Express-Miejski.pl

Regulamin Systemu Komentarzy Express-Miejski.pl

 1. Poniższy regulamin określa zasady świadczenia usługi przez Wydawcę serwisu internetowego Express-Miejski, polegającej na umożliwieniu swoim użytkownikom bezpłatnego komentowania zamieszczanych na łamach serwisu Express-Miejski.pl artykułów oraz galerii.
 2. Dostęp do Systemu Komentarzy mają wszyscy użytkownicy Internetu.
 3. Użytkownik, który umieścił opinię w serwisie jest traktowany jak uczestnik Systemu Komentarzy.
 4. Użytkownik, który posiada profil w Internetowym Serwisie Express-Miejski.pl może skorzystać z zarezerwowanego dla siebie loginu. Przy wpisach zarejestrowanego użytkownika nie jest pokazywany jego adres IP.
 5. Użytkownicy Systemu Komentarzy mają możliwość komentowania zamieszczanych na łamach serwisu Express-Miejski.pl artykułów oraz galerii.
 6. Wydawca serwisu internetowego Express-Miejski zastrzega sobie prawo do publikowania fragmentu adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem portalu Express-Miejski.pl podczas zamieszczania opinii.
 7. Uczestnicy Systemu Komentarzy publikują swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Wydawca serwisu internetowego Express-Miejski nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach portalu.
 8. Systemu Komentarzy nie jest moderowany. Użytkownicy mają możliwość zgłoszenia wpisu niezgodnego z niniejszym regulaminem poprzez formularz kontaktowy, dostępny po kliknięciu w link ZGŁOŚ NADUŻYCIE znajdujący się przy każdym wpisie.
 9. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników Systemu Komentarzy treści:
  • nawołujących do pogardy, dyskryminacji, nienawiści i przemocy w jakiejkolwiek formie, lub treści, które takie czyny usprawiedliwiają lub gloryfikują;
  • stojących w sprzeczności z polskim prawem;
  • propagujących piractwo (zawierających odnośniki do stron z nielegalnymi plikami, nielegalnym oprogramowaniem, itp.);
  • stanowiących przekaz reklamowy.
 10. W celu utrzymania porządku i przejrzystości Systemu Komentarzy jego uczestnicy zobowiązani są do:
  • nieduplikowania postów;
  • nieużywania wielkich liter w wyrażanych opiniach (chyba, że z zasad pisowni wynika inaczej);
  • przestrzegania "zasady wzajemności";
  • przestrzegania ogólnie przyjętej kultury języka.
 11. Wydawca serwisu internetowego Express-Miejski zastrzega sobie prawo do blokowania możliwości pisania w Systemie Komentarzy uczestnikom, którzy w sposób notoryczny naruszają postanowienia tego Regulaminu, a w szczególności zasady zdefiniowane w pkt. 9 i 10.
 12. Wydawca serwisu internetowego Express-Miejski zastrzega sobie możliwość przeredagowywania dowolnych fragmentów opinii w sposób nie zmieniający ich przekazu. W szczególnych przypadkach Wydawca serwisu internetowego Express-Miejski zastrzega sobie możliwość ich blokowania lub usuwania.
 13. Na pisemne i uzasadnione żądanie Wydawcy serwisu internetowego Express-Miejski może również przekazać sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom pozostające w jej posiadaniu dane uczestników Systemu Komentarzy naruszających postanowienia pkt. 9 i 10 niniejszego Regulaminu.
 14. Wydawca serwisu internetowego Express-Miejski dołoży wszelkich starań w celu prawidłowego działania serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących funkcjonowania Systemu.
 15. Wydawca serwisu internetowego Express-Miejski zastrzega sobie prawo do wyłączenia Systemu Komentarzy Express-Miejski.pl
 16. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Wydawca serwisu internetowego Express-Miejski zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

REKLAMA


REKLAMA