Express-Miejski.pl

Powyborcze echa. Wygrani i przegrani komentują wybory samorządowe [aktualizacja]

zdjęcie ilustracyjne

zdjęcie ilustracyjne fot.: freepik

Wczoraj oficjalnie poznaliśmy wyniki wyborów samorządowych. Zmiany na fotelu włodarzy nastąpią w trzech gminach.

W Gminie Stoszowice zmiana była konieczna po tym, jak ze stanowiska odszedł Paweł Gancarz. Po tym jak awansował on na stanowisko wiceministra infrastruktury, obowiązki wójta przejęła Katarzyna Ruszkowska i to ona została wybrana włodarzem na kolejną kadencję, uzyskując większe poparcie niż jej kontrkandydat Tomasz Kreszowiec.

Do zmiany doszło też w Bardzie i Kamieńcu Ząbkowickim. Rządzącychb blisko osiemnaście lat Krzysztofa Żegańskiego oraz Marcina Czernieca zastąpili Marta Ptasińska oraz Sylwester Kowal.

W pozostałych samorządach zmian nie było. W trzech gminach aktualnie rządzący nie mieli kontrkandydatów, a rządzący od blisko czternastu lat ząbkowicką gminą Marcin Orzeszek pewnie pokonał swojego kontrkandydata, jakim był Łukasz Słodyczka.

Oto co po wyborach napisali wygrani i przegrani na swoich profilach w swoich mediach społecznościowych:

GMINA BARDO:

Marta Ptasińska - KWW Działamy Wspólnie:

Wielkie podziękowania dla każdego - za każdy głos, wsparcie, uśmiech, uścisk dłoni. Będę służyć WSZYSTKIM Mieszkańcom. Obiecuję - nie zawiodę!

Krzysztof Żegański - KWW Razem dla Gminy:

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bardo, pragnę serdecznie podziękować Państwu za zaufanie, którym obdarzaliście mnie przez 18 lat mojej pracy na stanowisku burmistrza Miasta i Gminy Bardo. Pełniona funkcja przynosiła mi wiele radości i satysfakcji, pozwoliła na mnożenie nowych doświadczeń oraz realizację ambitnych planów dla naszej społeczności. Zostawiam gminę z wieloma rozpoczętymi inwestycjami, które już wkrótce, gdy znajdą się na finiszu będą Państwu służyć przez wiele lat. To chociażby zaplanowane remonty dróg w Opolnicy, Dębownie i na ul. Krakowskiej w Bardzie. To skatepark, rowerowy park umiejętności oraz Centrum Turystyki Aktywnej. 18 lat pracy to ogrom czasu, mnóstwo pracy, pozyskanych środków finansowych, zrealizowanych inwestycji, wielu wspaniałych ludzi napotkanych na drodze... Dziękuję moim dotychczasowym współpracownikom. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w moją kampanię wyborczą, kandydatom na radnych, rodzinie, przyjaciołom, znajomym i wszystkim moim sympatykom. Dziękuję za to, że mogłem pracować dla Państwa. Gminę Bardo mam w sercu i tak pozostanie.

GMINA CIEPŁOWODY:

Łukasz Białkowski - KWW Łukasza Białkowskiego:

- Szanowni mieszkańcy - wyborcy Gminy Ciepłowody, dziękuję za Państwa udział w wyborach samorządowych. Natomiast z całego serca dziękuję wszystkim Tym, którzy głosowali na mnie. Dziękuję z całego serca moim wyborcom, gdyż otrzymałem bardzo wysokie poparcie - 80,59%.

GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI:

 Sylwester Kowal - KWW Nowa Energia Sylwestra Kowala:

Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy Kamieniec Ząbkowicki, którzy swoimi głosami zadecydowali o moim zwycięstwie. Każdy głos oddany na mnie jest nie tylko wyróżnieniem, ale także zobowiązaniem do służby na rzecz naszej społeczności. Ogromne podziękowania kieruję do każdej i każdego z Was, drodzy mieszkańcy, za aktywny udział w wyborach. Wasze zaangażowanie w ten demokratyczny proces pokazuje, jak bardzo zależy Wam na przyszłości naszej gminy. Jest to dowód na to, że sprawy lokalne są dla Was równie ważne, jak dla mnie. Dzisiaj pozwólmy sobie na chwilę radości i świętowania tego sukcesu. Jednak już jutro, z pełnym zaangażowaniem i nową energią, przystępujemy do pracy. Zapewniam, że hasło "Nowa Energia", które przyświecało naszej kampanii, w rzeczywistości będzie oznaczało konkretne działania i widoczne efekty. Raz jeszcze dziękuję za Wasze wsparcie i zaufanie. Razem zbudujemy lepsze jutro dla Kamieńca Ząbkowickiego!

Marcin Czerniec - KWW Praworządni:

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kamieniec Ząbkowicki, nikt i nic nie zmieni obrazu naszej Małej Ojczyzny, jaki wypracowaliśmy przez minionych osiemnaście lat. To jest panorama bogata w owoce pracy wielu z nas, na horyzoncie której w ostatnim czasie kreśliliśmy ambitne projekty. Jako samorząd wychodziliśmy przez kolejne kadencje z wielu trudnych sytuacji i rozwiązywaliśmy szereg skomplikowanych problemów. Zmiany społeczne i gospodarcze, ale też szczególnie w ostatniej kadencji nieprzewidywalne czynniki o zasięgu globalnym i niezależne od nas, wymagały dużego wysiłku i odporności. W każdej z dziedzin ważnych dla Mieszkańców włączaliśmy wszystkie dostępne zasoby własne i możliwe do pozyskania z różnych źródeł. Działaliśmy tak w przekonaniu, że nie wolno zmarnować żadnej szansy na rozwój Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Uwzględnialiśmy w miarę środków potrzeby i oczekiwania dzieci, młodzieży, rodzin i seniorów. W kręgu codziennej aktywności znajdowały się sołectwa, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich oraz pozostałe organizacje społeczne. Skupieni byliśmy na pomnażaniu majątku wspólnego, trosce o odbudowę i promocję dóbr kultury materialnej oraz ich powiązanie z ruchem turystycznym przysparzającym realnych dochodów nie tylko budżetowi gminnemu. Każdy corocznie uchwalany przez radnych plan dochodów i wydatków uwzględniał kwestie modernizacji infrastruktury komunalnej i drogowej oraz mieszkalnictwa. Dbaliśmy o kooperację z instytucjami zewnętrznymi nakierowaną na podejmowanie inwestycji w komunikację oraz bezpieczeństwo energetyczne i przeciwpowodziowe. Systematycznie doskonaliliśmy warunki funkcjonowania oświaty, kultury i sportu. To główne ścieżki, po jakich poruszaliśmy się w czasie, jaki właśnie dobiega końca. Czuję się w obowiązku zabrać dzisiaj głos ze względu na kończącą się moją pracę w samorządzie Kamieńca Ząbkowickiego. Jej początek miał miejsce w 2004 roku, gdy zostałem radnym, a potem kontynuowany od 2006 roku, gdy wybrano mnie po raz pierwszy na wójta. Od 2021 roku nasz samorząd ma status gminy miejsko-wiejskiej, co zasadniczo wzmacnia pozycję administracyjną tworzonej przez nas wspólnoty lokalnej. Zainicjowanych jest szereg nowych przedsięwzięć dotyczących między innymi ustanowionego w 2024 roku Pomnika Historii. W toku są działania związane z utworzeniem farmy fotowoltaicznej i budowy zbiornika wielkiej retencji z elektrownią wodną. Zaplanowane jest powstanie nowych mieszkań komunalnych, modernizacja kolejnych dróg oraz budowa obwodnicy Kamieńca Ząbkowickiego, utworzenie centrum przesiadkowego, rewitalizacja dworca kolejowego. Niezwykle ważną szansą jest lokalizacja w naszym mieście produkcji z zakresu wysokich technologii, co wymiernie ożywi lokalny rynek pracy i przedsiębiorczości. Z woli Wyborców te oraz inne inicjatywy będą mogli i powinni podjąć nowi gospodarze gminy wybrani głosami większości osób uczestniczących w wyborach 7 kwietnia 2024 roku. Dziękuję tym z Państwa, którzy oddali głos na mnie oraz poparli kandydatów na radnych KWW „Praworządni”. Dziękuję radnym kolejnych kadencji, którzy współdziałali w pracy na rzecz rozwoju naszej gminy. Dziękuję pracownikom samorządowym i pracownikom instytucji, z jakimi współpracowałem przez miniony okres. Dziękuję każdej i każdemu z Państwa, którzy wspierali mnie w tej pracy, służyli radą czy konstruktywną krytyką i przyjmowali przeprosiny za zdarzające się błędy. Dziękuję za każde wspólne przeżycie i za wszystkie łączące nas, mieszkańców miasta i wsi, doświadczenia. Szczególnie jeśli były trudne i wymagały wzajemnego zaufania. Dzisiaj życzmy sobie wzajemnie, aby Kamieniec Ząbkowicki pozostał gminą rozwoju dobra wspólnego. Pozostaję z szacunkiem.

GMINA STOSZOWICE:

Katarzyna Ruszkowska - KWW Katarzyny Ruszkowskiej:

Drodzy mieszkańcy, emocjonująca noc za nami. Serdecznie dziękuję za Wasz udział w wyborach samorządowych i za każdy głos oddany na mnie. Dziękuję, że obdarzyliście mnie kredytem zaufania, powierzając gminę w moje ręce. Zobowiązuję się nie zawieść Waszego zaufania. Serdecznie gratuluję nowo wybranym radnym. Życzę Wam, żeby ta aktywność kampanijna nie opuściła Was w pracy na rzecz lokalnej społeczności przez całą kadencję, a nasze wspólne działania były ukierunkowane na pomoc mieszkańcom naszej gminy. Moi drodzy, tak jak deklarowałam, TEMPA NIE ZWOLNIĘ! Przed nami sporo pracy. Ten rok zapowiada się intensywnie pod względem inwestycyjnym Wierzę, że z Waszym wsparciem wszystko pójdzie pomyślnie. Dziękuję Wam raz jeszcze. Nie zawiodę.

Tomasz Krzeszowiec - KWW Tomasza Krzeszowca:

Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy oddali swój głos na mnie i na kandydatów z mojego komitetu! Wasze poparcie jest dla mnie ogromną motywacją i daje mi siłę do dalszego działania. Gratuluję nowo wybranym radnym i Pani Katarzynie Ruszkowskiej. Życzę im, aby ich praca była owocna dla wszystkich 11 miejscowości i 4 kolonii w naszej gminie. Jeszcze raz dziękuję za zaufanie, zaangażowanie i nieocenione wsparcie. Jestem niezwykle wdzięczny za każde miłe słowo i miły gest. Razem możemy zrobić jeszcze wiele dobrego dla mieszkańców Gminy Stoszowice.

GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE:

Marcin Orzeszek - KWW Marcina Orzeszka:

Drodzy Mieszkańcy! Bardzo dziękuję za wszystkie głosy oddane na mnie i nasz komitet. Dziękuję za Wasze głosy, będące wyrazem wielkiego zaufania. To zaszczyt móc być czwartą kadencję Burmistrzem Gminy Ząbkowice Śląskie. Nie zawiodę!

Łukasz Słodyczka - KWW Prawo i Sprawiedliwość:

Dziekuję za Państwa glosy.

GMINA ZIĘBICE:

Mariusz Szpilarewicz - KWW Mariusza Szpilarewicza:

Bardzo dziękuję za każdy głos na TAK -  87,93 proc.

[AKTUALIZACJA, godz 14.30]: Bardzo dziękuję Wszystkim Mieszkańcom Gminy Ziębice, którzy po raz kolejny obdarzyli mnie swoim zaufaniem i oddali głos w niedzielnych wyborach. Dziękuję Radnym i Kandydatom na radnych za całą pracę i zaangażowanie włożone w przedwyborcze działania, za spotkania z Mieszkańcami i tworzenie programu na nową kadencję. Obiecuję Państwu, że nie zmarnujemy żadnej szansy dla naszej Gminy, będziemy nadal pracować z pełnym zaangażowaniem, a Państwa decyzja pokazała, że zaproponowane przez nasz zespół projekty i plany są akceptowane i oczekiwane. Kończymy wiele inwestycji i przygotowujemy nowe, które pozwolą mądrze wykorzystać nowe perspektywy finansowe unijne i krajowe. Pracujemy dla wspólnego dobra i rozwoju gminy! Jeszcze raz DZIĘKUJĘ!

GMINA ZŁOTY STOK:

Grażyna Orczyk - KWW Grażyny Orczyk:

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Złoty Stok. Serdecznie dziękuję za zaufanie i udzielone mi poparcie. Obiecuję nadal, z pełnym zaangażowaniem i determinacją, pracować dla Państwa, nie szczędząc sił w dążeniu do rozwoju i zmiany naszej gminy. Dziękuję za każdy gest życzliwości, słowa wsparcia i otuchy oraz docenienie mojej dotychczasowej pracy. Mój sukces jest wynikiem dobrej współpracy z Państwem oraz ciężkiej pracy i ogromnego zaangażowania radnych, sołtysów, pracowników Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku, pracowników, dyrektorów, prezesów gminnych jednostek i spółek. Wszystkim składam serdeczne podziękowania.

em24.pl

26

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Powybocze echa. Wygrani i przegrani komentują wybory samorządowe

  2024-04-09 13:17:36

  gość: ~Babcia

  W końcu zmiana w Bardzie
  Odepchnięty wraz z rodzinką od Koryta i tak 18 lat to za dużo
  Brawo Marta Ptasińska

 • 2024-04-09 13:25:03

  gość: ~Gimba

  @~Babcia
  Marta,Marta grzechu warta.Gratulacje!

 • 2024-04-09 13:46:44

  gość: ~Jacek

  No to Słodyczka widać potrafi się wypowiedzieć aż się wzruszyłem

 • 2024-04-09 16:35:55

  gość: ~Pytam

  @~Jacek
  Co byś chciał przeczytać, napisz to będzie ci lżej.

 • 2024-04-09 19:27:58

  gość: ~Z praktyki

  @~Pytam
  Ja bym najpierw podziękował wszystkim którzy udali się głosować do wyborów potem podziękował za oddany głos na swoją osobę i pogratulował zwycięzcy życząc udanej kadencji owocnej dla Ząbkowic jeżeli naprawdę zależało mi na mieście i mieszkańcach dlatego nie co chciałby ktoś żeby napisać tylko to co kultura nakazuje myślę że to jasne a pytanie jest mało grzeczne

 • 2024-04-09 21:37:56

  gość: ~123

  @~Jacek
  Profesjonalista haha

 • 2024-04-09 13:48:46

  gość: ~Ja

  Obaj Panowie tej samej partii podziękowania w jednym zdaniu żenada lekka,a nie jeden jeszcze procentami się pochwalił

 • 2024-04-09 14:18:51

  gość: ~Korwin

  Krzysiek... pora odwiesić pychę na kołek i stać się normalnym emerytem. jest szansa że jakiś tam szacunek odzyskasz. Powodzenia i udanego wypoczynku

 • 2024-04-09 15:40:26

  gość: ~Mieszkaniec gminy

  Pani Kasia nawet w podziękowaniach użyła słowa,,kredyt,, to bardzo kluczowe znaczenie dla gminy

 • 2024-04-09 18:20:28

  gość: ~uwaga uwaga uwaga

  Viktoria,Viktoria,Viktoria....Marto uważaj na sołtysów bardzo są fałszywi i zdradliwi.Gratuluję wygranej pozdrawiam

 • 2024-04-09 21:41:20

  gość: ~viktor

  @~uwaga uwaga uwaga Podobno dwaj sołtysi zażyli tabletki dzień PO....

 • 2024-04-09 21:50:56

  gość: ~sołtys

  @~viktor
  to ty jeszcze żyjesz po tej tabletce?

 • 2024-04-09 22:40:16

  gość: ~pio pio

  @~viktor
  Tobie by się przydała Dzien Przed

 • 2024-04-10 08:12:08

  gość: ~Bolesława

  @~uwaga uwaga uwaga
  a zwłaszcza w przyłęku i laskówce siedzą w gminie w dzień w dzień oczywiście ci dwaj słodzą klepią mizgają się tiu tiu ćwir ćwir a na koniec kadencji oczywiście BURMISTRZA SRU SRU WYLEWAJĄ po myje PRAWDA CZY FAŁSZ LAJKOWAĆ

 • 2024-04-10 12:23:05

  gość: ~R2

  @~uwaga uwaga uwaga
  Będą wybory sołtysów.

 • 2024-04-10 12:24:58

  gość: ~R2

  @~R2
  Więc mieszkańcy mogą wybrać tych którzy nie będą fałszywi.

 • 2024-04-09 19:20:17

  gość: ~Ida

  Gratulacje dla wszystkich. Mam tylko nadzieję, że wszystkie materiały wyborcze zostaną posprzątane i zutylizowane we właściwy sposób, lub oddane w miejsca, które o to proszą.

 • 2024-04-09 20:11:16

  gość: ~realista

  OSTATNIE WYPRACOWANIE BYŁEGO JUŻ BURMISTRZA KAMIEŃCA TEGO NIKT JUŻ NIE BĘDZIE CZYTAŁ

 • 2024-04-09 21:29:33

  gość: ~Fakt

  @~realista
  Jeszcze zatęsknisz.

 • 2024-04-10 14:48:19

  gość: ~mieszkaniec

  @~realista
  W Kamieńcu Zabk to pycha do końca,samo chwała w kącie stała,16 lat gardził mieszkańcami,uciekał ,chował się a teraz zaszokowany.Bardzo bobrze się stało ,teraz rozliczą tego narcyza odpowiednie służby ,kobita ,zwaną blada twarz tez nie wybraliśmy,mówią że takiej matki dla kamieńca nie chcą ,wyrodna,wolimy WITKA szczery i pracowity,bez interesowny działacz.Tym osobom nie dziekujemy ,nie służyli nam mieszkańcom tylko kasę wyciągali z naszych podatkow jak najwięcej ,więcej i jeszcze

 • 2024-04-09 21:13:32

  gość: ~Tenor

  Banery proszę posprzątać bo patrzeć nie mogę na te mordy

 • 2024-04-09 23:09:32

  gość: ~Kwinto

  @~Tenor
  Zgadza się! Zostały same POwskie ryje! Reszta pozbierała swoje materiały.

 • 2024-04-10 01:28:10

  gość: ~blee

  @~Kwinto
  Lepiej było patrzeć na PisDowskiego starego bełkota co nie potrafi się wysłowić, miał dwie marionetki, w tym jedną z długim nosem :D Przekupili patolę plusami :D kupowali wyborców ... Jedź na Żoliborz łzy temu łachmanowi ocierać, i nie zapomnij zabrać ze sobą "władcy pałacu" :D

 • 2024-04-10 11:23:58

  gość: ~WY NO CHA

  Marcinie z Kamieńca nie łżyj. W tej dziurze niewiele się zmieniło. Jedynie po powodzi nasza wiocha została lekko odbudowana, ale to nie twoja zasługa. Poza pałacykiem (gdzie władowano potworne pieniądze i przy okazji zbezczeszczono imię p. Sobiecha) oraz kilkoma nieznaczącymi pierdołami nie ma się czym chwalić przez te naście lat tzw. panowania. Żegnaj i nie wracaj nigdy. Zabierz też swoich oddanych, którzy twoim namaszczeniem latami krzywdzili wile osób.

 • 2024-04-11 11:16:07

  gość: ~Fan

  Jaki z tego morał?
  Bądź dla wszystkich - jak Rysiu Berut

 • 2024-04-12 17:28:40

  gość: ~Marianna

  ostatnio dodany post

  @~Fan
  Nie pomoże i nie zaszkodzi .Mówią że tak sprzedać się pis to koledzy z nie chcą ręki podać,a co niektórzy nawet splunąć w stronę bieruta nie chcą,szkoda śliny ,

REKLAMA