Express-Miejski.pl

Gmina Złoty Stok przystąpiła do opracowania aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej

zdjęcie ilustracyjne fot.: pixabay

To kontynuacja dotychczasowego planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN), opisującego kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego.

Celem pakietu klimatyczno-energetycznego jest m.in. redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększanie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawa jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii – producentów, dostawców i odbiorców.
 
Celem wdrażania PGN jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy Ziębice poprzez kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich i kontynuowanych działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, wymianę kotłów na ekologiczne, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania gminy.
 
Dobrze opracowany PGN pozwoli podnieść szanse Gminy Złoty Stok oraz jej mieszkańców na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, NFOŚiGW, WFOŚiGW.
 
Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków, w styczniu 2021 roku przeprowadzona zostanie inwentaryzacja źródeł niskiej emisji (rodzaj i typ ogrzewania) przez upoważnionych przez Burmistrza Złotego Stoku, pracowników EKO-TEAM ze Zgorzelca. Ze względu na sytuację epidemiczną, ankiety zostaną dostarczone do skrzynek pocztowych, aby wziąć udział w ankietyzacji prosimy o odesłanie wypełnionej ankiety lub dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku. Skany ankiet można wysłać telefonem lub mailem na adres wykonawcy dokumentu.
 
Jednocześnie trwa akcja inwentaryzacyjna na stronie internetowej http://pgnzlotystok.ankietaplus.pl Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, natomiast stanowi ważną informację dla nas o ilości emisji CO2, zużyciu energii oraz jej produkcji. Pozyskanie tych informacji od Państwa przyczyni się do stworzenia kompletnego i rzetelnego opracowania końcowego. Ankieta jest anonimowa i dotyczy nieruchomości zamieszkałej.

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo u Wykonawcy dokumentu EKO – TEAM Sebastian Kulikowski tel. 0691 015 026, fax. 75 613 81 34, e-mail: ekoteam.kulikowski@gmail.com.

Burmistrz Złotego Stoku
Grażyna Orczyk

gmina Złoty Stok

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA