Express-Miejski.pl

Przyjmowanie wniosków o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych

zdjęcie ilustracyjne fot.: mp

Gmina Złoty Stok przystąpiła do zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych.

Sprzedaż i dystrybucja węgla dla mieszkańców gminy będzie odbywała się zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), po podpisaniu umowy z podmiotem wprowadzającym paliwo stałe do obrotu.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego tj. m.in. osoby, którym wypłacono dodatek węglowy lub które złożyły wniosek o dodatek węglowy i został on pozytywnie rozpatrzony.

Dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego przysługiwać będzie 1,5 tony węgla do 31 grudnia 2022 r. i 1,5 tony węgla od 1 stycznia 2023 do 30 kwietnia 2023 r. ️

Wniosek o zakup preferencyjny węgla składa się na piśmie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku, zgodnie z obowiązującym wzorem wniosku (zamieszczonym na stronie Urzędu i dostępnym w sekretariacie Urzędu), lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Po złożeniu wniosek będzie weryfikowany, w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego lub pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego. W przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym spełniająca warunki uprawniające do dodatku węglowego, która nie złożyła wniosku o wypłatę tego dodatku, weryfikacja wniosku o zakup jest dokonywana, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i po zapewnieniu dostawy węgla przez spółkę węglową, wnioskodawca zostanie poinformowany o przewidywanym terminie odbioru węgla wraz ze wskazaniem właściwego składu węgla na terenie gminy, w tym celu niezbędne jest podanie we wniosku numeru telefonu lub adresu poczty mailowej. Przed terminem odbioru węgla, wnioskodawca zobowiązany będzie do wpłaty należności za zakup preferencyjny węgla na rachunek bankowy gminy.

Gmina sprzedaje paliwo stałe w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto za tonę paliwa stałego.

UMiG Złoty Stok

1

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

  • Przyjmowanie wniosków o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych

    2022-11-15 20:54:55

    gość: ~Kz

    ostatnio dodany post

    Co w przedmiotowej materii dzieje się w kamienieckiej aglomeracji?

REKLAMA