Express-Miejski.pl

Nasi samorządowcy odebrali promesy na remonty i przebudowy dróg

Samorządowcy z województwa odebrali promesy na remonty i przebudowy dróg

Samorządowcy z województwa odebrali promesy na remonty i przebudowy dróg fot.: UMWD

13 listopada przedstawiciele 33 gmin odebrali z rąk marszałka Cezarego Przybylskiego oraz wicemarszałka Grzegorza Macko promesy o łącznej wartości ponad 75 mln zł.

Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020, a przeznaczone zostaną na inwestycje drogowe w regionie.

 - Wspieramy samorządy lokalne we wszystkich możliwych zakresach, również współfinansując inwestycje infrastruktury drogowej. Podstawą współpracy jest dialog na wszystkich szczeblach samorządu oraz dostrzeganie potrzeb mieszkańców regionu. To idea, która przyświeca naszej codziennej pracy dla Dolnoślązaków – mówił marszałek Cezary Przybylski.

W wymaganym terminie samorządy złożyły 53 wnioski o przyznanie pomocy. Po dokonaniu oceny merytorycznej została podjęta uchwała zatwierdzająca listę 46 zakwalifikowanych do weryfikacji wniosków. Ostatecznie do udzielenia pomocy zakwalifikowano 40 wniosków. Dofinansowaniem objęto 33 beneficjentów.

Dofinansowanie na drogi lokalne przyznawane jest na poziomie 63,63 proc. kosztów kwalifikowalnych, maksymalnie do wysokości 5 mln zł dla każdego beneficjenta. Refundacją objęte są inwestycje polegające na budowie, przebudowie lub zmianie nawierzchni dróg gminnych lub powiatowych, w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. Beneficjentami mogą być powiaty, gminy wiejskie, miejskie i wiejsko-miejskie z wyłączeniem miast powyżej 5 tys mieszkańców.

- Zależy nam na tym, aby jak najwięcej samorządów skorzystało z możliwości jakie oferujemy. Dlatego staramy się indywidualnie podchodzić do wszystkich złożonych wniosków i weryfikacja niektórych z nich wciąż trwa. Inwestycje w modernizację dróg lokalnych to przede wszystkim inwestycje w komfort i bezpieczeństwo mieszkańców – gorąco zachęcam więc do składania wniosków – mówi wicemarszałek Grzegorz Macko.

Wśród 33 beneficjentów objętych dofinansowaniem znalazły się gminy Ząbkowice Śląskie oraz Złoty Stok, a także Powiat Ząbkowicki. O otrzymanych środkach informowaliśmy już kilka dni temu w artykule pt. Trzy samorządy z dofinansowaniami na remonty i przebudowy dróg [KLIK].

em24.pl

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA


REKLAMA