Express-Miejski.pl

Burmistrz Barda z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium za ubiegły rok [foto]

Burmistrz Barda z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium za ubiegły rok fot.: em24.pl

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii

23 czerwca podczas sesji Rady Miejskiej w Bardzie burmistrz Krzysztof Żegański otrzymał jednogłośne wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok.

Zanim nastapiła część absolutoryjna, burmistrz wręczył stypendia za osiągnięcia sportowe w 2021 roku dla kilkunastu sportowców, którzy reprezentowali gminę Bardo na różnego rodzaju zawodach sportowych.

Część sesji związana z przyznaniem włodarzowi wotum zaufania i absolutorium za ubiegły rok rozpoczęła się od krótkiej debaty na temat raportu o stanie gminy Bardo. Radni z raportem mogli zapoznać się już wcześniej. Radny Kamil Witek zwracał uwagę, że niepokojący jest fakt rosnącego zadłużenia lokali komunalnych, radny Waldemar Biniaś zwracał natomiast uwagę na konieczność montażu monitoringu miejskiego, a także chociażby na ujemny przyrost naturalny i niż demograficzny gminy.

Większych uwag, co do kierunku rozwoju gminy i realizowanych inwestycji radni nie mieli. Potwierdziło to głosowanie, podczas którego radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania burmistrzowi Krzysztofowi Żegańskiemu. Następnie odczytano opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu dot. realizacji budżetu za ubiegły rok oraz opinię komisji rewizyjnej. Obie opinie były pozytywne. Formalnością okazało się również głosowanie nad udzielenie absolutorium szefowi bardzkiego urzędu. Przy tej uchwale również dwunastu radnych obecnych na sesji było "za".

Dochody budżetowe gminy Bardo za ubiegły rok wykonano w kwocie 34.580.826,40 zł (115,68 proc. planu). Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 27.680.263,35 zł (106,16 proc. planu), a dochody majątkowe w kwocie 6.900.563.05 zł (180,65 proc. planu), w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 5.242.757,38 zł (48,32 proc. planu).

Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 30.580.754,14 zł (82,78 proc. planu), z tego wydatki bieżące w kwocie 25.337.996,76 zł (97,11 proc. planu) i wydatki majątkowe w kwocie 5.242.757,38 zł (48,32 proc. planu).

W wyniku realizacji rocznego planu dochodów i wydatków, budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 4.000.072,26 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 7.047.316,91 zł.

Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, jest wielkością dodatnią i wynosi 2.342.266,59 zł, przy planowanej ujemnej jego wartości w kwocie 16.086,46 zł.

5. Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło 16.887.924,63 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 48,84 proc. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

6. W wyniku badania sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych nie stwierdzono przypadków realizacji nieplanowanych wydatków (tzw. przekroczeń planu wydatków).

7. Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 1.487.594,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 99,30 proc.

Jeszcze przed podjęciem uchwały absolutoryjnej burmistrz Krzysztof Żegański za wyrażone zaufanie szczególnie podziękował radnym Rady Miejskiej, wiceburmistrzowi Rafałowi Batogowi, skarbnik Sylwii Rudnickiej oraz sekretarzowi Pawłowi Zielonce, a ponadto kierownikom jednostek i pracownikom wskazując, że dotychczasowe działania to efekt pracy zespołowej. Dodawał, że dobrze układająca się współpraca burmistrza i rady miejskiej pozwoliła na realizację licznych inwestycji i pozytywnych zmian na terenie całej gminy, choć ubiegły rok, m.in. ze względu na pandemię koronawirusa był rokiem trudnym.

Temat absolutorium dla burmistrza zamknięto wręczeniem kwiatów na ręce burmistrza od radnych rady miejskiej, pracowników urzędu, sołtysów oraz kierowników jednostek podległych gminie.

Gmina Bardo

2

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Burmistrz Barda z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium za ubiegły rok [foto]

  2022-06-24 12:35:53

  gość: ~Janek

  Gratulacje Panie Burmistrzu super widać efekty Pana pracy.
  Jednocześnie prośba o większe zainteresowanie wioskami (chodniki porządki koszenia trawy przystanki etc) proszę nie zapomnieć że tu też wyborcy mieszkają.

 • 2022-06-24 21:07:09

  gość: ~Ewa

  ostatnio dodany post

  Sesja absolutoryjna a burmistrz w stroju piknikowym. Pokazuje gdzie ma radnych i mieszkańców.

REKLAMA