Express-Miejski.pl

Kolejne miliony dla gmin z powiatu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

zdjęcie ilustracyjne fot.: pixabay

Najwięcej, bo blisko 7.5 mln zł powędruje do gminy Kamieniec Ząbkowicki. Wsparcie otrzymały też gminy: Bardo, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok oraz Powiat.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Środki przekazane przez rząd można wykorzystać m.in. na budowę żłobków, przedszkoli czy remont dróg – a także inne, niezbędne lokalnie działania

W sumie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wypłaci jednostkom samorządu terytorialnego łącznie ponad 13 mld złotych:

W ramach ogłoszonych dziś wyników konkursu możliwa będzie realizacja następujących inwestycji:

Gmina Bardo:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nawierzchni i infrastruktury drogi gminnej wewnętrznej, dojazdowej na działce 36, która stanowi własność Gminy Bardo. Aktualnie droga posiada nawierzchnię utwardzoną różnymi materiałami kamiennymi, która jest w bardzo złym stanie. Liczne koleiny i wyboje oraz ubytki stanowią duże zagrożenie dla ruchu pieszego i kołowego. Odcinek o długości 236 metrów połączy ul. Chabrową i Polną. Planuje się dodatkowo wykonanie oświetlenia ulic Chabrowej oraz ul. Wrzosowej. Szacowany koszt całej inwestycji wynosi 890 375,00 zł, a dofinansowanie to kwota na poziomie 357 000,00 zł.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki:

1. Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki – etap V obejmuje sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 6,3 km, w tym 131 przykanalików do przyłączy umożliwiających przyłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej budynków zamieszkałych przez 530 osób przy ul. Złotostockiej, Krzyżowej, Placu Kościelnym, Paczkowskiej, Ząbkowickiej, Kłodzkiej oraz Wileńskiej i Wąskiej. Szacowany koszt całej inwestycji wynosi 7 453 800,00 zł, z czego dotacja to kwota 7 000 000,00 zł.

2. Budowa ciągów pieszo-rowerowych prowadzących do powstającego nowego obiektu sportowego, realizowana pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na dz. 393, 313, 314/4, 314/5 i 335 do parametrów wymaganych dla dróg publicznych” w ramach zadania „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II – Kamienieckie Doły”. Szacowany koszt całej inwestycji wynosi 450 689,86 zł i taka jest też kwota dotacji.

Gmina Ząbkowice Śląskie:

1. Termomodernizacja budynków Przedszkola Publicznego nr 2 i Przedszkola Publicznego Nr 5 w Ząbkowicach Śląskich. Zadanie obejmuje wymianę pokrycia dachowego, wymianę łacenia, wymianę więźby dachowej, przebudowę kominów, docieplenie dachów, wymianę orynnowania, wymianę instalacji odgromowej, wymianę okien. Termomodernizacja to najlepszy sposób na poprawę efektywności energetycznej budynków, a przez to uzyskanie oszczędności energii, co pozwoli uzyskać niższe koszty związane z ogrzewaniem. Szacowany koszt całej inwestycji wynosi 1 000 000,00 zł, z czego dotacja to kwota 850 000,00 zł.

Gmina Złoty Stok:

1. Przedmiotem inwestycji jest remont istniejącego ciągu pieszego wzdłuż ul. Wiejskiej w Złotym Stoku. Aktualnie istniejący ciąg pieszy jest w bardzo złym stanie technicznym. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych
poprzez budowę chodnika, przejść dla pieszych oraz zwiększenie ilości źródeł światła poprzez wymianę starego oświetlenia typu parkowego na nowoczesne energooszczędne na ul. Wiejskiej w Złotym Stoku, leżącej na działce nr
ewid. 670 obręb Złoty Stok. Szacowany koszt całej inwestycji wynosi 400 000,00 zł i taka też kwota została przeznaczona dla złotostockiego samorządu.

Gmina Ziębice:

1. Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Ziębic poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i chodników przy ul. Mickiewicza w Ziębicach. Jest to droga dojazdowa do osiedla domków. Przy ulicy znajduje się przedszkole i obiekt po Szkole Podstawowej nr 2 z boiskiem. Szacowany koszt całej inwestycji wynosi 1 380 000,00 zł, a dotacja oscyluje na poziomie 1 242 000,00 zł.

Powiat Ząbkowicki:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw i zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ząbkowicach Śląskich. Szacowany koszt całej inwestycji wynosi 700 000,00  i taka też kwota została przeznaczona z RFIL na realizację tego zadania.

em24.pl

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA