Express-Miejski.pl

SP ZOZ w Ciepłowodach zaprasza na bezpłatne szczepienia przeciw grypie

zdjęcie ilustracyjne fot.: freepik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Ciepłowodach uruchomił punkt szczepień przeciw grypie.

To w ramach bezpłatnej akcji szczepień Ministerstwa Zdrowia m.in. dla personelu medycznego, farmaceutów, nauczycieli, seniorów 75+ czy pensjonariuszy
Domów Pomocy Społecznej.

Rejestracja na szczepienie pod nr tel. 508 340 244 lub osobiście w Ośrodku Zdrowia.

Szczepienie jest dobrowolne, ale zalecane. Dotyczy to zwłaszcza osób o niskiej odporności lub pracujących z osobami o zaburzonej odporności bądź mających kontakt z wieloma osobami w pracy.

Prawo do bezpłatnego szczepienia mają:
• medycy i osoby zatrudnione w placówkach medycznych
• farmaceuci i pracownicy aptek
• diagności laboratoryjni
• nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia
ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione w uczelni
• studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów
• osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne
• pracownicy pomocy społecznej, w tym zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
• pacjenci: zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego lub oddziału medycyny paliatywnej
• osoby przebywające w domu pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
• nauczyciele i inne osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
• funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze
• Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
• seniorzy, czyli osoby urodzone nie później niż w 1946 r. (75+)

Dysponujemy szczepionkami Influvac Tetra. Wszystkie osoby zainteresowane szczepieniem oraz znajdujące się w jednej z wyżej wymienionych grup zapraszamy do kontaktu.

SP ZOZ Ciepłowody

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA