Express-Miejski.pl

PWiK „Delfin" Sp. z o.o. Ogłoszenie o licytacji ustnej nieograniczonej – koparka JCB 8018X

zdjęcie ilustracyjne

zdjęcie ilustracyjne fot.: PWiK „Delfin” Sp. z o.o.

Na sprzedaż koparka hydrauliczna JCB model 8018X. Cena wywoławcza wynosi: 55 000,00 zł netto.

Licytacja odbędzie się dnia 5 kwietnia 2024 roku o godz. 10.00 w budynku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich ul. Rzeczna 2 – sala konferencyjna.

Dane dotyczące przedmiotu licytacji:

 1. Przedmiotem licytacji jest koparka hydrauliczna, gąsienicowa model JCB 8018X rok produkcji 2008.
 2. Zdjęcia koparki stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 3. Specyfikacja urządzenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 4. Możliwość dokonania oględzin minikoparki po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr telefonu  74 8 151-608 w godzinach od 8:00 – 14:00.
 5. Warunkiem przystąpienia do licytacji jest stawiennictwo w siedzibie Spółki ul. Rzeczna 2 w Ząbkowicach Śląskich w dniu licytacji z ważnym dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 6. Postąpienie zgłaszane w wyniku licytacji nie może być niższe niż 200,00 zł netto.
 7. Licytacja zostaje zakończona z chwilą wywołania po raz 3 najwyższej oferowanej kwoty przez prowadzącego licytacje. Dalsze postąpienia zgłoszone po trzykrotnym wywołaniu najwyższej oferowanej kwoty nie będą brane pod uwagę.
 8. Do ceny osiągniętej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 9. Po zakończonej licytacji nabywca zobowiązany jest podpisać protokół z przeprowadzonej licytacji na podstawie którego dokonuje zapłaty oferowanej wartości.
 10. Z chwilą podpisania protokołu z przeprowadzonej licytacji nabywca oświadcza, że uprzednio zaznajomił się ze stanem technicznym oraz faktycznym licytowanego urządzenia i nie wnosi do niego uwag.
 11. W oparciu o podpisany protokół zostanie sporządzona umowa kupna sprzedaży oraz wydane dokumenty posiadane przez właściciela, w tym faktura VAT dotycząca nabycia koparki.

Organizator licytacji zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyłonienia nabywcy oraz bez konieczności podania przyczyny unieważnienia postępowania.

Prezes zarządu
Daniel Ciepierski

Załączniki:

1. Zdjęcia koparki

2. Specyfikacja

PWiK Delfin Sp. z o.o.

REKLAMA