Express-Miejski.pl

Poszukiwany pracownik ds. pozyskiwania funduszy pomocowych i promocji

zdjęcie ilustracyjne fot.: pixabay.com

Urząd Miejski w Ziębicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy pomocowych i promocji.

Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe;
2) minimum trzy lata doświadczenia w przygotowaniu projektów, działań i programów realizowanych z udziałem zewnętrznych środków finansowych (funduszy unijnych, innych funduszy zewnętrznych oraz programów krajowych);
3) stan zdrowia pozwalający na ztrudnienie na stanowisku;
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) nieposzlakowana opinia;
6) obywatelstwo polskie;
7) znajomość przepisów ustaw z zakresu samorządu terytorialnego;
8) znajomość przepisów prawnych dotyczących funduszy unijnych,procedur aplikacyjnych i rozliczania dotacji oraz umiejętność ich interpretacji i wykorzystania do wykonywanych zadań;
9) umiejętnośc biegłej obsługi komputera oraz znajomość programów MS OFFICE.

Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku należy m.in:

 • pozyskiwanie dla Gminy krajowych i zagranicznych bezzwrotnych źródeł finansowania, w tym z funduszy UE, w tym: przygotowanie wniosków aplikacyjnych, koordynacja działań związanych z zadaniami realizowanymi ze środków zewnętrznych;
 • prowadzenie w zakresie formalno-prawnym oraz opiniowanie postępowań o udzielenie zamówien publicznych w ramach zadań dofinansowanych ze srodków zewnętrznych;
 • opracowywanie i aktualizacja dokumentów strategicznych niezbędnych do aplikowania o środki zewnętrzne;
 • zbieranie i analizowanie informacji o funduszach zewnętrznych i programach pomocowych oraz ich udostępnianie burmistrzowi i odpowiednim komórkom organizacyjnym Urzędu;
 • przedkładanie burmistrzowi bieżących informacji o funduszach zewnętrznych i możliwosciach ich pozyskania oraz o programach wspólnotowych i ich realizacji;
 • udzielanie informacji na temat możliwosci korzystania z funduszy zewnętrznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty;
 • współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnego skladania wniosków aplikacyjnych i wspólnej realizacji przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków zewnętrznych;
 • przygotowywanie projektów Zarządzeń Burmistrza oraz Uchwał Rady Miejskiej w sprawach związanych­ z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych;
 • opiniowanie projektów innych dokumentów, w tym pełnomocnictw w sprawach związanych z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych;
 • wykonywanie zadań okreslonych w ramach współpracy Ziębic z miastami partnerskimi oraz wynika­jących z przynależności Gminy do stowarzyszeń i związków;
 • podejmowanie dzialań na rzecz promocji walorów gospodarczych, kulturalnych, turystycznych, rekre­acyjno-sportowych i innych w mediach publicznych oraz na wystawach, targach, sympozjach, konferen­cjach;
 • czuwanie nad terminowym realizowaniem poleceń i załatwianiem korespondencji;
 • pomoc przy organizacji imprez promocyjnych, kulturalnych i sportowych organizowanych przez wydział.

Treść ogłoszenia dot. naboru na ww. stanowisko wraz z pełnym zakresem wykonywanych obowiązków znajduje się TUTAJ [KLIK].

Dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ziębicach przy ul. Przemysłowej 10 lub przesłać listownie (decyduje data wpływu do urzędu). Termin nadsyłania aplikacji mija 23 lipca o godz. 14.30.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 74 816 38 37,
74 816 38 47.

em24.pl / Gmina Ziębice

1

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Poszukiwany pracownik ds. pozyskiwania funduszy pomocowych i promocji

  2021-07-20 21:28:40

  gość: ~autor

  ostatnio dodany post

  Szkoda zachodu i tak mają swojego bez wykształcenia i doświadczenia, ale czynnego w kampanii wyborczej, pewnie znowu znajomy wiktora osralka

REKLAMA