Express-Miejski.pl

Włodarze z apelem do zarządu województwa. Chcą przebudowy drogi wojewódzkiej nr 395

zdjęcie ilustracyjne fot.: mp

Włodarze sześciu gmin, w tym Ziębic, zwrócili się z do zarządu województwa z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do przebudowy drogi wojewodzkiej nr 395.

Pod petycją oprócz burmistrza Mariusza Szpilarewicza podpisali się także burmistrzowie Strzelina i Wiązowa oraz wójtowie Borowa, Przeworna oraz Żórawiny, czyli gmin przez które przebiega droga wojewódzka nr 395 łącząc tym samym południową część Dolnego Śląska z Wrocławiem.

- Pragniemy zaznaczyć, że planowany rządowy program (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) oraz perspektywa unijna na lata 2021-2027 daje ogromną szansę na rozwiązanie problemu komunikacyjnego licznych użytkowników drogi wojewódzkiej nr 395. Stały przyrost ruchu kołowego na przedmiotowej drodze wskazuje na pilną konieczność poprawy płynności ruchu pojazdów na tych ciągach komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem samochodów ciężarowych. Wykonywane na drodze wojewódzkiej nr 395 doraźne prace remontowe, przy tak dużym natężeniu ruchu, zdają się być nieskuteczne, a zamierzony efekt tych prac jest krótkotrwały. Droga ta, na niektórych odcinkach jest już bardzo zdegradowana, a jej stan stwarza poważne zagrożenie dla jej użytkowników - wskazują samorządowcy.

Włodarze zwracają uwagę, że przy drodze wojewódzkiej nr 395 w Strzelinie planowana jest inwestycja polegająca na budowie zespołu hal magazynowo-produkcyjno-usługowych. Będzie to przedsięwzięcie o dużej skali zagospodarowania powierzchni 150 ha, silnie powiązane z transportem kołowym. Zamierzenie to jest olbrzymią szansą na dalszy rozwój okolicznych samorządów. Inwestor deklaruje utworzenie docelowo nawet kilku tysięcy miejsc pracy. Jednocześnie uruchomienie tych obiektów wiąże się ze zdecydowanym, bardzo znacznym przyrostem dobowego natężenia ruchu pojazdów osobowych i ciężarowych. Finalnie na poziomie ponad 6 tys. pojazdów na dobę, w tym około 2250 ciężarowych.

Obsługa przedsięwzięcia planowana jest bezpośrednio z drogi wojewódzkiej nr 395 i dalej głównie jej przebiegiem w kierunku autostrady A4, do węzła Wrocław-Wschód. Niestety, obecne parametry tej drogi i jej zły stan techniczny na niektórych odcinkach wraz z dotychczasowym ruchem ciężarowym transportującym m.in. surowce skalne z okolicznych kopalni, stanowią podstawowy problem w realizacji tego zamierzenia. Roczne wydobycie z samego terenu gminy Strzelin wynosi 1 milion 600 tysięcy ton. Trasą odbywa się również liczny transport surowców do fabryk przetwórstwa ziemniaków, cukrowni i elewatorów zbożowych.

Samorządowcy wskazują też na szereg kolizji i wypadków drogowych. Wadliwe płomienie łuków poziomych (o zbyt małych promieniach) oraz brak odpowiedniej szerokości poboczy drogi, generują szereg problemów komunikacyjnych i stanowią realne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Wewnątrz wsi Borek Strzeliński droga wojewódzka nr 395 posiada przewężenia oraz nienormatywne łuki poziome co powoduje, że przejeżdżające obok siebie pojazdy ciężarowe nie mogą się wyminąć bezkolizyjnie. Jest to przyczyną licznych zatorów komunikacyjnych i kolejnych zdarzeń drogowych. Dodatkowo, położenie w bezpośrednim sąsiedztwie budynków powoduje ich drgania oraz spękania murów. W związku z tym, że są to budynki mieszkalne, hałas przyczynia się do dyskomfortu mieszkańców.

- Mając powyższe na uwadze, w imieniu mieszkańców gmin Strzelin, Wiązów, Ziębice, Borów, Przeworno i Żórawina, wnioskujemy do Zarządu Województwa Dolnośląskiego o podjęcie działań zmierzających do realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 395 przy udziale środków finansowych w ramach rządowego programu (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) oraz perspektywy unijnej na lata 2021-2027. Zapewnienie bezpieczeństwa, zdrowia i życia mieszkańców, jak i użytkowników dróg, jest sprawą priorytetową. Bezwzględnie należy podkreślić, że sytuacja w zakresie ruchu kołowego stale się pogarsza a przedmiotowe przedsięwzięcie jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania układu komunikacyjnego oraz warunkująca rozwój społeczno-gospodarczy okolicznych samorządów - apelują samorządowcy.

em24.pl

1

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

  • Włodarze z apelem do zarządu województwa. Chcą przebudowy drogi wojewódzkiej nr 395

    2021-04-08 12:19:15

    gość: ~wwwwww

    ostatnio dodany post

    W województwie miały być przetasowania ale pis nadal przy korytku to jest szansa

REKLAMA