Express-Miejski.pl

Nowe możliwości wsparcia utalentowanych sportowców

Zawodnikom sportowych gier zespołowych jest przyznawana nagroda drużynowa dla zespołu w wysokości dwukrotności nagrody indywidualnej przyznawanej za dany wynik sportowy fot.: mat.pras.

30 września radni podjęli nową uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów i nagród sportowych. 

Uchwała określa:
 • zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe w sportach olimpijskich i paraolimpijskich oraz dyscyplin sportowych polskich związków sportowych, których wykaz ogłasza Minister właściwy spraw kultury fizycznej zgodnie z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 • zasady, tryb przyznawania oraz wysokość nagród za osiągnięte wyniki sportowe w sportach olimpijskich i paraolimpijskich oraz dyscyplin sportowych polskich związków sportowych, których wykaz ogłasza Minister właściwy do spraw kultury fizycznej zgodnie z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 • zasady, tryb przyznawania oraz wysokość nagród dla trenerów, prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.
 • nowy wniosek o przyznanie stypendium sportowego/nagrody, który stanowi załącznik do w/w uchwały.

Stypendium sportowe przyznawane jest zawodnikowi, który w roku poprzedzającym przyznanie stypendium uzyskał co najmniej jeden z następujących wyników sportowych:

 1. został powołany do Kadry Polski w dyscyplinach sportowych których wykaz ogłasza Minister właściwy spraw kultury fizycznej zgodnie z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 2. zajął od 1 do 5 . miejsca w Mistrzostwach Świata, Europy, Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich,
 3. zajął od 1. do 3. miejsca w mistrzostwach Polski, Pucharze Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,
 4. zajął od 1. do 3. miejsca w zawodach, o których, mowa w pkt 3 na szczeblu regionu lub województwa.

Nowe wnioski na stypendium sportowe  należy złożyć w terminie  do 31 stycznia w roku, którym stypendium ma być wypłacane.

Nagrody przyznawane są zawodnikom jednorazowo w następujących przypadkach:

1) za ustanowienie:

 • rekordu Świata
 • rekordu Europy
 • rekordu Polski;

2) za wyniki osiągnięte w mistrzostwach świata, igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich:

 • zdobycie I-go miejsca
 • zdobycie II-go miejsca
 • zdobycie III-go miejsca
 • zdobycie IV-go miejsca
 • zdobycie V-go miejsca

3) za wyniki osiągnięte w mistrzostwach Europy:

 • zdobycie I-go miejsca
 • zdobycie II-go miejsca
 • zdobycie III-go miejsca

4) za wyniki osiągnięte w mistrzostwach Polski:

 • zdobycie I-go miejsca
 • zdobycie II-go miejsca
 • zdobycie III-go miejsca

Zawodnikom sportowych gier zespołowych jest przyznawana nagroda drużynowa dla zespołu w wysokości dwukrotności nagrody indywidualnej przyznawanej za dany wynik sportowy.

Trenerowi klubowemu zawodnika za przyczynienie się do osiągniecia przez zawodnika lub zawodników wyników sportowych, przyznawana jest nagroda w wysokości 50 % nagrody indywidualnej przyznanej zawodnikowi lub zawodnikom gier zespołowych.

Do wniosku o nagrodę dla trenera dołącza się pisemne oświadczenie zawodnika, jego rodzica lub opiekuna prawnego, o przyczynieniu się trenera do osiągnięcia przez zawodnika lub zawodników wysokiego wyniku sportowego. Nowe wnioski o nagrodę  dla zawodnika lub trenera należy złożyć w terminie 3 miesięcy  od daty osiągnięcia wyników.

em24.pl / gmina Ząbkowice Śląskie

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA