Express-Miejski.pl

Nie ustają prace przy kościele św. Anny w Ząbkowicach Śląskich

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał dotację na konserwację nagrobka księcia Karola I Podiebrada i jego żony Anny. Po zakończeniu konserwacji w przyszłym roku nagrobek wróci do prezbiterium, gdzie pierwotnie był ustawiony fot.: Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii

Od kilkunastu lat regularnie trwają prace remontowe i konserwacyjne kościoła św. Anny w Ząbkowicach Śląskich. O wszystkich informuje Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.

W 2008 roku na obiekcie zlokalizowanym przy ul. św. Wojciecha usunięto zagrożenie związane z odkształceniem żeber i wysklepek oraz spękaniami sklepień, ścian zewnętrznych prezbiterium i kaplicy północnej. Po usunięciu warstwy cementowej i oczyszczeniu spękania od dołu zabezpieczono je kitem grafitowym, od góry wypełniono iniekcyjnie kompozycją żywiczną. Żebra sklepienne zabezpieczono od góry siatkami z włókna węglowego w systemie Ruredil X Mesh C 10 M25 oraz taśmami węglowymi, na które położono zaprawę. Mniejsze pęknięcia ścian wypełniono żywicą epoksydową, większe, obustronne pęknięcia zabezpieczono prętami stalowymi wklejanymi po obu stronach ściany.

Również w tym samym roku parafia wykonała remont zagrożonej więźby dachowej z wymianą pokrycia prezbiterium i kaplicy południowej, a rok później - korpusu nawowego i kaplicy północnej. Prace wykonane w 2008 roku wsparte były dotacją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2013 roku wykonano remont dachów nad kruchtą zachodnią z przybudówką południową oraz nad zachodnią kruchtą kaplicy południowej, a dwa lata wcześniej parafia wykonała wymianę istniejących niedrożnych przewodów odpływowych kanalizacji deszczowej oraz nową kanalizację deszczową. To zadanie było możliwe dzięki dofinansowaniu przez Gminę Ząbkowice Śląskie.

W latach 2013-15 i 2019-20 prowadzono, dofinansowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego konserwację elewacji świątyni. Naprawiono spękania i zarysowania. Wykonano badania stratygraficzne w partiach tynkowanych. Detal sztukatorski oczyszczono z nawarstwień i wtórnych zapraw. Tynki wtórne, zasolone i zdestruowane skuto. Pozostałe tynki zmyto wodą pod ciśnieniem. Powierzchnie zdezynfekowano, zachowane tynki wzmocniono, naprawiono, uzupełniono i pomalowano zgodnie z wynikami badań farbami krzemianowymi Keim Soldalit. Przeprowadzono konserwację lica ceglanego. Zdemontowano luźne i odspajające się detale architektoniczne po wcześniejszej inwentaryzacji oraz luźne fragmenty cegieł. Usunięto cementowe spoiny, wtórne kity i zaprawy. Zidentyfikowano znaczne partie zachowanej spoiny gotyckiej nacinanej. Najbardziej osłabione partie cegieł i zachowaną spoinę gotycką wzmocniono. Ceglane lico zmyto i oczyszczono chemicznie i doczyszczono mechanicznie, odsolono, osłabione partie ceglanego wątku wzmocniono. Uzupełniono ubytki cegieł zaprawami barwionymi, zniszczone cegły wymieniono z powtórzeniem wymiaru i wyglądu cegieł historycznych. Spoiny uzupełniono zaprawą piaskowo-wapienną z powtórzeniem wyglądu spoiny gotyckiej na partiach gotyckich i neogotyckiej. Uzupełnienie scalono kolorystycznie laserunkową farbą krzemoorganiczną z dodatkiem pigmentów mineralnych Remmers Funcosil Lasur. Nakrywy przypór zdemontowano wraz z odspajającymi się cegłami, uzupełniono ubytki cegieł i wykonano izolację z masy mineralnej, wykonano szpachlowanie gruntujące oraz zamontowano nakrywy. Elewację ceglaną poddano hydrofobizacji roztworem żywicy krzemoorganicznej. W strefie cokołowej odkuto cementową zaprawę i odkryto kamienny cokół z kamiennym profilowanym gzymsem, który poddano konserwacji. Program prac konserwatorskich opracował mgr Przemysław Wanat, oraz kierował zespołem wykonującym prace. 

W 2013 roku mgr Wanat przeprowadził konserwację trzech epitafiów umieszczonych na elewacjach kościoła i w murze okalającym dawny cmentarz przykościelny: epitafium Salomona Wenglera i jego dwóch żon: Ursuli Würt i Ewy Raschdorffin (ok. 1617 r.), epitafium Melchiora Scholza (1608 r.) , Epitafium Jana Hase (ok. 1606 r.). Prace konserwatorskie dofinansował Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków i Województwo Dolnośląskie.

W obecnym roku Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przyznał także dotację na remont wnętrza prezbiterium. Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków zaś dotację na konserwację nagrobka księcia Karola I Podiebrada i jego żony Anny.

- Po zakończeniu konserwacji w roku przyszłym nagrobek wróci do prezbiterium, gdzie pierwotnie był ustawiony, nie w miejsce ponad miejscem pochówku, ale nieco z boku, gdyż przy obecnej funkcji centralne zlokalizowanie nie jest możliwe. Należytą ekspozycję będzie miał w prezbiterium, odsunięty od ściany na tyle, by można było go obejrzeć. Dziękujemy Księdzu Proboszczowi za taką decyzję, dzisiaj ta konserwacja ma sens. Nagrobek po ponad 200 latach wróci do prezbiterium  - czytamy na stronie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Jeśli chodzi o prace przy prezbiterium to przeprowadzono pełne rozpoznanie nawarstwień. Na sklepieniu ustalono pierwotne opracowanie kolorystyczne z czasów jego powstania (1566 r.), zostanie zrekonstruowane, a nawarstwienia zabezpieczone. Na ścianach zachowane są fragmenty tynków gotyckich, znane jest ich opracowanie barwne (1415 r.). W wyniku badań stratygraficznych stwierdzono zachowanie pod warstwą cienkich warstw tynków i przemalowań znaczne partie polichromii z XIX w. Zdecydowano o ich zabezpieczeniu (co zapewni ich zachowanie dla przyszłych pokoleń) i zakryciu oraz rekonstrukcji malatur z czasów powstania prezbiterium. Zachowane, rozległe partie malatur XIX-wiecznych, rozmieszczone są tak, że nie pozwalają na ekspozycję świadka eksponującego charakter tych dekoracji we wnętrzu, więc zrezygnowano z zachowania świadka dekomponującego historyczne wnętrze. Dekoracja XIX-wieczna zostanie zinwentaryzowana w dokumentacji konserwatorskiej. Prace badawcze, inwentaryzacyjne i konserwatorskie również prowadzone są pod kierunkiem mgr Przemysława Wanata. 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA