Express-Miejski.pl

Program „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2024

grafika ilustracyjna

grafika ilustracyjna fot.: UM w Ząbkowicach Śląskich

Z programu Opieka wytchnieniowa skorzysta 12 osób (w tym 4 dzieci), a z pomocy asystenta osoby z niepełnosprawnościami – 91 (w tym 1 dziecko).

Gmina Ząbkowice Śląskie otrzymała dofinansowanie w wysokości 78 948,00 zł w ramach programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2024 oraz w ramach programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - 1 754 910,00 zł. Oba programy realizowane są w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program Opieka wytchnieniowa jest adresowany do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami. Program adresowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej adresowany jest do osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jego celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Takie osoby będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Program realizować będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich, osiedle XX-lecia 52, 57-200 Ząbkowice Śląskie, tel. 74 815 38 54

 

UM w Ząbkowicach Śląskich

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA