Express-Miejski.pl

Rewitalizacja zabytkowego parku w Grodziszczu zakończona

Rewitalizacja zabytkowego parku w Grodziszczu zakończona fot.: UG Stoszowice

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii

Gmina Stoszowice ukończyła I etap rewitalizacji zabytkowego parku położonego w zespole parkowo-pałacowym w Grodziszczu. 

W ramach tego zadania samorząd przeprowadził renowację istniejących terenów zieleni wraz z budową ścieżek parkowych o łącznej długości 755 metrów. Celem projektu było udostępnienie tej ważnej historycznie i kulturowo atrakcji turystycznej dla grup docelowych o szczególnych potrzebach.

Głównym problemem była niedostępność atrakcyjnego, zabytkowego parku dla rodzin z dziećmi, seniorów czy niepełnosprawnych. Nowa infrastruktura wpłynie pozytywnie na wzrost zainteresowania tym obszarem, zwiększenie ruchu turystycznego na obszarze pogranicza polsko-czeskiego, a także będzie mieć wpływ na wskaźnik zatrudnienia, w tym powstanie nowych miejsc pracy.

Projekt nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/002489 pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku w Grodziszczu” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach INTERREG V-A Republika Czeska – Polska

Termin realizacji: 01.08.2020 – 30.04.2021

Wartość projektu:

  • Całkowite wydatki kwalifikowalne: 35 294,11 EUR
  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 29 999,99 EUR
  • Środki finansowe z budżetu państwa: 1 764,70 EUR
  • Środki finansowe z budżetu gminy: 3 529,42 EUR

em24.pl

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA