Express-Miejski.pl

Wielomilionowy projekt gwarancją nowej jakości zwiedzania kompleksu pałacowo-parkowego [konferencja]

Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim - konferencja fot.: em24.pl

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii

7 maja w Czerwonym Kościółku odbyła się konferencja dotycząca realizacji projektu dotyczącego nowej jakości zwiedzania w zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim.

Konferencję otworzył Marcin Czerniec - burmistrz gminy Kamieniec Ząbkowicki, do której należy kompleks pałacowo-parkowy Marianny Orańskiej. Po przywitaniu zaproszonych gości włodarz kamienieckiego samorządu omówił pokrótce działania samorządu w ostatnich kilkunastu latach, które pozwoliły udostępnić i każdego roku uatrakcyjniać teren pałacowo-parkowy w celach turystyczno-kulturalnych. Przedstawił też plany gminy Kamieniec Ząbkowicki względem obiektu na kolejne lata, których realizacja będzie możliwa dzięki pozyskaniom dofinansowania w kwocie ponad 15 mln zł z funduszy norwerskich.

- Gmina Kamieniec Ząbkowicki po raz drugi w swojej kilkuletniej działalności związanej z pozyskiwaniem środków z funduszy norweskich ubiegała się o to dofinansowanie. Cieszę się, że choć w pierwszym naborze wsparcia finansowego nie otrzymaliśmy, to po kilku latach możemy cieszyć się dofinansowaniem ze na kwotę ponad 15 mln zł. Ta wartość jest istotna z punktu widzenia możliwości, jakie samorząd bedzie posiadał w dalszej perspektywie inwestowania w kompleks pałacowo-parkowy - mówił burmistrz.

Włodarz podkreślał, że gmina ma nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby wszystkie dobra oraz wartości dziedzictwa kulturowego przekazywać następnym
pokoleniom, co najmniej w stanie niepogorszonym, a jeżeli uda się wykonać pełnię zamierzanych prac, to niewątpliwie wpłynie ona na rozwój turystyki, co z kolei przełoży się na jeszcze większą ilość turystów każdego roku odwiedzających Pałac Marianny Orańskiej.

Burmistrz dodał, że od 2012 roku, kiedy gmina uzyskała pełnię praw do zarządzania kompleksem, samorząd stoi przed ogromnym wyzwaniem, zarówno jeśli chodzi o pozyskiwanie środków, jak i samą realizację prac. Mimo tego, w ostatnich latach, na prace konserwatorsko-restauratorskie na obiekcie udało się pozyskać środki na łączną kwotę przeszło 40 mln zł. - W pełni świadomości mamy, że wykonaliśmy już ogrom prac, co dało pozytywny efekt i zdecydowanie poprawiło wizerunek obiektu, a także spowodowało zainteresowanie nie tylko mieszkańców lokalnej społeczności, ale także gości - turystów z Polski i zagranicy, którzy przyjeżdżają na ten kompleks i dostrzegają zmiany oraz to, co mamy do zaoferowania - kontynuował burmistrz. Mówił także o tym, iż Kamieniec Ząbkowicki jako miasto ma ogromny przywilej z posiadania na swoim terenie tak wspaniałego obiektu, perły neogotyckiej architektury i choć część lokalnego społeczeństwa nie docenia jego potencału w pełni, to wiele miast, chciałoby mieć u siebie przynajmniej namiastkę tego, co Kamieniec Ząbkowicki posiada w swoich zasobach.

W dalszej części konferencji głos zabrał Andrzej Domański - Prezes Zarządu spółki Inveni, z którą Gmina Kamieniec Ząbkowicki ściśle współpracowała
przy składaniu wniosku o środki zewnętrzne oraz która wspomoże samorząd przy rozliczaniu projektu. Przedstawił on zakres prac konserwatorskich i
budowlanych w zespole pałacowo-parkowym Marianny Orańskiej, które bedą realizowane w ramach dofinansowania. W budżecie projektu na samą rewitalizację zabytku przeznaczono 22 mln zł.

Realizacja projektu pozwoli na połączenie wypoczynku z uczestnictwem w kulturze, holistyczny rozwój kulturowy i usług komplementarnych na terenie gminy. Docelowo pałac z ogrodami i czytelnią wewnątrz, szczególnie w ciepłej porze roku będzie stanowił centrum życia lokalnej społeczności. Po zakończeniu projektu obiekt ma być miejscem przyjaznym dla całych rodzin, atrakcyjnym zarówno dla dorosłych, młodzieży, jak i i dzieci. Odrestuaorwane
powierzchnie ogrodów i krużganków pałacowych mają przyciągać turystów, ale przede wszystkim na nowo tętnić zyciem. Zamysłem planowanych do realizacji działań jest, aby goście spędzali w pałacu coraz więcej czasu. Jednym z kluczowych założeń jest zachęcie odwiedzających do powrotu oraz regularnych odwiedzin przestrzeni pałacu podczas organizowanym w ciągu roku wydarzeń plenerowych.

Andrzej Domański omówił też specyficzne wymogi programu, przedstawił źródła dofinansowania projektu oraz efekty, jakie mają być widoczne po jego realizacji. Dobrze zaplanowana infrastruktura pod względem nie tylko technicznym czy konserwatorskim, ale również jako odpowiedź na potrzeby mieszkańców i turystów, ma być podłożem do tego by realizować nowe oferty programowe, a lokalna społeczność stała się nowymi odbiorcami stałej oferty kompleksu pałacowo-parkowego. Pałac Marianny Orańskiej będzie oferował m.in. spektakle plenerowe, warsztaty fotografii plenerowej, plenery malarskie, warsztaty architektoniczne czy spotkania z miłośnikami historii. Odrestaurowane ogrody przypałacowe staną się miejscem odpoczynku i działań kulturalnych, a oprowadzanie po kompleksie możliwa będzie z autoprzewodnikiem.

O specyfice projektu opowiedział Łukasz Netczuk ze spółki Creoproject, który w swojej prezentacji zwracał uwagę na problematykę prac konserwatorskich i budowlanych na terenie kompleksu. Wynikają one m.in. z braku szczegółowych dawnych fotografii ukazujących poszczególne elementy, zły stan zachowania reliktów czy ograniczeń wynikających z braku dostępności materiału. Wskazał także na szereg prac, jakie już zrealizowano, m.in. opracowanie studium historyczno-ikonograficznego, wskazanie wytrycznych realizacyjnych do rekonstrukcji założenia ogrodowego na tarasach i zaplanowanie prac przy zachowaniu standardów konserwatorskich.

Konferencję zakończył Jerzy Organiściak, który opowiedział nieco o historii kompelsku pałacowo parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim i jego znaczeniu w polskiej architekturze i sztuce.

Więcej informacji o realizacji projektu pn: Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim:

1. O projekcie [KLIK]
2. O Mariannie - na tle pałacu [KLIK]
3. Historia remontów w zespole pałacowo-parkowym [KLIK]
4. Oferta dla turystów po zakończeniu realizacji - co zyskają? [KLIK]

em24.pl

9

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA