Express-Miejski.pl

Jest praca. W Ciepłowodach szukają kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

zdjęcie ilustracyjne fot.: freepik

Gmina Ciepłowody ogłosiła nabór na stanowisko kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Potencjalni zainteresowani mogą składać swoje aplikacje do 12 kwietnia.

Na stanowisko może aplikować osoba posiadająca m.in. wykształcenie wyższe, legitymująca się pięcioletnim stażem pracy, bądź prowadząca przez co najmniej trzy lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku przewidzianym w naborze. Powinien też posiadać prawo jazdy, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać w pełni z praw publicznych, a także cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

Wśród wymagań dodatkowych są m.in. staż i doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku oraz znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku pracy, a w szczególności z zakresu ustaw o samorządzie gminnym, finansach publicznych, rachunkowości, zbiotowym zaoptrzeniu w wodę i ścieki, gospodarce komunalnej, utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zamówień publicznych i praw ochrony środowiska.

Zainteresowani mogą składać dokumenty aplikacyjne osobiście w sekretariacie urzędu gminy bądź też przesłać je pocztą na adres urzędu w terminie do 12 kwietnia do godz. 10.

Pełna treść ogłoszenia o konkursie znajduje się tutaj [KLIK], natomiast kwestionariusz osobowy tutaj [KLIK].

em24.pl / mat. płatny

REKLAMA