Express-Miejski.pl

Jednomyślni radni w Bardzie. Budżet na 2021 rok przyjęty

zdjęcie archiwalne fot.: em24.pl

Dopiero 21 stycznia radni Rady Miejskiej w Bardzie spotkali się na sesji budżetowej i podjęli najważniejsze uchwały finansowe niezbędne do  funkcjonowania samorządu.

Głosowanie nad projektem budżetu na trwający już rok, a także przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej zakończyło się szybko. Nie było dyskusji, a wszyscy radni zagłosowali za przyjęciem obu uchwał.

Budżet gminy Bardo na 2021 rok planuje zakończyć się deficytem w kwocie ponad 2.2 mln zł. Dochody gminy w 2021 roku mają wynieść w granicach 32.1 mln zł, a wydatki około 34.3 mln zł. Źródłem finansowania deficytu budżetowego będą przychody pochodzące z pożyczek, kredytów i emisji obligacji.

O tym, jakie inwestycje planuje się zrealizować, bądź też rozpocząć ich realizację w obecnym roku na terenie samorządu informowaliśmy już kilka tygodni temu w artykule pt. „Budowa wodociągów, przebudowa ulic i tworzenie centrum seniora. Znamy plany inwestycyjne gminy Bardo”. Przed podjęciem uchwały budżetowej burmistrz Krzysztof Żegański wprowadził jeszcze kilka autopoprawek do projektu budżetu przesłanego do Regionalnej Izby Obrachunkowej, zwiększając bądź też zmniejszając środki na niektóre zadania inwestycyjne, o których pisaliśmy w poprzednim artykule. Oto wprowadzone poprawki jeśli chodzi o zadania inwestycyjne:

+10 tys. zł na regulację potoku Mszanica w Potworowie, 
+15 tys. zł na budowę sieci wodociągowej w Opolnicy,
+ 80 tys. zł na modernizację dróg wewnętrznych
- 20 tys. zł na wykonanie modernizacji i rozbudowy garażu w Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy,
+20 tys. zł na wykonanie parkingu przy kościele w Przyłęku,
- 80 tys. zł na wykonanie przejścia między ul. Główną a Rynkiem w Bardzie.

- Nasze plany na obecny rok są równie ambitne jak te na rok poprzedni i mamy nadzieję, że w tym roku uda nam się je zrealizować, a koronawirus nam ich nie pokrzyżuje. Jako burmistrz tej gminy postawiłem sobie cele, które zamierzam zrealizować, oczywiście przy wsparciu doświadczonej kadry, której tak samo jak mi zależy na jej mieszkańcach - mówił Krzysztof Żegański, szef bardzkiego urzędu podsumowując miniony rok w gminie Bardo i mówiąc o planach na kolejne 12 miesięcy. Pełne podsumowanie można przeczytać tutaj [KLIK].

W budżecie samorządu tradycyjnie już wyodrębniono środki na fundusz sołecki. W tym roku jest to kwota ponad 201 tys. zł. O tym, co zostanie zrobione w poszczególnych sołectwach można przeczytać tutaj [KLIK]

Oprócz uchwał związanych z budżetem gminy i wieloletnią prognozą finansową, radni podjęli także m.in. uchwałę w sprawie pozbawienia kardynała Henryka Gulbinowicza tytułu honorowego obywatela miasta.

em24.pl

10

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA