Express-Miejski.pl

Nowa droga w Grochowiskach. Ogłoszenie o przetargu

Termin składania ofert mija 2 sierpnia o godz. 11:00. fot.: Gmina Ząbkowice Śląskie

Gmina Ząbkowice Śląskie ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania publicznego pn.: „Grochowiska droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej (wewnętrznej) o długości 360,00 mb, zlokalizowanej na działkach nr 187, 188 i 189 w miejscowości Grochowiska. Istniejąca nawierzchni drogi wykonana jest w części z tłucznia kamiennego a w części gruntowa, a jej szerokość wynosi od 2,5 do 3,0 m. Stan techniczny nawierzchni oceniono jako zły z uwagi na liczne uszkodzenia w postaci: zaniżeń, kolein, wykruszeń oraz wyboi. Po obu stronach jezdni występują pobocza z kruszywa łamanego lub gruntowe.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje:
• roboty ziemne,
• profilowanie podłoża,
• roboty nawierzchniowe - wykonanie nawierzchni jezdni (grunt stabilizowany cementem, podbudowa z kruszywa łamanego,
warstwy bitumiczne),
• uzupełnienie poboczy z kruszywa,
• umocnienie skarpy drogi poprzez montaż prefabrykatów żelbetowych typu L o wymiarach 80x50 cm na ławie betonowej,
• oczyszczenie istniejącego rowu.

Termin składania ofert mija 2 sierpnia o godz. 11:00.

Szczegóły zamówienia znajdują się na stronie BIP Urzędu Miejskiego [KLIK].

em24.pl / Gmina Ząbkowice Śląskie

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA