Express-Miejski.pl

Ósmoklasisto! Nie wiesz jaką kolejną szkołę wybrać? Sprawdź ofertę edukacyjną

zdjęcie ilustracyjne fot.: pixabay

Starostwo Powiatowe przy współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi z powiatu ząbkowickiego przygotowało ofertę edukacyjną na rok 2021/22.

Prezentujemy kierunki przygotowane przez szkoły ponadpodstawowe w powiecie ząbkowickim na rok szkolny 2021/2022.

Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich:

Klasa BIOLOGICZNO–CHEMICZNA:
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język obcy/wiodący/.

Klasa MATEMATYCZNO –INFORMATYCZNA:

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka.

Klasa MATEMATYCZNO–JĘZYKOWA:

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, język obcy /wiodący/, fizyka.

Klasa RATOWNICZO–SPORTOWA:

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, język obcy /wiodący/.
Przedmioty dodatkowe: podstawy ratownictwa medycznego, zespołowe gry sportowe.

Klasa HUMANISTYCZNO –JĘZYKOWA: 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język obcy /wiodący/.

Klasa LINGWISTYCZNA (JĘZYKOWA):

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, język niemiecki

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich:

TECHNIKUM:

Technik mechanik:

- Użytkowanie obrabiarek skrawających.
- Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Technik pojazdów samochodowych:

- Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.
- Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Technik ekonomista:

- Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.
- Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

Technik informatyk:

- Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
- Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Technik żywienia i usług gastronomicznych:

- Przygotowanie i wydawanie dań.
- Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Technik handlowiec:

- Prowadzenie sprzedaży.
- Prowadzenie działań handlowych.

Technik Budownictwa:

- Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
- Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA:

Mechanik pojazdów samochodowych:

- Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

Kucharz:

- Przygotowanie i wydawanie dań.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach:

  • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
    - z innowacją prawno-policyjną
    - z dodatkowymi zajęciami „kultura i media” (rozszerzenia ustalone zgodnie z deklaracjami uczniów po naborze)
  • TECHNIKUM:

Technik informatyk

- Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
- Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Technik mechanik
- Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
- Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Technik logistyk
- Obsługa magazynów.
- Organizacja transportu.

Technik usług fryzjerskich
- Wykonywanie usług fryzjerskich.
- Projektowanie i wykonywanie fryzur.

Technik żywienia i usług gastronomicznych
- Przygotowywanie i wydawanie dań.
- Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – NOWOŚĆ
- Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
- Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Technik technologii żywności – NOWOŚĆ
- Produkcja wyrobów cukierniczych.
- Organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji wyrobów spożywczych.

  • BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:

Kucharz
- Przygotowanie i wydawanie dań.

Ślusarz

- Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

  • BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA: - Klasa wielozawodowa

(Praktyczna nauka zawodu odbywa się po podpisaniu umowy z pracodawcą)

Elektryk
- Montaż uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.
- Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń.

Mechanik pojazdów samochodowych
- Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

Monter sieci I instalacji sanitarnych
- Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

Piekarz
- Produkcja wyrobów piekarskich.

Cukiernik
- Produkcja wyrobów cukierniczych.

Murarz - tynkarz
- Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

Fryzjer
- Wykonywanie usług fryzjerskich.

Sprzedawca
- Prowadzenie sprzedaży.

  • KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY (dla osób po ukończeniu 18 roku życia, po zebraniu grupy 20 osób, dający dodatkowe kwalifikacje):

Realizacja usług w recepcji (Technik hotelarstwa).
- Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
- Wykonywanie zabiegów kosmetycznych.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich:

 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:

1. Pracownik pomocniczy w gastronomii
2. Pomocnik ślusarza
3. Murarz-tynkarz

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA