Express-Miejski.pl

Ranking Wspólnoty: Sukces kadencji 2018-2023

grafika ilustracyjna

grafika ilustracyjna fot.: mp

Analitycy z Pisma Terytorialnego „Wspólnota” przygotowali zestawienie, w których podsumowują istotne kwestie dobiegającej końca kadencji w samorządach.

Końcowy wskaźnik jest sumą czterech cząstkowych związanych z finansami, ekonomią, infrastrukturą oraz aspektem społecznym. O metodologii rankingu więcej informacji można znaleźć tutaj [KLIK].

GMINA

SUKCES FINANSOWY

SUKCES EKONOMICZNY

SUKCES INFRASTRUKTURALNY

 

SUKCES SPOŁECZNY

OGÓŁEM

BARDO

199 (237) / 631

390 (203) / 631

292 (129) / 631

190 (496) / 631

269 (249) / 631

CIEPŁOWODY

389 (1062) / 1513

591 (316) / 1513

1171 (1251) / 1513

288 (305) / 1513

502 (618) / 631

KAMIENIEC ZĄBK.

289 (1270)* / 631

307 (517)* / 631

407 (1365)* / 631

512 (1437)* / 631

 289 (1270)* / 631

STOSZOWICE

414 (1458) / 1513

769 (719) / 1513

1049 / 1554 / 1513

bd.

 1247 (1421 / 1513

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

240 (29) /267

68 (146) /267

142 (220) / 267

186 (267) / 267

 166 (247) / 267

ZIĘBICE

 428 (158) / 631

 479 (228) / 631

 401 (401) / 631

281 (334) / 631

 497 (282) / 631

ZŁOTY STOK

 65 (571) / 631

285 (208) / 631

 476 (551) / 631

352 (424) / 631

 267 (512) / 631

 W poszczególnych rubrykach kolejno: aktualne miejsce, w nawiasie miejsce w poprzednim rankingu (za lata 2013-2017) oraz łączna liczba samorządów sklasyfikowanych w rankingu w zależności od rodzaju samorządu (miasta powiatowe, gmina miejsko-wiejska, wiejska).

*w poprzednim zestawieniu gmina Kamieniec Ząbkowicki była klasyfikowana jako gmina wiejska ze względu na brak posiadania wówczas praw miejskich.

Sukces finansowy:

– zmianę wielkości budżetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2017–2022.

Pod uwagę brane są wszystkie potencjalne (tzn. uwzględniające skutki obniżek podatków lokalnych) dochody oprócz dotacji celowych i po odjęciu przekazywanych przez gminy składek na tzw. podatek janosikowy;

Sukces ekonomiczny:

– zmianę odsetka zarejestrowanych bezrobotnych (2017–2022),
– liczbę nowo zarejestrowanych (w latach 2018–2022) prywatnych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców,
– liczbę nowo zarejestrowanych (w latach 2018–2022) podmiotów gospodarczych działających w sferze wysokiej techniki oraz usług high-tech w przeliczeniu
na 1000 mieszkańców (posłużyliśmy się tu stosowaną przez GUS definicją sfery wysokiej techniki i usług high-tech, ze względu na jej obszerność nie przytaczamy jej tutaj w całości),
– zmianę wielkości dochodów z CIT przeliczonych na mieszkańca w latach 2017–2022,
– zmianę wielkości bazy podatkowej podatku od nieruchomości od osób prawnych w latach 2017–2022 w przeliczeniu na mieszkańca (nowe inwestycje gospodarcze zwiększają powierzchnię nieruchomości objętych tym podatkiem, a zatem
zwiększają bazę podatkową);

Sukces infrastrukturalny:

– wielkość wydatków finansowanych z dotacji z unijnych programów operacyjnych – łączna kwota z lat 2018–2022 (uwaga: w przypadku miast na prawach
powiatu oprócz danych odnoszących się do budżetów samorządowych pod uwagę zostały wzięte informacje pochodzące z przeprowadzanych corocznie przez „Wspólnotę” ankiet odnoszących się do środków pozyskiwanych przez spółki komunalne),
– powierzchnię użytkową nowych mieszkań oddanych do użytku
– liczbę metrów kwadratowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (łącznie w latach 2018–2022),
– przyrost odsetka mieszkańców podłączonych do oczyszczalni ścieków w latach 2017– 2022 (uwaga: wskaźnik został uwzględniony tylko w kategorii miasteczek i gmin wiejskich),
– przyrost odsetka mieszkańców w mieszkaniach podłączonych do kanalizacji komunalnej (w latach 2017–2021) (uwaga: wskaźnik został uwzględniony tylko w kategorii miasteczek i gmin wiejskich),
– przyrost długości ścieżek rowerowych w latach 2017–2022,
– udział odpadów zebranych selektywnie w relacji do ogółu zebranych odpadów komunalnych (dane za rok 2022),
– bilans nasadzeń drzew (suma nasadzeń minus suma ubytków w latach 2018–2022 na km kw.) (uwaga: wskaźnik został uwzględniony tylko w kategorii miast wojewódzkich i innych miast na prawach powiatu);

Sukces społeczny:

– wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku – średnią z egzaminu z języka polskiego i matematyki w sesji głównej (porównanie z danymi sprzed reformy likwidującej gimnazja, gdy uczniowie pisali egzamin szóstoklasisty, okazało się problematyczne, dlatego uwzględniamy tylko dane z ostatniego roku objętego analizą),
– zmianę odsetka dzieci w wieku 1–3 lata objętych opieką żłobkową w latach 2016–2021 (dane obejmują także kluby dziecięce oraz dzieci w wieku 3 lata i młodsze w przedszkolach, punktach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych),
– liczbę mieszkań komunalnych oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców w latach 2018–2022,
– wydatki budżetowe ponoszone na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział90005), ochronę gleby i wód podziemnych (rozdział 90006),
zmniejszenie hałasu i wibracji (rozdział 90007) oraz ochronę różnorodności biologiczneji krajobrazu (rozdział 90008) (suma z lat 2018–2022 w przeliczeniu na mieszkańca),
– dopłaty do kosztów funkcjonowania transportu zbiorowego ponoszonych przez budżety samorządowe w przeliczeniu na mieszkańca (suma z lat 2018–2022)
(uwaga: wskaźnik został uwzględniony tylko w kategorii miast wojewódzkich i innych miast na prawach powiatu).

em24.pl

1

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

  • Ranking Wspólnoty: Sukces kadencji 2018-2023

    2024-02-21 11:07:56

    gość: ~El

    ostatnio dodany post

    Kto to wogole układa te kryteria ? Ten ranking to jakiś totalny bezsens nie mający odzwierciedla w rzeczywistości

REKLAMA