Express-Miejski.pl

Nowy system łączności radiowej w KP Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich

Montaż elementów infrastruktury nowej sieci łączności fot.: KP PSP Ząbkowice Śląskie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich ma nowy system łączności radiowej wykorzystywany podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

 O potrzebie budowy nowego systemu mówiono od dawna, lecz z uwagi na koszty inwestycji przekraczające możliwości KP PSP w Ząbkowicach Śląskich nie można było wdrożyć jej realizacji. - W 2020 roku dzięki środkom finansowym pochodzącym z  nowelizacji ustawy budżetowej przekazanym na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej w Komendzie Powiatowej PSP w Ząbkowicach Śląskich udało się zrealizować szereg inwestycji między innymi budowę nowego systemu łączności radiowej wykorzystywanego podczas działań ratowniczo-gaśniczych - informuje asp. Mirosław Gomółka z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich.

Rozwój cywilizacyjny, pojawienie się coraz większej ilości urządzeń bezprzewodowych wykorzystujących transmisję danych powoduje znaczne zaszumienie spectrum radiowego również w zakresie wykorzystywanym przez jednostki ochrony przeciwpożarowej znacząco skracając zasięgi radiowe oraz uniemożliwiając skuteczną łączność podczas działań. - Dotychczas wykorzystywane stacje bazowe zlokalizowane na obiektach KP PSP w Ząbkowicach Śląskich oraz Posterunku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ziębicach nie gwarantowały już uzyskania pewnej dwukierunkowej łączności radiowej na poziomie pewnym - dodaje.

W związku z powyższym rozpoczęto przygotowania obejmujące analizę zasięgów radiowych, symulację aktualnych zasięgów radiowych oraz ocenę parametrów funkcjonalno-użytkowych aktualnie wykorzystywanych urządzeń. Proces przygotowań zaowocował przygotowaniem „Programu organizacyjno-użytkowego powiatowej sieci radiowej w KP PSP Ząbkowice Śląskie” który po otrzymaniu akceptacji w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej stał się wyznacznikiem realizacji nowego zadania.

Nowy system zakładał stworzenie nowych wyniesionych stacji bazowych na terenie powiatu. Analiza terenu oraz zasięgu wskazała najdogodniejsze lokalizacje. Dzięki przychylności samorządów, a w szczególności: starosty Romana Festera, burmistrza Marcina Czernieca oraz burmistrz Grażyny Orczyk na obiektach będących w dyspozycji samorządów możliwy był montaż elementów infrastruktury powiatowej sieci łączności.

Nowy system opiera się na pięciu stacjach bazowych zlokalizowanych w: Ząbkowicach Śląskich, Kamieńcu Ząbkowickim, Ziębicach, Złotym Stoku oraz Opolnicy. Umożliwia automatyczne przełączanie radia bazowego, na którym pracuje Dyżurny Operacyjny Powiatu na wyniesioną stację bazową, która wykryje najmocniejszą moc sygnału. Inwestycja umożliwiła uzyskanie maksymalnego pokrycia sygnałem radiowym terenu powiatu ząbkowickiego, otwartą eksploatację i monitorowanie kilku kanałów radiowych, integrację innych sieci radiowych (np. Lasów Państwowych, Zarządzania Kryzysowego) na potrzeby działań ratowniczo-gaśniczych. Zaznaczyć należy również, że nowy system docelowo umożliwi płynne przejście na cyfrowy system łączności.

Całość inwestycji oddanej do użytku z końcem ubiegłego roku zamknęła się w kwocie 244 856 zł. i została w całości pokryta ze środków pochodzących z Budżetu Państwa.

KPP Ząbkowice Śląskie / Mirosław Gomółka

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA