Express-Miejski.pl

Rekordowy budżet inwestycyjny w gminie Ciepłowody. Znamy plany na kolejny rok

W 2021 roku w Ciepłowodach będą realizować inwestycje na łączną kwotę 9 mln zł fot.: grafika ilustracyjna

Blisko 7 mln zł na inwestycje znalazło w projekcie budżetu na 2021 rok gminy Ciepłowody. - Biorąc pod uwagę nasze poprzednie budżety, to pokaźna kwota - mówi wójt.

Co więcej, w wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w przyszłym roku nie pojawiły się jeszcze zadania inwestycje o łączne wartości ponad 5 mln zł, na które samorząd otrzymał w pierwszej połowie grudnia dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. - Te zadania wprowadzimy do naszego budżetu już po podpisaniu stosownych umów. Oznacza to, że w 2021 roku na terenie gminy Ciepłowody będziemy realizowali inwestycje za kwotę 12 mln zł, co niewątpliwie jest bardzo dużym sukcesem naszego małego samorządu - cieszy się Białkowski. - Pragnę podkreślić, że mimo realizacji szeregu sporych inwestycji, gmina praktycznie nie ma żadnego zadłużenia - podkreśla włodarz.

Jedną z większych inwestycji będzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ciepłowodach i Dobrzenicach z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach. To w ramach programu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody - I etap, na który gmina w tym roku otrzymała dofinansowanie w kwocie 2 mln zł.

W 2021 roku zadanie będzie obejmowało wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę sieci oraz oczyszczalni ścieków. Planuje się również przeprowadzenie procedury przetargowej dotyczącej wyłonienia wykonawcy budowy sieci i rozpoczęcie robót budowlanych z terminem zakończenia inwestycji do połowy 2022 roku. Całość zadania realizowanego w okresie 2-letnim wyniesie około 4.5 miliona złotych. 

W 2021 roku z własnych środków gmina wyda na ten cel niewiele ponad 400 tys. zł. Pozostałe ponad 1.7 mln zł to kwota, która zostanie pokryta ze środków zewnętrznych. Łącznie w projekcie budżetu na przyszły rok zabezpieczono na ten cel blisko 2.14 mln zł.

Druga sztandarowa inwestycja, na którą w budżecie zapisano blisko 1.55 mln zł zostanie wydatkowana na modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii. Zadanie realizowane będzie w ramach uzyskanego przez Gminę Ciepłowody oraz Gminę Ziębice dofinansowania w wysokości ponad 7 milionów złotych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie zostanie przekazane mieszkańcom gmin w postaci grantów wynoszących do 85 proc. kosztów realizacji inwestycji związanej z wymianą źródła ciepła. Zadanie polegać będzie na wymianie istniejących wysokoemisyjnych źródeł ciepła na ekologiczne, odnawialne źródła energii lub instalacji kotłów spalających biomasę lub paliwa gazowe. W 2021 r. wykonane zostaną audyty energetyczne oraz rozpocznie się nabór wniosków, ich ocena, a także podpisanie umów na dofinansowanie z grantobiorcami. Wypłata grantów nastąpi po zrealizowaniu inwestycji.

W budżecie znalazła się również pozycja dotycząca trwającej już przebudowy ul. Osiedle w Ciepłowodach, polegającej na wykonaniu nowej podbudowy, nawierzchni bitumicznych i szutrowych, ciągów pieszo jednych z kostki betonowej oraz niezbędnej infrastruktury technicznej. Na ten cel wyasygnowano w budżecie ponad 3 mln zł, z czego 75 proc. kwoty całości inwestycji pochodzi ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę z wykonawcą z terminem wykonania do 10 listopada, jednak z uwagi na pojawiające się w trakcie robót utrudnienia oraz kolizje z niezinwentaryzowanymi sieciami, 17 listopada zawarto aneks zmieniający termin zakończenia inwestycji. Planowany termin zakończenia inwestycji to I kwartał 2021 roku.

Za 122 tys. zł gmina planuje wykonać również przebudowę zjazdu z drogi powiatowej przy ul. Kolejowej na działkę gminną nr 1042/1 w Ciepłowodach wraz z utwardzeniem placu na potrzeby powstającej stacji regazyfikacji będącej pierwszym etapem gazyfikacji miejscowości Ciepłowody. Prace będą polegały na zwiększeniu promieni łuków istniejącego zjazdu oraz wzmocnieniu jego nośności. Wzmocnienia nośności oraz wykonanie dojazdu i placu manewrowego niezbędne jest z uwagi na potrzebę dojazdu autocysterny do tankowania przedmiotowej stacji regazyfikacji.

Wśród mniejszych zadań inwestycyjnych są m.in.: zakup awaryjnego zbiorczego zasilacza do serwerowni w Urzędzie Gminy celem zabezpieczenia przed utratą baz danych urzędu w przypadku awarii prądu (12 tys. zł), przebudowa zbiornika wód opadowych w Koźmicach (blisko 11 tys. zł), wykonanie klimatyzacji na sali Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach (ponad 40 tys. zł), remont schodów wewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Dobrzenicach (blisko 11 tys. zł), utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Muszkowicach poprzez wyłożenie go kostką betonową (blisko 12 tys. zł), remont sali głównej w świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich (14 tys. zł), remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie (ponad 20 tys. zł), naprawa cieknącego dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Targowicy (ponad 10 tys. zł) oraz pomalowanie i remont zalanych pomieszczeń na świetlicy wiejskiej w Wilamowicach (ponad 11 tys. zł).

Gmina Ciepłowody otrzymała też dotację z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie ponad 5.1 mln zł, które zostaną wydatkowane na:

 • Przebudowę dróg gminnych w Ciepłowodach - 450,000.00 zł
 • Budowę kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków w Starym Henrykowie 1.576,800.00 zł
 • Budowę kanalizacji sanitarnej w Targowicy - 1.269,000.00 zł 
 • Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach1.827,500.00 zł

ms. / em24.pl

8

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Rekordowy budżet inwestycyjny w gminie Ciepłowody. Znamy plany na kolejny rok

  2020-12-23 20:17:01

  gość: ~Heniek

  Panie wójcie z Henrykowa do Muszkowic i Piotrowic to będziemy musieli niedługo przejeżdżać czołgiem bo wszystko pan rozdziela na Ciepłowody.

 • 2020-12-23 20:36:13

  gość: ~Rom

  @~Heniek
  Rada gminy, radni. Ciekawi mnie, czy zastanawiacie się Panie i Panowie co wam przyświecało, co wami kierowało przystępując do wyborów? Czy po prostu nie jest wam wstyd tak się zachowując? Nie potraficie samodzielnie myśleć? Dla tych paru groszy warto narażać się na śmiech i wręcz pogardę mieszkańców? Jeżeli kierują wami tylko prywatne interesy, to znieważacie i poniżacie funkcję radnego.

 • 2020-12-23 22:20:17

  gość: ~Cłek

  @~Rom
  Wójt dobrał sobie ludzi nareszcie takich jakich chciał a i wyborcy głosowali za nim. Tak , ze nie narzekać a się cieszyć że Bajtka brak i to jest najważniejsze. Wójcisko poci z całym zespołem radnych nieporadnych jak pozyskać środki na jeszcze 3 ławki z Uni bo 9 postawił. Wioski cicho sza , mieliście dobrze to było be. Dopóki nie odrdzewicie swojego organu jakim jest mózg będzieta stękać i jęczeć . Korytko jest na celowniku a nie jakieś tam pierdoły. Pozbyliście się Bajtka , cel osiągnęliście i to wam wystarczyło, a teraz pretensje fochy o co ???

 • 2020-12-27 15:44:57

  gość: ~Co robią Radni

  @~Rom
  1. Piszę, bo chcę się dowiedzieć czegoś o aktywności naszych radnych. Minęły już 2 lata od wyborów, a ja czasami się zastanawiam czy u nas jest takie coś jak rada gminy. Co jakiś czas pojawia się na stronie fb jakaś informacja że radny Cieslik, coś gdzieś zrobił, podjął się jakiejś interwencji itp. Nie wiem, czy to ulubiony radny, czy jednak naprawdę jest taki aktywny. Jeżeli aktywny, to chwała mu za to. Oby tak dalej.

 • 2020-12-27 15:50:01

  gość: ~Co robią Radni

  ostatnio dodany post

  @~Co robią Radni
  2. I dlatego chciałbym się dowiedzieć dlaczego nie ma takich informacji o naszych radnych z gminy. ojakiejkolwiek aktywności naszych radnych. Chociaż i oni ostatnio to chyba jakoś zasnęli snem zimowym. Czy to p. Wójt nałożył blokadę na informacje o działaniach pozostałych radnych, czy po prostu ci wszyscy radni nic nie robią? Bo to że są obecni na komisjach i sesjach, to jest ich obowiązkiem, bo za nieobecność nie dostaliby wynagrodzenia i dlatego tam są.

 • 2020-12-23 21:21:17

  gość: ~czytelnik

  Może w końcu Stary Henryków doczeka się oczyszczalni ścieków i nie będzie nocnego opróżniania szamb do rowu.

 • 2020-12-25 14:55:42

  gość: ~Normalny

  Obejrzałem większość posiedzenia rady. Pana Wójta nie da się słuchać, odnoszę wrażenie, że nie wie o czym mówi, a sposób wypowiadania się, cóż warto trochę poćwiczyć sztukę retorycznej wypowiedzi, kiedy piastuje się urząd wójta. Państwa radnych z Panem przewodniczącym na czele, powinni publicznie przeprosić mieszkańców za to jak żenujący spektakl zafundowali mieszkańcom

 • 2020-12-25 21:17:23

  gość: ~Rodzina z Dobrzenic

  Mam pytanie dotyczące drogi powiatowej w miejscowości Dobrzenice - Jakubów . Wiem ze to droga za ktorą odpowiada powiat ale gmina ma mozliwość dofinansowania tej drogi czy jest taka mozliwość i czy Pan Wójt ma jakies informacje na temat tej drogi??? . Przypomne tylko ze jest ona w fatalnym stanie a ruch jest na niej dość spory. Z poważaniem mieszkaniec.

REKLAMA