Express-Miejski.pl

Konsultacje PFRON w powiecie ząbkowickim

Konsultacje PFRON w powiecie ząbkowickim fot.: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

W starostwie powiatowym odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji i środowisk współpracujących z osobami niepełnosprawnymi.

Jego inicjatorem był starosta Roman Fester w porozumieniu z Dyrektorem Dolnośląskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podczas konsultacji dyskutowano na temat stworzenia warunków ułatwiających osobom niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym.


W spotkaniu oprócz przedstawicieli samorządu powiatowego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie udział wzięli także członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Powiatowego Urzędu Pracy, warsztatów terapii zajęciowej działających przy Domach Pomocy Społecznej, stowarzyszeń i zaproszonych gości.

Podczas konsultacji debatowano na temat przebudowy systemu redystrybucji środków algorytmowych PFRON, które otrzymuje powiat, w oparciu o powiatową strategię rozwiazywania problemów społecznych oraz powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie ich rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudniania.

Takie spotkania były zorganizowane po raz pierwszy w Polsce i polegały na zasięgnięciu opinii samorządów i środowisk związanych z osobami niepełnosprawnymi na obszarze trzech województw: dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego.

ms. / em24.pl

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA