Express-Miejski.pl

Likwidacja DWD w Bardzie coraz bliżej. Rada powiatu przyjęła uchwałę intencyjną [foto]

Sesja Rady Powiatu Ząbkowickiego podczas której radni podjęli uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie fot.: em24.pl

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii

Rada Powiatu Ząbkowickiego podjęła uchwałę intencyjną w sprawie likwidacji Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie. Zanim doszło do głosowania nie obyło się bez dyskusji.

Już na samym początku piątkowej sesji radny Kazimierz Piątkowski złożył wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały dotyczącej likwidacji. Twierdził, że w momencie, gdy nie ma jeszcze oficjalnej zmiany nowelizacji rozporządzenia, nie należy „wychodzić przed szereg”. Wniosek postawiony przez radnego z Prawa i Sprawiedliwości nie został jednak przegłosowany. Za jego przyjęciem opowiedziało się pięciu radnych, trzynastu było przeciw.

Dalsza część sesji przebiegła w szybkim tempie. Sprawozdania przygotowane na sesje nie budziły żadnych wątpliwości, stąd też radni nie zabierali głosu. Równie szybko podjęto uchwały dotyczące m.in. zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz budżecie powiatu na 2021 rok.

Punktem zapalnym sesji był temat dotyczący podjęcia uchwały o zamiarze likwidacji Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie. Jako pierwszy głos zabrał burmistrz Barda Krzysztof Żegański. Włodarz gminy Bardo kilka tygodni temu otrzymał informację od pracowników Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie o zamiarze likwidacji placówki i postanowił pojawić się na sesji by w mocnych słowach wyraził swój sprzeciw tej decyzji.

„Dobro człowieka jest nadrzędne”

- Dziś podejmiecie państwo decyzję związaną z zamiarem likwidacji placówki zlokalizowanej na terenie gminy Bardo. Nie jest to jednak decyzja tylko o zamiarze, jak stara się zauważać część osób, ale jest to istotna decyzja związana po prostu z likwidacją. Jakkolwiek by się ta uchwała nie nazywała, to uważam, że na taki krok jest dziś po prostu za wcześnie. Przypominam, że kilkadziesiąt lat temu, kiedy siostry zakonne wypowiedziały wam umowę, to władze Barda stanęły na wysokości zadania i przekazały powiatowi nieodpłatnie w użytkowanie funkcjonujący do dzisiaj obiekt „Oleńka” – mówił burmistrz. Apelował, aby radni, którzy wezmą udział w głosowaniu kierowali się przede wszystkim człowieczeństwem, a nie chociażby przynależnością partyjną. – W samorządzie gminnym również podejmujemy trudne decyzje jeśli chodzi o oświatę i czasem te decyzje nie są ekonomiczne, ale dobro człowieka jest w tym przypadku nadrzędne – wskazywał szef bardzkiego magistratu. – Przez kilkadziesiąt lat Dom Wczasów Dziecięcych był kurą znoszącą złote jajka. To Dom Wczasów Dziecięcych rokrocznie przynosił do Powiatu Ząbkowickiego wpływy finansowe. Dzisiaj, gdy jest okres trudny, gdzie z każdej strony wyciąga się pomocną dłoń do przedsiębiorców, którzy ucierpieli na skutek pandemii, wy państwo nie chcecie ratować swoich ludzi? – pytał.

Zarząd Powiatu szuka alternatywy

Starosta Roman Fester zwracał uwagę, że od 1 stycznia 2022 roku placówka nie będzie mogła funkcjonować w takiej formule, w jakiej działa dotychczas, co wynika z nowelizacji rozporządzenia, jakie przygotowuje Ministerstwo Kultury i Nauki. Szef powiatu podkreślił, że wyłącznie tym podyktowana jest decyzja zarządu powiatu o przedstawieniu radnym uchwały w sprawie zamiaru likwidacji DWD. Innych przesłanek nie ma. O powodach, które zdecydowały o tym, że Zarząd Powiatu Ząbkowickiego zdecydował się na przygotowanie projektu uchwały o likwidacji DWD szerzej pisaliśmy tutaj [KLIK].

Włodarz dodawał, że w przeszłości kiedy dochodziło do różnych zmian w oświacie, to pracownicy zatrudnieni w placówkach powiatowych, które przestawały istnieć, zawsze otrzymywali alternatywne rozwiązania i nie byli pozostawiani samym sobie. W tym przypadku ma być podobnie.

- Myślę, że ta nerwowa narracja przy podejmowaniu uchwały intencyjnej jest zupełnie niepotrzebna. […] Proponuje się uchwałę intencyjną, żeby jak najlepiej wykorzystać czas, który jest nam dany do końca roku na znalezienie alternatywy dla funkcjonowania tej placówki. Myślę, że będę ostatnią osobą na tej sali, która doprowadziłaby do tego, że taki obiekt, z takim potencjałem zostały zamknięty na klucz i zlikwidowany. Znajdziemy z zarządem takie rozwiązania formalno-prawne, które dadzą możliwość dalszego funkcjonowania obiektu, może w nieco innym aspekcie, być może podobnym, z większą częścią tej załogi, która jest obecnie – tłumaczył starosta. Nawiązał też do słów burmistrza, który w swojej wypowiedzi wyraził obawę o całą załogę, jednak w szczególności o kadrę „niższego szczebla”. – O osoby z kadry „niższego szczebla” możemy być raczej spokojni, aktualnie wszystko wskazuje na to, że w kwestii ich zatrudnienia nic nie ulegnie zmianie – wyjaśniał szef powiatu.

Starosta dopowiadał, że temat przyszłości Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie był szeroko omawiany na posiedzeniach komisji wspólnych, gdzie radni dopominali się, aby szukać rozwiązania tej sytuacji, osiągnąć konsensus, ale jednocześnie mając na względzie budżet samorządu i zarząd powiatu podejmuje kroki właśnie w tym kierunku.

–  W ostatnich latach w obiekcie poczyniliśmy szereg inwestycji, dlatego dziś ciężko mówić o faktycznej, fizycznej likwidacji obiektu. Stanowi on dla nas spory kapitał finansowy i jest obiektem z potencjałem, który można zagospodarować na wiele sposobów i w którym można zorganizować wiele rzeczy. Przez dany nam czas nie obawiałbym się, że nie znajdziemy klucza, który pozwoli nam odpowiednio zagospodarować obiekt, który będzie dobrze funkcjonował i tętnił życiem – uspokaja Roman Fester.

Burmistrz Krzysztof Żegański odpowiadając na słowa starosty twierdził, że dziś rozmawiając o problemie nie ma jeszcze podstaw do podejmowania tak racjonalnych kroków, jak te związane z likwidacją. – To państwo, jako samorząd powiatowy jesteście decydentami o kierunku rozwiązania problemu, który może się pojawić w związku z nowymi zapisami rozporzadzenia. Niestety, jako gmina czujemy się przedmiotowo i wasi pracownicy też się tak czują - przypominał burmistrz, sugerując że pójście w kierunku likwidacji to rozwiązanie najprostsze, ale nieodpowiednie przynajmniej na tym etapie, gdy problemowe rozporządzenie nie ujrzało jeszcze światła dziennego. Włodarz miasta wyraźnie sugerował, że w sprawie brakło dialogu, bo choć obiekt należy do Powiatu Ząbkowickiego, to znajduje się na terenie gminy Bardo.

Niekorzystne rozporządzenie już czeka na podpis

Za starostą opowiedział się jego zastępca Waldemar Wieja, który wskazywał, że radni podjęli ostatnio uchwały o likwidacji szkół w ZSS w Opolnicy, ale żadnego z pracowników tamtejszej placówki nie pozostawili bez pracy. – Panie burmistrzu, właśnie wtedy pokazaliśmy, że mamy na względzie ludzi. Wszyscy nauczyciele mają zapewnioną pracę od 1 września. Podobną sytuacją będzie ta w Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie – mówił wicestarosta. Zastępca przyznał też, że ma zapewnienia od m.in. Sławomira Broniarza – prezesa Związków Nauczycielstwa Polskiego, że proces legislacyjny rozporządzenia, którego zapisy są niekorzystne dla Domu Wczasów Dziecięcych i wymuszają dokonanie zmian (utworzenie szkoły, stworzenie nowej oferty dotyczącej co najmniej sześciodniowych pobytów, gdyż krótsze do 5 dni włącznie nie będą od nowego roku subwencjonowane), jest już gotowy i czeka na podpis ministra, co oznacza, że musiałby wydarzyć się cud, żeby nie wszedł on w życie od przyszłego roku. - Musimy przygotować sobie grunt, aby mieć przygotowany inny wariant, a co za tym idzie stanowiska pracy, tak, by osoby pracujące w DWD nagle z dnia na dzień nie znalazły się na bruku. Taka jest nasza intencja i stąd decyzja o podjęciu uchwały o zamiarze likwidacji. Jeśli zdarzyłby się cud i projekt rozporządzenia uległby zmianie, bądź nie wszedł w życie, to my procedowanej dziś uchwały dalej realizować nie będziemy – zapewnił Wieja.

Wypowiedzi starosty i wicestarosty nie przekonały radnego Kazimierza Piątkowskiego. – Jednego nie rozumiem. Do czego zarządowi powiatu potrzebna jest uchwała intencyjna o zamiarze likwidacji? Z tego, co zrozumiałem, do tego aby szukać rozwiązań. Ale po co uchwała? Rozwiązań można szukać cały czas na wypadek wejścia w życie rozporządzenia. Nie ma potrzeby podejmowania żadnej uchwały, bo w tej chwili nie wnosi ona niczego nowego. […] I tak macie większość w radzie i sobie możecie uchwalić, co chcecie, ale podejmowanie takiej uchwały nie jest potrzebne w tej chwili i radnym Prawa i Sprawiedliwości sugeruję, aby zagłosowali przeciwko – konkludował.

Nauczyciele na bruk?

Na koniec dyskusji radny Dariusz Marcinków zapytał skarbnik Bogumiłę Mazur skąd Powiat Ząbkowicki weźmie środki na wypłatę sześciomiesięcznych odpraw dla sześciu nauczycieli, którzy nie znaleźli się w projekcie arkusza organizacyjnego na kolejny rok szkolny. Fakt, że nie są oni przewidziani do dalszego zatrudnienia potwierdził też dyrektor DWD Marek Waszczuk, jednak zauważył, że ostateczny kształt arkusza nie jest jeszcze gotowy i można w nim dokonywać poprawek.

Skarbnik odpowiadała radnemu, że zastanawia się on skąd wziąć 255 tys. zł na odprawy dla nauczycieli, ale nie nurtuje go skąd Powiat Ząbkowicki weźmie 1.8 mln zł w przyszłym roku na ewentualnie dalsze funkcjonowanie obiektu DWD bez dochodów i subwencji. Pomiędzy skarbniczką, a przewodniczącym doszło do krótkiej wymiany zdań dotyczącej tego, kto odpowiada za budżet i kto podejmuje ostateczną decyzję o jego kształcie. Na pytanie radnego skarbnik odpowiedziała, że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że Powiat Ząbkowicki będzie musiał wypłacić nauczycielom odprawy, to o pokrycie przynajmniej części tych kosztów będzie wnioskował do państwa o wsparcie z rezerwy oświatowej, a brakującą kwotę przeznaczy z wolnych środków, jakie są zabezpieczone na rachunku Powiatu Ząbkowickiego.

O ile ze słów starosty wynika, że załoga Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie określona wcześniej mianem „niższego szczebla” nie powinna obawiać się o utratę miejsca pracy, o tyle w temacie nauczycieli i ich przyszłości nie mówiono wiele, poza tym, że sześciu z nich nie jest przewidzianych do dalszego zatrudnienia. Czy otrzymają propozycję pracy w innych placówkach powiatu? Czy będą zmuszeni do odejścia? A może zostanie zaproponowana im praca w nowym tworze, ale np. już nie na stanowisku nauczyciela? Należy wspomnieć, że znaczna większość z pedagogów zatrudnionych obecnie w DWD nie ma odpowiednich kwalifikacji, aby pracować chociażby w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki.

Po kilkudziesięciominutowej dyskusji doszło do głosowania. Spośród 18 radnych 11 zagłosowało za przyjęciem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie z dniem 31 października, 6 radnych było przeciwko, wstrzymała się 1 osoba. Personalia radnych z wynikiem głosowania przy podejmowaniu tej uchwały zostaną opublikowane niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Co dalej z obiektem?

Z informacji, do jakich udało nam się dotrzeć wynika, że jedną z propozycji jest utworzenie na terenie obecnego Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie spółki pn. „Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Bardzie”, której Powiat Ząbkowicki miałby być udziałowcem. Powołany podmiot spełniałby niezbędne warunki, jakimi są chociażby: zakres działalności zgodny z działaniami realizowanymi przez Powiat, wykorzystanie istniejących zasobów materialnych DWD oraz planowanych zamówień na pobyt w DWD oraz potencjał obiektu. Podobny ośrodek istnieje już chociażby w powiecie świebodzińskim w Przełazach. Jest to jednak tylko jedna z propozycji, która na dzień dzisiejszy nie jest w żaden sposób wiążąca, a jedynie brana pod uwagę przez Zarządu Powiatu Ząbkowickiego.

Co dalej z Domem Wczasów Dziecięcych w Bardzie i obiektem, w którym się mieści? Do tematu będziemy wracać.

em24.pl

38

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Likwidacja DWD w Bardzie coraz bliżej. Rada powiatu przyjęła uchwałę intencyjną [foto]

  2021-04-23 16:49:45

  gość: ~CIEKAWE

  Powiat udziałowcem, no i już robi się jaśniej. Broniarz zapewnia i coś mówi o cudach a jakimś cudem strajkujący swego czasu nauczyciele dostali pełne wypłaty? Trzeba pochodzić po rynku to coś się usłyszy, chociaż Jujek już wie.Roman, podobno starosta, może pochwalił się o masowych szczepieniach w powiecie, jedna z gmin postawiła namiot a powiat to chyba szałas i pójdzie na żebry tak samo jak dla pogotowia.Jest fajnie będzie fajniej.

 • 2021-04-23 16:58:25

  gość: ~Obiektywny

  Hmmm, no to o co płacz? Zamiast dzieci będą przyjeżdżać starcy i nic się nie zmieni :)

 • 2021-04-23 17:13:08

  gość: ~nn

  @~Obiektywny

  Otóż zmieni się, bo nie będzie pracy dla nauczycieli. Proste jak konstrukcja cepa. Afera nie jest o istnienie DWD jako DWD, ale o ciepłą posadkę dla nauczycieli. Spójrzcie prawdzie w oczy. Skoro rozporządzenie wymaga utworzenia szkoły, a starostwo nie ma pieniędzy na jej utworzenie, to skąd ma te pieniądze wyczarować? Poza tym subwencja dopiero od 6 dni, więc to kolejny problem, bo krótsze przyjazdy [w szkole najczęściej jeździ się na 3-4 dni] nie będą subwencjonowane, a na dłużej niż tydzień nikt przyjeżdżać nie chce. Poza tym pobyty wakacyjne i feryjne też nie będą dofinansowywane. Zaraz ktoś pewnie zapyta, czy skoro nie ma pieniędzy na realizację w obiekcie szkoły, to czy są środki na przekształcanie obiektu? Otóż są, gdyż nie będzie potrzeby zatrudniania nauczycieli i po kilku latach ich wynagrodzenia zwrócą koszta, jakie ponosiło starostwo na dostosowanie budynku. DWD to ogólnie jakaś peerelowska przeszłość. Za 20 lat takich domów już nie będzie nigdzie. Bardzo dobra decyzja.

 • 2021-04-23 19:45:50

  gość: ~Panie obserwator

  Otóż nie, ponieważ wynagrodzenie nauczycieli to była subwencja oświatowa, której teraz już nie będzie. Powiat z własnych środków nic do Dwd nie dokładał, także nic nie zaoszczędzi. A powiem, ze wręcz przeciwnie jeszcze straci, ponieważ Dwd przynosiło powiatowi po kilkaset tys zł dochodu rocznie. Także oprócz subwencji zabraknie tez dochodów. Druga sprawa to skąd pewność ze nowy twór będzie rentowny? Żadnej ekspertyzy, żadnych kalkulacji, żadnych wyliczeń. Czcze gadanie ekspertów z powiatu. A za dwa lata okaże się ze pójdzie w prywatę.

 • 2021-04-23 17:43:03

  gość: ~BB73

  W skrócie, dla tych którym się nie chce tego czytać: likwidują DWD bo nie maja pieniędzy żeby zrobić tam szkole, w to miejsce tworzą coś nowego, prawdopodobnie centrum rehabilitacyjne jakieś, prace ma każdy z załogi, nie wiadomo co z nauczycielami. Przecież tu nie ma nic kontrowersyjnego, dosłownie nic. A tak poza tym to ten burmistrz Wasz, to chyba z choinki się urwał, jak chce decydować o mieniu powiatu to niech zostanie starostą. Ekonomia to podstawa w rządzeniu. Trzeba działać racjonalnie, nie pod presją. Bardo może i pięknieje, ale kosztem takim, ze Wasze dzieci będą spłacać długi i wnuki tez. Te, które już powstały i dalej powstają. Pozdrawiam normalnych.

 • 2021-04-23 18:06:18

  gość: ~Kika

  @~BB73
  Świetne podejście! Likwidują placówkę, która przez lata utrzymywała oświatę w powiecie. Otworzą coś, na co trzeba wyłożyć pieniądze i na to będą mieli?
  Idąc ich torem myślenia, to 32.10 zamkną ded, a 01 11 otworzą obiekt w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, z gabinetami rehabilitacyjnymi i z odpowiednią kadrą??? Czy ktoś kto wymyślił ta działalność byl kiedyś w budynku dwd? Na 6 etatów nauczycieli nie mają, choć to państwo płaci subwencji na pensje pedagogiczne. Na pielęgniarkę czy masażystę nikt subwencji nie wyłoży...spółka po 3 miesiącach upadnie, a ktoś prywatnie kupi za 1zl obiekt.

 • 2021-04-23 18:58:24

  gość: ~CIEKAWE

  @~Kika
  I oto chodzi, oto chodzi mocium Panie no i złotousty burmistrz obrońca tegoż dwd gdzieś musi za lat kilka piniądze zarabiać. Rada gminy Bardo też BYŁA ZA.Jujek coś w tym sensie mówił ale za szybko.

 • 2021-04-23 19:38:02

  gość: ~Kika

  @~CIEKAWE
  Nie rada gminy,tylko rada powiatu i nie burmistrz, tylko starosta

 • 2021-04-23 21:30:33

  gość: ~CIEKAWE

  @~Kika
  On tak szybko mówi a w rynku ostatnio szum i może coś umkło? Najlepiej teraz wszystko nagrywać, fonia i wizja. Chociaż teraz to podobno też nie prawda, wszyscy widzieli i słyszeli a nie winny. Dobra jest, jest fajnie będzie fajniej.

 • 2021-04-23 23:24:55

  gość: ~edek

  nauczyciele - nie plakac tylko wziac sie za uczciwa prace w szkole

 • 2021-04-24 05:43:53

  gość: ~Nauczyciel

  @~edek
  Twoja rada jest nieoceniona. Dzięki, już teraz wiem co robić!

 • 2021-04-24 10:01:56

  gość: ~Koza

  @~edek
  Szkoda, że Ci nauczyciele, dzięki którym powiat mial subwencje oświatową, byli potrzebni i w ilości 8 osób pracowali po 13 godzin na dobę, na wszystkie zmiany, w weekendy i święta przez cały rok. Wówczas nikt z powiatu nie narzekał na nauczycieli z dwd, bo dzieki ich pracy, do dwd przyjeżdżało po 2,5 -3,2 tys. Dzieci rocznie! Powiat zostawial sobie część subwencji i tak w ciągu 4 lat zarobił na dwd 1,4 tys.zl. Na ten rok maja tylko 400tys zł,więc lepiej zlikwidować. Mam nadzieję, że radni za tą decyzję zapłacą brakiem zaufania wśród wyborców, zwłaszcza starosta

 • 2021-04-24 10:08:53

  gość: ~Iks

  @~edek
  Nikt nie płacze za etatem. Mamy takue wykształcenie i doświadczenie, że bez problemu pracę znajdziemy, a nawet juz mamy zapewnioną.
  Płaczemy nad ponad 70- letnia historia tego miejsca, gdzie przyjeżdżało kilka tysięcy dzieci rocznie z całego kraju, a nawet z Europy. To miejsca ma piękna historie, ma ogromny potencjał, który przez starostę rolnika, mechanizator oraz przez komendanta straży granicznej został zmarnowany! Ci ludzie nie mają pojęcia, jak rozwijać, starosta zajął się od kilku lat likwidacja i sprzedażą całego majątku w powiecie. Czyżby przejął rolę swojego kolegi likwidatora?
  Nad tym właśnie rozpaczamy, że likwidują miejsce, gdzie gdyby pozwolono nam tylko pracować, nadal tetniłoby życie!

 • 2021-04-24 10:16:29

  gość: ~Katarzyna

  @~edek
  Dzień dobry, zapraszam w okresie wakacyjnym na 13 godzinny dyżur do dwd. Popracujemy wspólnie. Gwarantuje panu, że będzie miło i przyjemnie. Przeciez nic nie robimy tylko spacerujemy po Bardzie i opalamy się przy basenie. Wiec zapraszam na spędzenie przyjemnego dnia w dwd.
  P.S.tylko zanim pan do nas dołączy proszę uzupełnić wykształcenie, bo zakładam, że magistra to każdy ma w tym kraju, więc żeby pracowac w dwd, proszę zrobić jeszcze jakiś przedmiot dydaktyczny, posiadać uprawnienia z zakresu pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej, dobrze by było mieć uprawnienia do edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, oczywiście uprawnienia kierownika wycieczek szkolnych, no i wypoczynku.
  Zapraszam!

 • 2021-04-24 20:06:48

  gość: ~Xxx

  @~Katarzyna
  Wybierając pracę w DWD wiedzialaś jakie jest pensum. Jaki czas pracy. Po co więc ten sarkazm. Łatwo się pisze tu. Anonimowo. Trzeba bylo bronić placówki np na sesji. Nie było odwagi?

 • 2021-04-25 05:58:42

  gość: ~Nauczyciel

  @~Xxx
  Jest duże grono pracowników, którzy bronią dwd otwarcie, uderzając w każde możliwe miejsce. Nie zmienia to faktu, ze decyzja dawno już została podjęta.
  Wybierając pracę nie zawsze mamy świadomość każdej praktyki, która stosuje się w miejscu pracy. Ja osobiście nie słyszałam, aby ktokolwiek pracował podczas dyzurow 13-godzinnych i aby było to zgodne z prawem.
  Myślę, ze Katarzyna w swoim komentarzu chciała zwrócić uwagę na to, aby nie umniejszać roli nauczyciela pracującego w dwd. Ci ludzie tak samo kończyli studia, podnosili kwalifikację i starali się wykonywać swoje obowiązki jak najlepiej, podobnie jak dzieje się to w szkołach.

 • 2021-04-25 09:46:00

  gość: ~Katarzyna

  @~Nauczyciel
  Potwierdzam w DWD pracujemy w godzinach od 8 -21, czyli 13 godzin.

 • 2021-04-25 09:44:06

  gość: ~Katarzyna

  @~Xxx
  Nie pisze anonimowo. Jestem jedynym pracownikiem DWD w Bardzie o takim imieniu, więc większość mnie zna. Poza tym, nie narzekam a zapraszam do pracy, o której wszyscy wiedzą wszystko i oczywiście lepiej niż ja.
  Po drugie jeśli chcesz mi coś zarzucić, to najpierw się przygotuj, bo tu akurat jesteś niedoinformowany. Zadaj sobie trud, poczytaj protokoły z posiedzeń zarządu od listopada 2020r, sesji rady powiatu, ostatniej komisji oświaty.
  Pracę w DWD wybrałam świadomie i nadal chciałabym ją świadczyć. Nigdy nie narzekałam, wręcz odwrotnie !!! Uwielbiałam moja pracę. Wkurza mnie fakt oceniania , gdy tak naprawdę nie ma się pojęcia o danych obowiązkach i wymaganiach. Nie oceniam czy Pani w budce z lodami pracuje ciężko czy lekko... jest taka potrzeba i pracuje. To dlaczego ktoś ocenia moją pracę? Skoro nie ma o niej pojęcia? W tym kraju jest więcej ekspertów od wszystkiego niż pracujących. Na szczęście moi wychowankowie zawsze wyjeżdżali uśmiechnięci i zadowoleni z pobytu, a większość z nich, wraz z opiekunami wracała do DWD i to jest dla mnie najlepsza ocena! Niech każdy pilnuje swego, a będzie ten świat piękniejszy!

 • 2021-04-24 05:52:46

  gość: ~Pracownik

  Przykre. Bardzo przykre, ze decyzję taką podejmuje, m.in starosta, pochodzący z Gminy Bardo. Ten, który poparcie miał wśród pracowników dwd i ich rodzin. Miał. Dużo razy podejmowano próby likwidacji, tylko w przeszłości brakowało sprzyjającego dyrektora. Tym razem pan Waszczuk po raz kolejny spełnił swoją życiową rolę likwidatora. Chyba na pytanie, które zadaję sobie od lat- z jakiego powodu na manegara tej placówki wybrano człowieka bez żadnego doświadczenia, wiedzy, ani serca do tego miejsca, właśnie znalazłam odpowiedź.
  Ewenementem chyba jest, ze dyrektor jest za likwidacją swojej placówki! W tym wypadku dyrektor nigdy nie czuł się cząstką tego miejsca, wykonywał wyłącznie polecenia starostwa, bez cienia refleksji. Tacy ludzie nigdy nie powinni zajmować stanowisk, na których podejmuje się decyzje związane z innymi ludźmi.

 • 2021-04-24 08:41:13

  gość: ~Lycum

  Lepiej było w Ziębicach ceglaka zlikwidować miliony co roku tam dokladacie

 • 2021-04-24 09:22:06

  gość: ~podpis

  @~Lycum

  Szpilarewicz nie pozwoli

 • 2021-04-24 20:04:28

  gość: ~Ziebiczanla

  @~Lycum
  A skąd takie informacje. I skaď w Tobie tyle jadu? Nie chcesz żeby zamknąć DWD ale chcesz zamknąć Ceglaka. No tak. Małomiasteczkowa mentalnośc.

 • 2021-04-24 09:07:56

  gość: ~Zenon

  Roman zlikwiduj swój etat, jest tak potrzebny jak kotu buty.

 • 2021-04-24 23:40:19

  gość: ~kk

  Jak to pisowscy radni przeciwko likwidacji, skoro to ich rząd i ministerstwo "zafundowało" nowelizację rozporządzenia likwidującą dotychczasowe dotacje na takie przedsięwzięcia????!!!!!!

 • 2021-04-26 09:50:31

  gość: ~waldek

  @~kk

  pokazuwa tak samo jak pokazuwa zeganskiego co on pisze ze niby nie wiedzial ze likwiduja swierka jak temat przewija sie od paru miesiecy i pisaly o nim trzy gazety i portale co pan panie burmistrzu nie zorenitowany?????

 • 2021-04-24 23:46:33

  gość: ~CIEKAWE

  Dajcie już spokój romanowi, podobno staroście.On o tej porze roku nie ma czasu na jakieś tam przekształcenia czy inne pierdoły. Oranie sianie i kalkulowanie czy posiać żyto czy proso, oto jest pytanie. Liściaste nie bo zające mu zjedzą. Broniarz powiedział że będzie super to tak będzie. Nauczyciele na szparagi. Roman dobrze robi, zlikwidować, zwolnić i po kłopocie. Jest fajnie będzie fajniej.

 • 2021-04-25 11:26:45

  gość: ~mieszkaniec Barda

  Chwała burmistrzowi za to że upomniał się o pracowników DWD które należą pod starostwo a swoich pracowników gnębi nie szanuje .Brawo

 • 2021-04-25 15:03:24

  gość: ~Mieszkaniec

  Wtrącę swoje 3 grosze. Łatwo jest ocenić prace kogoś z boku. Tak, praca nauczyciela w DWD jest lekka przyjemna i za nic biorą pieniądze. I ok może tak jest i fajnie ze komuś się taka praca w dzisiejszych czasach może jeszcze trafić. Na szczęście nie wszyscy musza pracować jako korpo szczury czy w innym Amazonie z pampersem w dupie. Ale do meritum, te nieroby z DWD w postaci nauczycieli rok do roku dla powiatu ząbkowickiego wypracowywali przychód rzędu kilkaset tysięcy zł. Rok 2020 - pandemia od marca, DWD skończyło rok z 30 tys na plusie, dodatkowo remont ppoż za około 200 tyś. Spotkajmy się za 2 lata i sprawdzimy ile nowa spółka powołana przez P.Waszczuka i P.Festra przyniesie dochodu. Obstawiam ze będą na minusie, ale to tylko takie moje skromne zdanie. Czas pokaże ...

 • 2021-04-26 10:00:24

  gość: ~Bardo

  @~Mieszkaniec

  Wszędzie przewija się temat nowej spółki, więc interesuje mnie jedno: czy ktokolwiek zrobił analizę rynku i wie, że takie centrum wypoczynkowo-rehabilitacyjne będzie potrzebne? W Bardzie remontują stare przedszkole, tam również ma być ponoć jakieś centrum rehabilitacyjne, ale chyba dla mieszkańców. Bardo za chwilę stanie się atrakcyjnie już tylko dla ludzi schorowanych i starszych. Takie odnoszę wrażenie. Szkoda, bo te kolonie przyjeżdżające do świerka zawsze to napędzały lokalne biznesy, a i niejednokrotnie integrowały się z młodzieżą w Bardzie, chociażby 10-20 lat temu, jak ta młodzież w Bardzie jeszcze istniała. Wystarczy przypomnieć czasy na boisku, czy wspólny czas spędzany w parku na terenie ośrodka, kiedy jeszcze nikt nie kontrolował tego, kto wchodzi na teren parku. Nikomu sie krzywda nie stała, a i przelotne kolonijne miłości powstawały. Ktoś tu pisał o ekonomii, więc moje pytanie jest następujące: skoro maszyna od lat przynosi zysk, ale trzeba ją naprawić i unowocześnić żeby go nadal przynosiła, to należy to zrobić nawet kosztem kredytu, bądź też zamknięcia czy reorganizacji jednej ze szkół (gdzie rok w rok są straty rzędu nawet mln zł), czy należy wyrzucić maszynę dającą zyski? Dlaczego nikt nie mówi głośno o likwidacji szkoły, albo przeorganizowania nauki w taki sposób, aby na tych obiektach zaoszczędzić? Skoro do szkół dokłada się kolosalne środki, to coś jest chyba nie tak? Za mało dzieci? To może należy zlikwidować z dwa kierunki i zwolnić kilku nauczycieli, ale ze szkoły? Jeśli rozmawiamy o rozwiązaniach ekonomicznych to tak byłoby chyba najbardziej odpowiednio? Obowiązkiem starosty nie jest utrzymywanie trzech szkół ponadpodstawowych.

 • 2021-04-26 21:53:24

  gość: ~iiiiii

  @~Bardo
  Tu nie chodzi o DWD tu chodzi o stołki nauczycieli

 • 2021-04-27 12:46:33

  gość: ~Milena

  @~iiiiii
  Co za kompletna bzdura! Jestem zatrudniona jako nauczyciel w DWD w Bardzie od prawie 9 lat. Walczę nie o swój stołek, a o to miejsce, które dla wielu pracowników było i jest drugim domem. Nie zrozumie tego nikt, kto nie miał przyjemności przebywać w tym miejscu. Jestem przekonana o tym, ze jeśli dojdzie do likwidacji znajdę inne miejsce pracy. Jednak najzwyczajniej w świecie zależy mi na istnieniu tej placówki, realizowaniu się w niej jako nauczyciel i przyjmowaniu małych gości z całej Polski. Zależy mi na tym, żeby nasz dom był w dalszym ciągu jednym z najlepszych dwd w Polsce, abyśmy nadal mogli promować miasto, powiat i region. Zależy mi na pracy w tym miejscu, nie tylko mojej osoby, ale wszystkich tam zatrudnionych. I tak, zgadzam się, nie każdy miał to szczęście, aby móc pracować w tak wyjątkowym miejscu, ale mi się to udało i jestem dumna z tego, ze przez tyle lat mogłam być częścią tego miejsca! I wierzę, naprawdę wierzę, ze do likwidacji nie dojdzie.

 • 2021-04-27 20:53:07

  gość: ~Xxx

  Dzień dobry, temat nierobów nauczycieli przewija się w co drugim komentarzu, także nie będę się rozwijał nad tym tematem. Ani bronił ani atakował, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Może bardziej merytorycznie warto dyskusje by prowadzić, bo pisać bo pisać to nie ma sensu. Przytaczając fakty, a skupie się na ostatnich 3 latach:
  2018 rok- DWD przyjęło w swoje progi 2721 dzieci, co przełożyło się na 440 tyś dochodu dla powiatu zabkowickiego.
  2019 rok - DWD przyjęło 2740 dzieci, wykonano remont klatek schodowych na kwotę 101 tyś zł, DWD zamknął rok na plusie w kwocie 5395 zł.
  2020 rok - DWD przyjęło 678 dzieci, wykonano inwestycje PPOŻ na kwotę 192 tyś zł, rok zamknął się na plusie 26,600 zł. Wszystkie poprzednie lata oprócz wspomnianych powyżej, DWD każdy rok kończyło na znacznym plusie,
  przynosząc nie małe dochodu do powiatu. Dzisiejszy problem jest zmieniający się system naliczania subwencji, a mianowicie przyjazd uczniów/dzieci, musi trwać minimum 6 dni, aby można naliczyć subwencje. Czy to rzeczywiście jest koniec świata i przez to DWD nie ma racji bytu? Czy zamiast turnusów 4,5 dniowych nie można organizować 6 dniowych? Czy jeśli wyjazd będzie krótszy niż 6 dni (co wiąże się z brakiem subwencji) nie można naliczać większej opłaty, aby funkcjonowanie DWD się kalkulowało? Drugi problem, zgodnie z przekazem starostwa jest brak szkoły, która powinna funkcjonować. Tu dodam ze starostwo o tym rozporządzeniu ma wiedzę od 2017 rok, nic nie zrobili przez 4 lata, aby do dzisiejszego problemu braku szkoły nie doszło. Przed tymi dylematami postawione dziś jest każde DWD w Polsce. Z jedna zasadnicza różnica, w innych szuka się rozwiązań, czeka na finalny kształt rozporządzenia które ma wejść od 2022 roku. Powiat Ząbkowicki jako chyba jedyny, bynajmniej jeden z nielicznych poszedł w kierunku likwidacji.

 • 2021-04-28 05:43:39

  gość: ~Waldi

  Plotka gminno-powiatowa niesie, ze zarząd powiatu zabkowickiego przedłużył dyrektorowi waszczukowi kadencje o 5 lat. Hmmmm czekamy na potwierdzone info. Jest dobrze!!!

 • 2021-04-28 14:08:06

  gość: ~yyy

  @~Xxx
  A jaką pan proponuje szkołę utworzyć? może jakąś podpowiedź panu staroście?

 • 2021-04-28 20:05:48

  gość: ~Xxx

  @~yyy
  Trudno tu się odnieść jaka to powinna być szkoła, ponieważ projekt rozporządzenia nie reguluje tej kwestii. Czy to ma być szkoła podstawowa, czy średnia czy obie na raz? Na pewno nie wyższa, to jakby pewne. Generalnie mogła by to być również Szkola Wolnościowa. Finalnie jakieś uregulowanie w rozporządzeniu będzie. Na dzień dzisiejszy istnieje zapis:
  „§ 73. 1. Wychowankowie przebywający w domu wczasów dziecięcych spełniają obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły funkcjonującej w domu wczasów dziecięcych lub do szkoły poza domem wczasów dziecięcych.”
  A może równie dobrze mogła by to być szkoła prowadzona przez stowarzyszenie, lub równie dobrze zajęcia mogłyby odbywać się online ze szkół macierzystych. Bo jak wyraźnie mówi przytoczony paragraf „lub do szkoły poza domem wczasów dziecięcych”. Sęk w tym ze wybrano opcje likwidacji, nie szukając rozwiązań a to chyba najbardziej przykre z tego wszystkiego.

 • 2021-04-29 12:00:05

  gość: ~Xxx

  A analizując na chłopski rozum zapis „lub do szkoły poza domem wczasów dziecięcych” to spełniają obowiązek szkolny lub nauki ponieważ są uczniami swoich macierzystych szkół z których przyjeżdzają.

 • 2021-05-01 09:27:50

  gość: ~Ja

  @~yyy
  Kierunek ochrona środowiska, coś z leśnictwem, może też sporty zimowe, narciarstwo biegowe, i inne, no i najważniejsze kursy dla władzy o szacunku dla pracownika

 • 2021-05-03 08:30:31

  gość: ~rrr

  ostatnio dodany post

  @~Ja

  Po sąsiedzku domu wczasów funkcjonuje szkoła podstawowa, czy nie można w porozumieniu wykorzystać tego faktu? Popołudniu mogą odbywać się tam lekcje, są nauczyciele, Burmistrz chętny, może pan Starosta rozważy te aspekt.

REKLAMA