Express-Miejski.pl

Powiatowy Dzień Strażaka w KP PSP w Ząbkowicach Śląskich. Wręczono awanse i poświęcono figurę [foto]

Powiatowy Dzień Strażaka w KP PSP w Ząbkowicach Śląskich fot.: em24.pl

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii

23 maja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka.

W apelu uczestniczyli strażacy pełniący na co dzień służbę w ząbkowickiej komendzie straży pożarnej, a także zaproszeni goście wśród których obecni byli m.in. poseł Marcin Gwóźdź, starosta Roman Fester, burmistrzowie gmin w osobach Grażyny Orczyk, Marcina Orzeszka oraz Mariusza Szpilarewicza, a także wójt Ciepłowód Łukasz Białkowski. Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich reprezentowała st. kpt Małgorzata Downar - naczelnik wydziału kwatermistrzowskiego.

Nie zabrakło też zaproszonych gości z okolicznych komend powiatowych, a także strażaków przebywających na zaopatrzeniu emerytalnym, wśród których był m.in. Bartłomiej Zarzycki, niedawny komendant KP PSP w Ząbkowicach Śląskich. Uroczystość uświetniła obecność kilku pocztów sztandarowych jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu ząbkowickiego.

Druhowie podczas uroczystego apelu usłyszeli wiele ciepłych słów pod swoim adresem skierowanym zarówno z ust komendanta powiatowego bryg. mgr. Tomasz Mądrego, jak i samorządowców.

- Służba strażaka to nieustanne zaangażowanie, doskonalenie umiejętności oraz podnoszenie kompetencji, od których często zależy ratowane ludzkie życie. W celu realizacji zadań nałożonych na Państwową Straż Pożarną w której strukturach swoje obowiązki wykonują codziennie przez 24 godz. na dobę funkcjonariusze podziału bojowego bezpośrednio narażający swoje zdrowie i życie przy działaniach ratowniczych, dyżurni operacyjni powiatu odpowiedzialni za dysponowanie sił i środków do akcji, ale są też funkcjonariusze systemu ośmiogodzinnego zajmujący się mozolnymi czynnościami administracyjnymi mającymi zapewnić funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w powiecie ząbkowickim, tych osób na co dzień przy działaniach nie zobaczymy! Ale to wszyscy strażacy jak i również pracownicy cywilni zatrudnieni w komendzie wykazują się zaangażowaniem w codzienne budowanie wizerunku naszej formacji. Za wykonywane obowiązki służbowe, wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich należą się słowa uznania i podziękowania. Osobiście jestem dumny z tego, że mogę z Wami wszystkimi na co dzień współpracować i wspólnie realizować zadania nałożone na Państwową Straż Pożarną - mówił w swoim wystąpieniu komendant Tomasz Mądry.

AWANSE I ODZNACZENIA:

21 maja 2022 roku podczas wojewódzkich obchodów dnia strażaka we Wrocławiu strażacy z powiatu ząbkowickiego zostali odznaczeni: 

  • Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę – st. kpt. Adam Sołtysiak
  • Złotym Znakiem Związku OSP RP – dh Mariusz Damm z OSP Henryków
  • Medalem honorowy im. Bolesława Chomicza – dh Marian Przystaś z OSP Henryków

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2022 roku: odznaczył:

- Srebrnym Krzyżem Zasługi:

- ogn. Jacka Górowskiego

- Brązowym Krzyżem Zasługi:

- mł. ogn. Bartłomieja Proroka
- mł. ogn. Piotra Urbaniaka

- Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę:

- asp. Sylwestra Dziatłowicza
- asp. Waldemara Gnyla
- mł. asp. Jana Sopucha

Ze względu na przepisy dotyczące trybu wręczania orderów i odznaczeń przyznawanych przez Prezydenta RP. Odznaczenia zostaną wręczone na najbliższej uroczystości z udziałem Wojewody Dolnośląskiego.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2022 roku odznaczył:

- Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

- st. kpt. Adama Sołtysiaka
- st. kpt Wojciecha Nazima

- Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

- asp. Rafała Sopucha
- mł. asp. Tomasza Starczynowskiego
- mł. ogn. Dawida Szczepańczyka

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP we Wrocławiu  Uchwałą nr 70/P/20 z dnia 4 marca 2020 roku odznaczył:

- Złotym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa:

- dh. Jarosława Łuczaka
- dh. Łukasza Płatka
- dh. Kamila Zębalę

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Ząbkowicach Śl. nadało:

- Odznakę Strażak Wzorowy:

  • dh. Jerzemu Mielniczkowi

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem Personalnym nr 1/2022z dnia 25 kwietnia 2022 roku nadał z dniem 4 maja 2022 roku:

stopień STARSZEGO ASPIRANTA:

asp. Waldemarowi Gnylowi
asp. Dariuszowi Golisowi

stopień ASPIRANTA:

- mł. asp. Tomaszowi Jagła

Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu Rozkazem Personalnym Nr WK. 1231.2.2022 z dnia 14 kwietnia 2022 roku nadał z dniem 4 maja 2022 r.

stopień STARSZEGO OGNIOMISTRZA:

- ogn. Łukaszowi Lachowiczowi
- ogn. Tomaszaszowi Rękawikowi

stopień MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA:

- st.sekc. Emilowi Bajtkowi
- st.sekc. Tomaszowi Obrałowi
- st. sekc. Mateuszowi Rożniatowskiemu
- st. sekc. Kewinowi Załodze

stopień STARSZEGO SEKCYJNEGO:

- sekc. Andrzejowi Stecykowi

stopień SEKCYJNEGO:

- st. str. Jakubowi Kizikowi
- st. str. Pawłowi Soboniakowi

Główny Państwowej Straży Pożarnej z dniem 4 maja 2022 r. wyróżnił  DYPLOMEM za szczególne zaangażowanie w działalność ratowniczo-gaśniczą:

  • st. asp. Dariusza Golisa

Apel był też doskonałą okazją do poświęcenia figury św. Floriana ufundowanej przez strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich z okazji 30-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej. Poświęcenia dokonał ks. prałat Marian Mądry.

Po uroczystym apelu tradycyjnie nie zabrakło strażackiej grochówki przygotowanej przez strażaków-ochotników z Braszowic, a także grillowanej kiełbaski.

em24.pl

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA