Express-Miejski.pl

PUP: Dodatkowy nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

zdjęcie ilustracyjne

zdjęcie ilustracyjne fot.: freepik

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza osoby bezrobotne do składania wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Nabór będzie trwać od 21 listopada 2023 roku do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na tę formę wsparcia.

Planowana liczba osób – 4 osoby.

Wysokość jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w 2023 roku - do 38 000,00 złotych.

Wypełnione, kompletne wnioski należy składać w określonym terminie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Powstańców Warszawy 7, 57-200 Ząbkowice Śląskie, (decyduje data wpływu do PUP). W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski spełniające wymogi formalne i merytoryczne.

Formularz wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej: zabkowiceslaskie.praca.gov.pl (w zakładce dokumenty do pobrania) oraz w siedzibie tut. urzędu i filii.

Bliższych informacji udzielają:
Joanna Juszczak - Pokój nr 17 (I piętro) - tel. 74 8 166 717.
Marzena Grzegorczyn - Pokój nr 17 (I piętro) - tel. 74 8 166 717.

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich

REKLAMA