Express-Miejski.pl

Powiat i cztery gminy z dofinansowaniem. Będą m.in. przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych

zdjęcie ilustracyjne fot.: UMWD

Ponad 19 mln zł samorząd województwa dolnośląskiego przeznaczy na blisko 100 dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Pieniądze trafią do 84 gmin oraz 24 powiatów.

Środki przekazywane samorządom w ramach dofinansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych będą przeznaczone na budowę, przebudowę lub remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, a także budowy zbiorników wodnych służących małej retencji. Dodatkowo, środki przeznaczone zostaną również na zadania związane z przeciwdziałaniem erozji gleb i ruchom masowym ziemi ze szczególnym uwzględnieniem drzew miododajnych.

− Kierujemy wsparcie dla samorządów gminnych i powiatowych, pomagając tym samym realizować potrzebne Dolnoślązakom lokalne inwestycje, takie jak np. drogi dojazdowe do gruntów rolnych. W tym roku wpłynęło łącznie 289 wniosków na zadania od ponad 120 wnioskodawców. Najwięcej środków przeznaczono na realizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - to ponad 16 mln zł – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Wicemarszałek Grzegorz Macko dodaje, że władze województwa dbają o obszary wiejskie na Dolnym Śląsku i każdego roku przekazują im pieniądze na ważne inwestycje w gminach. - W tym roku dzięki naszej dotacji zrealizowanych zostanie łącznie 137 zadań na obszarach wiejskich  zauważa.

Jednostki samorządu terytorialnego, wykorzystując udzieloną pomoc finansową w formie dotacji celowych, planują wykonać 137 zadań, w tym:

- budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych -  118 zadań
- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania – 22 zadania
- drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) – 12 zadań
- zbiornik wodny służący małej retencji – 5 zadań
- przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi ze szczególnym uwzględnieniem drzew miododajnych - 9 zadań

W powiecie ząbkowickim dofinansowania powędrują do:

  • Powiatu Ząbkowickiego na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania – 59,000.00 zł
  • Gminy Stoszowice na przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych Różana-Grodziszcze – 29,900.00 zł
  • Gminy Ząbkowice Śląskie na drogę dojazdową do gruntów rolnych w Pawłowicach – 72,450.00 zł
  • Gminy Ziębice na drogę dojazdową do gruntów rolnych w Nowym Dworze – 64,680.00 zł
  • Gminy Złoty Stok na drogę dojazdową do gruntów rolnych Mąkolno – 249,480.00 zł

em24.pl / UMWD

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA