Express-Miejski.pl

Burmistrz Ząbkowic Śląskich z wotum zaufania i absolutorium

Sesja absolutoryjna w gminie Ząbkowice Śląskie

Sesja absolutoryjna w gminie Ząbkowice Śląskie fot.: UM Ząbkowice Śląskie

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii

Przy 16 głosach za, dwóch wstrzymujących się i trzech przeciw burmistrz Marcin Orzeszek otrzymał wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2022 rok.

31 maja w ząbkowickim urzędzie miejskim odbyła się sesja absolutoryjna, na której radni większością głosów udzielili burmistrzowi Marcinowi Orzeszkowi wotum zaufania i absolutorium z realizacji założeń budżetowych w minionym roku.

Zanim doszło do podjęcia uchwał, burmistrz przy pomocy prezentacji multimedialnej przedstawił raport o stanie gminy za poprzedni rok. Wspominał, że był to trudny rok, dla samorządów, na co wpływ miało wiele czynników zewnętrznych. Kluczowe dla wykonania budżetu były:

  • konflikt zbrojny na Ukrainie i zaangażowanie samorządu w organizowanie zbiórek żywności i najpotrzebniejszych artykułów, kwaterowanie uchodźców, czy rejestracja i nadawanie nr pesel
  • realizacja strategicznych inwestycji4 nowe elektryczne busy, uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Biznesowej, Saunarium&Spa, remont Ratusza Miejskiego; remont Zamku, nowe sztuczne boisko piłkarskie, ścieżka rowerowa Słoneczna Pętla i miejsca rekreacji w sołectwach, Terenowy Punkt Paszportowy
  • realizacja projektów społecznych -  8 miejsce w Polsce wśród miast powiatowych w rankingu dot. opieki żłobkowej i 3 miejsce w woj. dolnośląskim; Wigilia dla osób samotnych i potrzebujących, lodówka społeczna, rozbudowa monitoringu miejskiego
Dochody ogółem w budżecie za 2022 rok wyniosły ponad 134 mln zł (przy planowanych na poziomie 154 mln zł), natomiast wydatki oscylowały na poziomie 157.6 mln zł (przy planowanych na poziomie 178.1 mln zł). Budżet gminy zakończył się więc deficytem w kwocie 23.36 mln zł przy planowanym deficycie na poziomie ponad 24.1 mln zł.
 
 
Rozmowy na temat raportu o stanie gminy nie było. Nie było też dyskusji w sprawie udzielenia wotum zaufania burmistrzowi, a także przy udzielaniu absolutorium. Wszystkie głosowania zakończyły się takim samym wynikiem: 16 radnych głosowało za, dwie radne wstrzymały się od głosu (Bereźnicka, Smarżyk), natomiast troje radnych zagłosowało przeciw przy każdej z uchwał (Chmielowiec, Gawęda, Halikowska).
 
- Bardzo dziękuje wysokiej radzie za udzielenie absolutorium, za pozytywną ocenę raportu i wykonania budżetu za 2022 rok. Dziekuję za cały rok współpracy. Bardzo sobie to cenię - dobrą atmosferę i ogromne zrozumienie, które państwo wykazujecie na sesjach, do spraw, które państwu prezentujemy. Jak państwo widzicie, we wszystkich uchwałach staramy się poprawiać jakość życia mieszkańców, dążyć do rozwoju gminy, mając na względzie realia i możliwości naszego samorządu. Bardzo Panstwu dziekuję za tę otwartość, normalność i dobrą atmosferę. Dziekuje paniom i panom sołtysom oraz przewodniczącym rad sołeckich za państwa uwagi i wnioski, za zaangażowanie w społeczność lokalną. Tylko przypomnę, że gmina Ząbkowice Śląskie to miasto, ale także 19 sołectw. Staramy się wszędzie realizować inwestycje i służyć naszym mieszkańcom. Bardzo dziekuję moim współpracownikom z urzędu miejskiego za ogrom pracy i ogrom zaangażowania, ale również dziękuję wszystkim szefom i pracownikom naszych jednostek. [...] To, co razem robimy w gminie Ząbkowice Śląskie to jest wspólne dążenie do jednego celu, jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój gminy - podsumowywał burmistrz. - Dzięki temu nasze miasto, nasza gmina są postrzegane z zewnątrz bardzo pozytywnie i możemy naprawdę być zadowoleni z tak pozytywnego odbioru. Dziękuję za kolejny dobry dzień dla Gminy Ząbkowice Śląskie - puentował włodarz.

em24.pl

14

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA