Express-Miejski.pl

PUP: Nabór wniosków na zorganizowanie stażu

zdjęcie ilustracyjne

zdjęcie ilustracyjne fot.: scx.hu

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza pracodawców i przedsiębiorców z powiatu ząbkowickiego i innych powiatów do składania wniosków o zawarcie umowy na zorganizowanie stażu.

Ww. wsparcie realizowane będzie ze środków Funduszu Pracy przyznanych w ramach „algorytmu". Termin naboru wniosków: od dnia 11 stycznia 2023 roku -  w sposób ciągły - o wyczerpania środków finansowych. Termin realizacji wniosków: 01.01.2023 roku – 31.12.2023 roku.

Poniżej szczegóły dotyczące naboru:

Zasady organizacji stażu:
I/ Czas trwania stażu dla osób bezrobotnych -  do 6 miesięcy (nie może być dłuższy niż do dnia 30 listopada 2023 roku).

II/ W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone przez organizatorów stażu, którzy dotychczas należycie wywiązywali się z realizacji umów o odbywanie stażu w okresie ostatnich dwóch lat i deklarują zatrudnienie po zakończeniu stażu na okres nie krótszy niż 3 miesiące, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy (½ etatu) na podstawie umowy o pracę.

Bliższych  informacji  udzielają:

Jolanta Szyfer - pokój  nr 15 (I piętro) - tel. 74 8 166 715; jolanta.szyfer@zabkowiceslaskie.praca.gov.pl

Renata Kądziołka - pokój  nr 15 (I piętro) - tel. 74 8 166 716; renata.kadziolka@zabkowiceslaskie.praca.gov.pl

PUP Ząbkowice Śląskie

REKLAMA


REKLAMA