Express-Miejski.pl

Budżet 2010 Ząbkowic Śląskich przyjęty

Budżet 2010 Ząbkowic Śl. przyjęty

Budżet 2010 Ząbkowic Śl. przyjęty fot.: kotowicz.pl

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii

20 stycznia w Ząbkowicach Śląskich podczas 6-godzinnej sesji Rady Miejskiej większością głosów uchwalono budżet na rok 2010.

Sam projekt budżetu powstał już w ubiegłym roku i w listopadzie 2009 został przedstawiony Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która wydała pozytywną opinię na jego temat. Podobną opinię wydała Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Obrady rozpoczęły się od odrzucenia  przez większość radnych projektu uchwały o wygaszeniu mandatu radnego Franciszka Gawędy.

Następnie przystąpiono do obrad nad Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Gminy Ząbkowice na lata 2010-2012, po czym Radni skupili swoją uwagę na budżecie Miasta i Gminy na 2010 rok.

Dochody Gminy w roku 2010 są oszacowane na poziomie ponad 51 mln zł (4% wyższe niż w roku ubiegłym). Planowane wydatki wynoszą ponad 68 mln zł (25,2% wyższe w stosunku do wydatków z 2009 roku). Różnica między nimi wynosi  ponad 17 mln zł i zgodnie z oceną Regionalnej Izby Obrachunkowej Gmina jest zdolna pokryć ją bez zagrożenia dla stabilności finansów publicznych.

W projekcie uchwały budżetowej załączono prognozę kwoty długu, z której wynika, że na koniec 2010 roku gmina będzie posiadała zadłużenie w łącznej kwocie 32.657.669 mln zł, co nie przekracza ustawowej granicy zadłużenia (60% planowanych dochodów budżetowych).

Podczas sesji radni zgłaszali swoje poprawki do uchwały, przyjęto wniosek Radnej Ireny Szewczyk o skierowanie kwoty 30 tys. zł na adaptację budynku w Bobolicach na siedzibę oddziału przedszkolnego.

Ostatecznie budżet poparło 13 radnych, 1 wstrzymał się, zaś 7 było przeciw (Ewa Figzał, Stanisława Mika, Jolanta Mitręga, Stanisław Nędza, Ryszard Barański, Franciszek Gawęda i Tomasz Stępień).

CO CZEKA NAS W PRZYSZŁYM ROKU?

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przede wszystkim budowa obejścia ul. Kamienieckiej w Ząbkowicach Śląskich (Mała Obwodnica), modernizacja, przebudowa ul. Ziębickiej, Poprzecznej, B. Chrobrego, Krzywej, Słowackiego i Św. Wojciecha, przebudowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych – Osiedle Leśne – ul. Modrzewiowa, Jodłowa, Świerkowa, remont drogi gminnej nr 118348D, ulicy Kolejowej w Ząbkowicach Śląskich łączącej lokalną strefę aktywności gospodarczej z drogą wojewódzką nr 382 i drogą krajową nr 8, przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie wiejskim.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z tym punktem związane są zadania związane ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Bobolice, Zwróconej, Kluczowej, Brodziszowa, Sulisławic i Szklar oraz miasta Ząbkowice Śląskie. Nie można nie wspomnieć o rewaloryzacji zabytkowego cmentarza przy ul. 1 Maja.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA

Z teogo punktu z pewnością mogą być zadowoleni strażacy z Tarnowa, gdyż uchwała budżetowa przewiduje budowę remizy strażackiej w Tarnowie.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Głównym punktem w tej kategorii jest budowa kanalizacji burzowej ul. Daleka oraz rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Braszowicach, a także Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śl.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na rok 2010 planowana jest przebudowa i adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Kozińcu, przebudowa oraz remont wraz z termomodernizacją Ząbkowickiego Ośrodka Kultury, zakup kosiarki rotacyjnej (w ramach funduszu sołeckiego) i I etap remontu Ratusza Miejskiego.

Uzasadnienie planu wydatków

ankli (na podstawie kotowicz.pl i zabkowiceslaskie.pl)

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA