Express-Miejski.pl

Gmina Ziębice ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych

zdjęcie ilustracyjne fot.: freepik

Burmistrz Ziębic ogłasza konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań publicznych wynikających z programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecanie organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom, podmiotom wymienionym w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057 z późn. zm.) realizację zadań publicznych Gminy Ziębice w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturowych i tradycji; ochrony i promocji zdrowia oraz ekologii.

Na realizację poszczególnych zadań samorząd zabezpieczył dokładnie takie same środki jak w roku ubiegłym. Oferty należy składać, odrębnie na każde z realizowanych zadań, w terminie do dnia 23 kwietnia 2021 roku do godz. 12 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ziębicach, ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice. 

Pełne ogłoszenie o konkursie znajduje się tutaj [KLIK].

em24.pl / UM Ziębice

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA