Express-Miejski.pl

Powiatowy Urząd Pracy wstrzymuje nabór wniosków ze środków Funduszu Pracy

zdjęcie ilustracyjne

zdjęcie ilustracyjne fot.: pixabay.com

PUP w Ząbkowicach Śląskich informuje o wstrzymaniu naboru wniosków z powodu wykorzystania limitu środków finansowych w ramach Funduszu Pracy.

Z dniem 18 kwietnia 2023 r. zostaje wstrzymany nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy (tzw. algorytmu).

Z dniem 8 maja 2023 roku zostaje wstrzymany nabór wniosków ze środków Funduszu Pracy:

  • o organizację stażu
  • o organizację prac interwencyjnych
  • o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ze środków Funduszu Pracy
  • o organizację szkolenia wskazanego przez osobę uprawnioną
  • o przyznanie: bonu szkoleniowego, bonu stażowego, bonu zatrudnieniowego i bonu na zasiedlenie
  • o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy
  • o zawarcie umowy/porozumienia o zwrot kosztów podmiotowi prowadzącemu dom pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za zatrudnienie bezrobotnego/poszukującego pracy.

Z dniem 15 maja 2023 roku zostaje wstrzymany nabór wniosków o organizację robót publicznych ze środków Funduszu Pracy (algorytmu). 

Powyższe działania wynikają z faktu, iż liczba złożonych wniosków wyczerpała dotychczasowy limit środków finansowych w ramach Funduszu Pracy będących w dyspozycji tut. urzędu w 2023 roku.

Po pozyskaniu dodatkowych środków finansowych oraz o wznowieniu naboru tut. urząd poinformuje niezwłocznie na stronie zabkowiceslaskie.praca.gov.pl [KLIK] oraz w prasie lokalnej.

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich

REKLAMA