Express-Miejski.pl

„Zawodowi transformersi”. Podpisano umowę na największy projekt edukacyjny Powiatu Ząbkowickiego

„Zawodowi transformersi”. Podpisano umowę na największy projekt edukacyjny Powiatu Ząbkowickiego

„Zawodowi transformersi”. Podpisano umowę na największy projekt edukacyjny Powiatu Ząbkowickiego fot.: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich rozpoczyna realizację największego, jak dotychczas, projektu edukacyjnego pt. „Zawodowi transformersi”. 

W minionych latach Powiat realizował już zadania tego typu, jak np. „Szkoła kompetencji”, czy „Inwestycja w kwalifikacje”, ale jeszcze nigdy nie uzyskał tak wysokiej kwoty dofinansowania. W związku z powyższym, Zarząd Powiatu Ząbkowickiego na posiedzeniu Zarządu podpisał umowę z Instytucją Zarządzającą na dofinansowanie projektu.

Całkowita wartość projektu: 7.123 508,28 zł
Dofinansowanie: 5.695 940,58 zł w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Budżet Państwa

Partnerami w projekcie są: SYNTEA S.A. oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności i dostosowanie do potrzeb zielonej transformacji, kształcenia zawodowego i ogólnego w sześciu szkołach wymienionych poniżej, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki:

• Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich
• Szkoła Branżowa I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich
• Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach
• Szkoła Branżowa I Stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego
w Ziębicach
• Liceum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach
• Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich

Cały projekt będzie składać się z 7 zadań, które szczegółowo opisano poniżej:

1. Doposażenie szkół z projektu w narzędzia poprawiające jakość dydaktyki

To zadanie projektu ma na celu poprawę kształcenia praktycznego oraz podniesienie oferty i jakości kształcenia w zawodach. Duży nacisk zostanie położony na stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Zostanie zakupione wyposażenie/doposażenie
w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne dla pracowni w zawodach/na kierunkach, w których kształcą szkoły objęte programem. Co ważne, wyposażenie, bądź doposażenie wynikają z indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół zawodowych w tym zakresie.
Warto wspomnieć, że realizacja tego zadania zakłada poprawę sytuacji kobiet na rynku pracy, poprzez zrównanie szans na starcie kariery dzięki innowacyjnym kompetencjom praktycznym potrzebnym w gospodarce, czy otwarcie drogi do lepiej płatnych stanowisk kierowniczych, jak i również, przełamanie stereotypu gorszego przygotowania kobiet do pracy w zawodach technicznych.

2. Szkolenia dla wszystkich nauczycieli z projektu, poprawiające proces kształcenia i jakość kadr edukacji

W tym zadaniu nacisk kładzie się, przede wszystkim, na rozwijanie umiejętności dydaktycznych kadry nauczycielskiej z Powiatu Ząbkowickiego, poprzez zdobycie nowych umiejętności. Innymi słowy, chodzi o to, by proces kształcenia dostosowany był do potrzeb rynku pracy oraz dostosowany w zakresie kształcenia i rozwoju umiejętności na rzecz zielonej transformacji. Poziom kształcenia ma być dostosowany do tego, by sprostać, zmieniającym się wymaganiom rynku pracy.

3. Szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich

Realizacja tego zadania zakłada zdobycie nowych umiejętności i kompetencji niezbędnych do sprostania zmieniającym się wymaganiom rynku pracy wynikającym z zachodzącej transformacji.
W wyniku zadania prowadzone będą dodatkowe kursy z danej dziedziny, dzięki którym uczniowie będą mogli podnieść swoje kompetencje oraz nabyć umiejętności praktyczne, takie jak np.: nauka prowadzenia obsługi biura; zarządzanie konfliktami w organizacji; serwis napojów mieszanych
i alkoholi; przygotowanie deserów restauracyjnych; wykonywanie usług kelnerskich; tworzenie witryn internetowych; programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D; projektowanie grafiki komputerowej.
Wszystkie, tego typu szkolenia, kończyć będą się egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym nabycie danej kwalifikacji.

4. Szkolenie podnoszące kwalifikacje i umiejętności z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach (uczniowie technikum, liceum i szkoły branżowej I st.)

To zadanie zakłada zdobycie nowych umiejętności i kompetencji niezbędnych do sprostania zmieniającym się wymaganiom rynku pracy wynikającym z zachodzącej transformacji. Podobnie, jak w przypadku L.O. im. Władysława Jagiełły, uczniowie będą mogli brać udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, takich jak: prowadzenie obsługi biura; programowanie
i obsługiwanie procesu druku 3D; serwis napojów mieszanych i alkoholi; zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem CRM; montowanie stolarki budowlanej; projektowanie grafiki komputerowej; przygotowywanie deserów restauracyjnych; obsługa dronów; wykonywanie usług kelnerskich; radzenie sobie ze stresem; przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi
i zasadami zdrowego żywienia.

Podobnie, jak w przypadku L.O. w Ząbkowicach Śląskich, szkolenia zakończą się egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym nabycie kwalifikacji. W ramach zadania przewidziano również podejście do egzaminów zewnętrznych i certyfikację następujących kwalifikacji (bez szkoleń):

• projektowanie grafiki komputerowej
• prowadzenie obsługi biura
• przygotowanie deserów restauracyjnych
• trychologia

5. Szkolenie podnoszące kwalifikacje i umiejętności uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych (technikum i szkoła branżowa I st.) im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich

Podobnie, jak w dwóch poprzednich szkołach, to zadanie również zakłada zdobywanie nowych kwalifikacji i umiejętności, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy oraz zdobycie nowych umiejętności i kompetencji niezbędnych do sprostania zmieniającym się wymaganiom rynku pracy wynikającym z zachodzącej transformacji.

W ramach zadania uczniowie również będą mogli skorzystać z kursów, takich, jak: projektowanie grafiki komputerowej; tworzenie witryn internetowych; programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D; zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem CRM; przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia; serwis napojów mieszanych
i alkoholi; przygotowywanie deserów restauracyjnych; prowadzenie obsługi biura; obsługa kas fiskalnych; operator wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą, podnoszoną wraz z ładunkiem; spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG.

6. Doradztwo zawodowe i warsztaty z pracodawcami dla wszystkich uczniów z projektu, rozwijające kompetencje kluczowe i zielone

Ten aspekt projektu zakłada towarzyszenie uczniom w drodze do lepszego zrozumienia samego siebie w odniesieniu do środowiska pracy oraz podnoszenie i doskonalenie kompetencji uczniów w zakresie kształcenia i rozwoju umiejętności na rzecz zielonej transformacji. Celem doradztwa jest umożliwienie realistycznego wyboru lub zmiana zatrudnienia, ale także osiągnięcie właściwego zastosowania zawodowego. W ramach doradztwa przewidziane są spotkania
z nauczycielem doradcą oraz warsztaty grupowe (zajęcia z pracodawcami w formie warsztatowej), w celu rozwijania kompetencji: kluczowych, zielonych i przyszłości (związanych z zieloną transformacją).

Zakres doradztwa skupia się na wielu aspektach, między innymi na:

• zielonych umiejętnościach, tj. umiejętnościach zawodowych i ogólnych niezbędnych
w zielonych zawodach oraz innych zawodach, na które wpływ ma zielona transformacja, czy zielona świadomość, tj. świadomość wpływu działalności człowieka na środowisko
• prezentacji narzędzi do wirtualnej rzeczywistości, które wykorzystywane są w różnych branżach i zawodach
• case study – każda grupa będzie miała za zadanie przygotować, we współpracy
z prowadzącymi, konkretny projekt
• zadanie realizowane przez trenerów-praktyków

Celem warsztatów jest rozwinięcie przez uczniów kompetencji przekrojowych:
• w zakresie myślenia krytycznego
• w zakresie pracy zespołowej
• w zakresie eksplorowania i eksperymentowania z nowatorskimi i niekonwencjonalnymi podejściami w celu osiągnięcia wartościowych rezultatów
• w zakresie analitycznego rozwiązywania problemów

7. Staże, w tym staże uczniowskie dla uczniów z projektu

W tym zadaniu cel projektu zakłada zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy. W stażach weźmie udział 290 uczniów z projektu. Każdy uczeń odbędzie 180 h stażu u pracodawcy z Dolnego Śląska.
Opracowane zostaną programy staży, zaangażowani zostaną opiekunowie. Na zakończenie, zostanie wystawiony odpowiedni dokument potwierdzający jego przebycie.

Reasumując – powstały projekt jest odpowiedzią na dynamiczny rynek pracy i indywidualne potrzeby poszczególnych szkół. Absolwenci, po zakończeniu edukacji, szukając zatrudnienia, będą posiadali niemałe zaplecze umiejętności praktycznych; nie będą czuć wykluczenia, czy wyobcowania.
Dzięki powstałym wachlarzu możliwości, zarówno młodzi, jak i nauczyciele będą mogli dokształcać się, korzystać ze staży, a także z najnowszych osiągnięć współczesnej techniki (modelowanie 3D, obsługa drona, obsługa okularów do wirtualnej rzeczywistości; programy graficzne).

Realizacja projektu zakończy się 31.01.2026 roku.

Projekt pn. „Zawodowi transformersi” nr FEDS.09.03-IZ.00-0004/23 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

6

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • „Zawodowi transformersi”. Podpisano umowę na największy projekt edukacyjny Powiatu Ząbkowickiego

  2024-02-22 18:12:31

  gość: ~Pytam

  To są środki z roku 2023.

 • 2024-02-25 13:34:09

  gość: ~Mapa

  Tak te projekty i zamówienia były przygotowane i wdrożone w 2023 roku. Są to projekty zaprojektowane przez PiS oczywiście. Polskie szkolnictwo zawodowe i nie tylko otrzymało naprawdę duże pieniądze na sprzęt, szkolenia, projekty. Nowy rząd już wstrzymał laptopy dla uczniów klas 4.
  Proszę o rozsądek w komentarzach bo rzeczywiście po ostatnich decyzjach pani minister nie idzie to w dobrym kierunku.

 • 2024-02-25 13:36:57

  gość: ~Olga

  Tak, projekty poprzednich rządów. Nigdy w szkołach nie było takich pieniędzy na rozwój szkolnictwa szczególnie zawodowego w Polsce!!!

 • 2024-02-25 13:47:58

  gość: ~Mirek z rodziną

  JA BĘDĘ GŁOSOWAĆ NA OSOBY Z PIS W WYBORACH!!
  Aby wychowywać dzieci i młodzież w wartościach patriotycznych!
  Bo to co się dzieje w innych państwach i dużych miastach to zgroza!!

 • 2024-02-25 18:46:28

  gość: ~takitam

  @~Mirek z rodziną

  /// Bo to co się dzieje w innych państwach i dużych miastach to zgroza!! ///


  Miły Mirku.

  Przypomnę tylko (a może nawet nie wiesz) ze niejaki Morawiecki podpisywał ABSOLUTNIE WSZYSTKO co co mu UE (czytaj Niemcy) dali do podpisania.
  To co robi teraz volksdeutsch Tusk, to tylko twórcza kontynuacja tego co robił PiS.

  PiS w warstwie gadania, był "patriotyczny" , ale jeśli o konkrety chodzi, to po prostu sprzedali Polskę za przysłowiowe 30 srebrników, czyli za te niby miliardy Euro które są ... (może też nie wiesz) POŻYCZKĄ , czyli oddali suwerenność za to, że mogą wziąć pożyczkę, a i tak Niemcy decydują o tym ile i NA CO ma być tak kasa przeznaczona.
  Żeby ciekawiej było, jest to dług zbiorowy, czyli ... jeśli np. Francja czy inna Hiszpania nie będą spłacać tego długu, to Polska zapłaci.

  ROZUMIESZ ?

  To tak jakbyś poszedł do banku po kredyt na np. 100 000zł i otrzymasz te pieniądze, ale to bank decyduje ile dostaniesz na początek, czyli nie 100 000, a np. 30 000, ale ... żeby to dostać, musisz podpisać zgodę na to że to bank będzie decydował ile, na co i kiedy możesz wydać te 30 000 + żyrujesz sąsiadom ich kredyt, bo to ten sam kredyt, czyli wspólny z sąsiadami i któryś z sąsiadów po prostu nie będzie spłacał, to ... ZAPŁACISZ TY.

  Żeby śmieszniej było, to Polska spłaca den dług już od 2 lat, czyli Polska płaci odsetki od kredytu którego na oczy nie widziała, bo po prostu Niemcy nie dali kasy.

  Ponownie przypomnę, że TO WSZYSTKO załatwił Morawiecki, a realizuje Tusk.

  Dodatkowo to PiS zgodził się na CAŁKOWITE zniesienie jakichkolwiek barier dla handlu z Ukrainą, więc ... mamy to co mamy .... Tusk po prostu to kontynuuje i twórczo rozwija.

  Spróbuj zrozumieć, że duopol PiS + PO, to tragedia dla Polski.

  Nie ma na razie w Polsce żadnego ugrupowania które dbałoby o interesy czysto polskie.
  Konfederacja jest najbliżej, ale ... nadal daleko.

  Generalnie, Polska JUŻ ZOSTAŁA nie tyle sprzedana, to po prostu PODAROWANA NA TACY Niemcom.

  Zobaczysz, już w połowie roku zaczną się pierwsze płatności za gaz, prąd, wodę o 300-400% wyższe niż dotychczas, a następnie ZA WSZYSTKO zapłacisz więcej.
  Wtedy (mam nadzieję) Polska się obudzi i pogoni w jasną cholerę volksdeutscha Tuska i PiS.
  Jeszcze większa nadzieję mam, że Polacy zrozumieją wreszcie, że NAJWYŻSZY CZAS opuścić eurokołchoz, czyli POLEXIT.

 • 2024-02-26 07:00:21

  gość: ~jarek z kotem

  ostatnio dodany post

  @~Mirek z rodziną
  Ch.. to kogo!

REKLAMA