Express-Miejski.pl

Międzynarodowa Konferencja Naukowa na Twierdzy. Wręczono nagrody im. Władysława Orkana [FOTO]

Uroczysta gala nagrody im. Władysława Orkana w Twierdzy Srebrna Góra

Uroczysta gala nagrody im. Władysława Orkana w Twierdzy Srebrna Góra fot.: mwinnik

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii

20 października na terenie Twierdzy w Srebrnej Górze miała miejsce uroczysta gala wręczenia nagród im. Władysława Orkana.

Wydarzenie odbyło się na zakończenie trzydniowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej na twierdzy w 15-lecie powołania pierwszego w Polsce Fortecznego Parku Kulturowego. Od 18 do 20 października w twierdzy można było wysłuchać wielu ciekawych dyskusji i prelekcji, a do Srebrnej Góry zjechali się urzędnicy, samorządowcy oraz zarządcy obiektów historycznych. Był też czas na podsumowanie istnienia 15-lecia parku kulturowego w Srebrnej Górze, wymiana doświadczeń w zakresie ochrony i właściwych dla budowli obronnych metod zarządzania oraz rewaloryzacji zespółów architektury militarnej.

Nagroda im. Władysława Orkana jest ideą samopomocy środowiska intelektualistów tworzących wartości ponadczasowe, tradycyjne, ważne dla utrwalenia tożsamości narodowej. Nagroda początkowo miała profil literacki, jednak z czasem rozszerzono jej zakres o inne dziedziny kultury, sztuki a nawet gospodarki. Przyznano trzy równorzędne nagrody główne w postaci plakiet (statuet), zaprojektowanych przez Gustawa Hadynę.

Statuetkę otrzymali: Ryszard Pałka - artysta rzeźbiarz ze Srebrnej Góry (za całokształt twórczości artystycznej, promowanie w swojej sztuce dziedzictwa kulturowego oraz symboliki lokalnej), Dziecięcy Folklorystyczny Zespoł „Wesołe Nutki” z Mąkolna (za wieloletnią i różnorodną działalność artystyczną oraz promowanie sztuki i talentu najmłodszych) oraz Marian Romaniuk - historyk dziejów kościoła, autor wielu publikacji na temat historii mazowieckich rodów, kościołów, zabytków regionalnej kultury materialnej (za wieloletnią skuteczną działalność w zakresie promocji polskiej kultury religijnej, dziedzictwa narodowego oraz wiedzy o życiu i działalności kardynała Stefana Wyszyńskiego).

Spośród nominowanych wyróżnieni dyplomami zostali:

  • Agnieszka Ciszewska, rzeźbiarka ze Srebrnej Góry – za całokształt różnorodnej twórczości artystycznej oraz inspirowanie mieszkańców do działalności twórczej,

  • Katarzyna Donner, artystka, performerka ze Srebrnej Góry – za wieloletnią działalność artystyczną, wychowywanie i inspirowanie wielu młodych tancerzy sztuki tańca w powietrzu w duchu dziedzictwa kultury regionalnej, za inicjatywę stworzenia Szkoły oraz Akademii tańca w powietrzu,

  • Stanisław Gołdyn, artysta malarz i animator kultury ze Srebrnej Góry – za całokształt twórczości artystycznej oraz kultywowanie, w działalności animatorskiej, dorobku Antoniego Kenara, propagatora szacunku dla sztuki ludowej,

  • Maria Jastrzębska, animatorka kultury ludowej z gminy Stoszowice – za całokształt działalności artystycznej związanej z dziedzictwem i tradycją polskiej wsi, ze szczególnym podkreśleniem pracy z Zespołem Pieśni Regionalnych „Borowianki”,

  • Elżbieta Gniazdowska, prezes Zarządu Krajowego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych – za rewitalizację idei Towarzystw Uniwersytetów Ludowych, dziedzictwa myśli teoretycznej Władysława Orkana oraz Zofii i Ignacego Solarzów

  • Waldemar Krzyżewski - działacz społeczny, kolekcjoner i dokumentalista regionu północnego Mazowsza – za pełną pasji działalność społeczną na rzecz promocji różnorodnej kultury Mazowsza, za konsekwencję w upowszechnianiu dorobku kardynała Aleksandra Kakowskiego, szczególnie zasłużonego w walce o Niepodległość Polski (członka Rady Regencyjnej w latach 1917–1918)

  • Tadeusz Masłyk - poeta, malarz i rzeźbiarz z Brzozowa – za całokształt działalności artystycznej w zakresie poezji, malarstwa i rzeźby oraz promocję kultury regionalnej Podkarpacia

  • Zofia Tkaczyk - artystka i działaczka kultury ze Srebrnej Góry – za całokształt wieloletniej twórczości artystycznej i animatorskiej oraz promocję walorów krajobrazowych i kulturowych swojego regionu, matecznika.

Kapituła postanowiła wyłączyć z wyróżniania Nagrodą im. Władysława Orkana kandydaturę Joanny Brześcińskiej-Riccio - uznanej artystki dwóch narodów, Polski i Włoch, i wystąpić do Marszałka Województwa Mazowieckiego z wnioskiem o przyznanie jej medalu i dyplomu zasłużonej dla Mazowsza „Pro Masovia”. 

Postanowiono także o wyodrębnieniu z nagradzania statutowymi wyróżnieniami Fundacji Orkana kandydatury Pawła Gancarza - wójta gminy Stoszowice. W zamian zaproponowano przyznanie mu specjalnego dyplomu z podpisami całej kapituły z uzasadnieniem i podkreśleniem jego pracy na rzecz wspierania działalności artystycznej i kulturalnej mieszkańców gminy Stoszowice oraz niezwykłych zasług w promowaniu regionalnego dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem Twierdzy Srebrna Góra.

Za wsparcie organizację gali podziękowania otrzymała Katarzyna Cichoń - skarbnik gminy Stoszowice oraz Emilia Pawnuk - prezes zarządu spółki Twierdza Srebrna Góra. Uroczystość zakończył występ zespołu „Wesołe Nutki”.

mwinnik / em24.pl

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA