Express-Miejski.pl

Trzy gminy z kolejnymi dofinansowaniami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

zdjęcie ilustracyjne fot.: freepik

Kolejne samorządy z powiatu ząbkowickiego otrzymały pieniądze w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rozstrzygnięto nabór na wsparcie gmin popegeerowskich.

Środki z tego naboru są przeznaczone na sfinansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w gminach, w których funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. W powiecie ząbkowickim wsparcie powędrowało do gmin: Ciepłowody, Ziębice oraz Złoty Stok.

Gminy Ciepłowody otrzymała 900 tys. zł na dalszą budowę kanalizacji sanitarnej w Ciepłowodach

Gmina Ziębice pozyskała 414 tys. zł na budowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej, zewnętrznej instalacji oświetleniowej oraz montaż monitoringu w Parku Miejskim w Ziębicach. Prace będą polegały na: budowie flowparku, dużego placu zabaw, montażu kolejnych lamp parkowych oraz infrastruktury monitoringu.

Podstawę złożenia wniosku stanowiły zgłoszenia mieszkańców potencjalnych zadań do budżetu obywatelskiego. Dzięki temu dofinansowaniu, na poziomie 95 procent wartości zadania, mieszkańcy gminy będą mieli nowe miejsce do aktywnego spędzania wolnego czasu. To także jeden z elementów rewitalizacji parku miejskiego, bowiem wokół placu zabaw i flowparku, zlokalizowanych w pobliżu kortu, pojawią się też nowe elementy małej architektury.

Z racji lokalizacji w strefie ochrony konserwatorskiej projekty budowy flowparku i placu zabaw uzyskały też pozytywną opinię konserwatora zabytków po dostosowaniu ich do zaleceń konserwatorskich.

Gmina Złoty Stok otrzymała 900 tys. zł na rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w sołectwie Laski wraz z procesem uzdatniania wody, zwłaszcza usuwanie wytrącającego się radioaktywnego radonu. - Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu będziemy mogli przyłączyć do sieci wodociągowej część gospodarstw domowych, które dotychczas korzystały wyłącznie z wody pobieranej z przydomowych studni.To duży krok poprawiający warunki życia mieszkańców sołectwa - mówi Grażyna Orczyk, burmistrz Złotego Stoku. - Będziemy nadal aktywnie poszukiwać funduszy zewnętrznych na realizację inwestycji w sferze wodno-kanalizacyjnej - zapewnia.

em24.pl

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA