Express-Miejski.pl

Rozpoczął się kolejny etap remontu ząbkowickiego zamku

grafika ilustracyjna fot.: UM Ząbkowice Śląskie

11 stycznia plac budowy został przekazany wykonawcy Przedsiębiorstwu Budowlano-Konserwatorskiemu Castellum Sp. z o.o. 

W ramach zadania zostaną wykonane prace remontowe polegające na zaadaptowaniu pomieszczeń w wieży bramnej na sale wystawiennicze, wybrukowaniu dziedzińca czy doprowadzeniu instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej.
 
Zakres prac obejmuje wykonanie min.: aranżacji pomieszczeń wieży I i II piętra na funkcję ekspozycyjną, adaptacji pomieszczeń przyległych wieży na dyżurkę/kasę biletową i pomieszczenia socjalne personelu, przywrócenie latarni wieńczącej wieżę bramną, aranżacji dziedzińca; odbudowę fragmentu podcienia skrzydła wschodniego w oparciu o odsłonięte relikty filarów i oporów sklepień, montaż stolarki okiennej, drzwiowej i wrót, dostosowywanie obiektu do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki tj. wprowadzenie instalacji elektrycznej, zasilającej i oświetlenia, zapewnienie wentylacji pomieszczeń, założenie urządzeń grzewczych, instalacji wodociągowej i odprowadzenia ścieków i wód opadowych, uzupełnienie wystroju architektonicznego pomieszczeń objętych zakresem opracowania oraz wykonanie przyłączy wod-kan i energetycznego.
 
Zakończenie prac planowane jest do dnia 1 marca 2022 roku. Wszystkie planowane prace budowlane zostały zatwierdzone przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu.
 
Projekt „Śladami wspólnej średniowiecznej historii” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Partnerem wiodącym jest Gmina Ząbkowice Śląskie, a partnerem po stronie czeskiej Sdružení pro Vízmburk, z.s.

em24.pl / gmina Ząbkowice Śląskie

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA


REKLAMA