Express-Miejski.pl

Znamy chętnych na wykonanie prac projektowych dla obwodnicy Złotego Stoku

Znamy chętnych na wykonanie prac projektowych dla obwodnicy Złotego Stoku fot.: GDDKiA

Pięć firm złożyło oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla obwodnicy Złotego Stoku w ciągu drogi krajowej nr 46.

Wartość ofert waha się od ok. 4,4 mln zł do ponad 8,1 mln zł. Kwota, jaką GDDKiA zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi ok. 4,8 mln zł.

Obwodnica Złotego Stoku w ciągu DK46 to jedna z siedmiu dolnośląskich obwodnic ujęta w rządowym Programie budowy 100 obwodnic. Przetarg na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ogłosiliśmy 21 grudnia 2020 roku. 9 lutego nastąpiło otwarcie ofert. Komisja przetargowa przystąpi teraz do ich weryfikacji.  

Informacja z otwarcia ofert:

GDDKiA

Na etapie STEŚ-R wyznaczone i poddane analizie wielokryterialnej zostaną przebiegi korytarzy obwodnicy Złotego Stoku w ciągu drogi krajowej nr 46. W ramach zadania zostanie przeanalizowanych kilka wariantów, a jednym z nich będzie również ten z planowanym przebiegiem drogi ekspresowej S8 pomiędzy Bardem a Kłodzkiem. W ramach zadania powstanie nowy odcinek drogi klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego).

Głównym celem budowy obwodnicy Złotego Stoku jest wyprowadzenie z tej miejscowości ruchu tranzytowego, prowadzącego od Opola w kierunku Kotliny Kłodzkiej. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększy się dostępność do bazy turystycznej w regionie. Inwestycja poprawi przepustowość układu komunikacyjnego południowej części województwa dolnośląskiego.  

Czym jest STEŚ-R?

Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej jest dwuetapowym opracowaniem projektowym.  W pierwszym etapie obowiązkiem wykonawcy jest:

• wstępne określenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia oraz ustalenie jego efektywności,

• uściślenie przebiegu tras poszczególnych wariantów (na podstawie analizy wariantów i uzyskanych opinii) oraz ostateczne ustalenie typów oraz podstawowych parametrów technicznych obiektów budowlanych,

• dostarczenie informacji do podjęcia wstępnej decyzji inwestorskiej w sprawie celowości, zakresu i horyzontu czasowego realizacji zadania inwestycyjnego,

• przygotowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

W drugim etapie obowiązkiem wykonawcy jest:

• uściślenie zakresu rzeczowego i finansowego polegające na ustaleniu szczegółowych rozwiązań geometrycznych dróg, konstrukcji drogowych obiektów inżynierskich, granic terenowych zadania inwestycyjnego oraz przedmiaru robót i ich kosztorysu dla kluczowych elementów przedsięwzięcia,

• określenie wytycznych dla projektu budowlanego,

• wykonanie analizy wielokryterialnej umożliwiającej Zamawiającemu wybór najkorzystniejszych wariantów technicznych do dalszej realizacji.

em24.pl

4

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Znamy chętnych na wykonanie prac projektowych dla obwodnicy Złotego Stoku

  2021-02-11 02:04:31

  gość: ~Anit

  Gdy ten projekt będą robić mało doświadczona firma projektowa to strata pieniędzy błędy poprawki korekty dodatkowe aneksy do kosztorysu projektu i to będzie kosztowało i to nie mało .
  Projekt niech robi wykonawca obwodnicy .
  Firma z doświadczeniem szybko zrobi projekt i to tanio i obwodnicę można w ten sposób zaoszczędzić wiele milionów .

 • 2021-02-11 02:40:15

  gość: ~Nareście

  Nie płaciłem za informację i nie narzekam ale no po prostu to było do kitu delikatnie pisząc.Z tego powodu nie pozdrawiam no i dam sobie spokój z oglądaniem i czytaniem. Dla jasności chodzi o te nie napisane na czarnym tle wiadomości.

 • 2021-02-11 09:24:51

  gość: ~ijk

  @~Nareście

  droga wolna

 • 2021-02-12 10:10:11

  gość: ~Dociekliwy

  ostatnio dodany post

  Czy można zobaczyć gdzieś przez które miejsce będzie przebiegać obwodnica?? Jakieś plany itp. ?

REKLAMA