Express-Miejski.pl

Zmiana skarbnika w złotostockim urzędzie

Irena Biskupska z dniem 30 czerwca 2022 roku opuściła złotostocki urząd miejski i odeszła na emeryturę fot.: em24.pl

Z dniem 30 czerwca na emeryturę ze złotostockiego urzędu odeszła długoletnia skarbnik gminy Irena Biskupska. 

Jej następczynią została Monika Król, która dotychczas pełniła rolę głównej księgowej i zastępcy skarbnika.

Irena Biskupska funkcje skarbnika Gminy Złoty Stok sprawowała od 1 maja 2001 roku. 28 kwietnia 2020 roku skarbnik złożyła na ręce burmistrz wniosek o rozwiązanie stosunku pracy z dniem 29 lipca 2020 roku w związku z zamiarem przejścia na emeryturę. Kobieta osiągnęła wiek emerytalny już kilka lat temu i wciąż pracowała w złotostockim urzędzie, ale w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną pandemią, w obawie przed utratą praw pracowniczych, które mogły być zmienione ustawą o COVID-19, zdecydowała o przejściu na emeryturę. Na sesji rady miejskiej w dniu 18 czerwca 2020 roku skarbniczka została odwołana z pełnionej funkcji. Ostatecznie z urzędem jednak się nie rozstała.

- Wnioskowałam o ponowne powołanie pani Ireny Biskupskiej na stanowisko skarbnika gminy w związku z koniecznością zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej gminy. Obecnie jedna z księgowych przebywa jeszcze na urlopie macierzyńskim, a w III lub IV kwartale rozpocznie się kontrola kompleksowa Regionalnej Izby Obrachunkowej obejmująca lata 2017-2020. Zatrudnienie pani Ireny Biskupskiej w tym trudnym okresie przejściowym pozwoli na realizowanie inwestycji zarówno tych zaplanowanych w uchwale budżetowej, jak i wprowadzanych w trakcie roku, dokonywanie płatności inwestycyjnych i regulowanie zobowiązań bieżących i kredytowych gminy oraz udzielania stosownych wyjaśnień inspektorom w trakcie kontroli. W okresie pandemii, kiedy to dochody gminy są niższe od zaplanowanych, potrzebny jest doświadczony i sprawdzony skarbnik - tłumaczyła w sierpniu 2020 roku burmistrz Grażyna Orczyk.

Po dwóch latach od tamtej sytuacji skarbnik Irena Biskupska złożyła wniosek o rozwiązanie trwającej umowy, który został przyjęty. Od 1 lipca nową skarbnik gminy Złoty Stok będzie Monika Król, która dotychczas pełniła rolę głównej księgowej i zastępowała skarbnik podczas jej nieobecności.

Uchwałę o odejściu skarbnik rada przyjęła przy jednym głosie sprzeciwu. O powołaniu nowego skarbnika już jednogłośnie.

em24.pl

8

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA