Express-Miejski.pl

Ruszył społeczny zespół ds. sprawiedliwej transformacji subregionu wałbrzyskiego

zdjęcie ilustracyjne fot.: mp

Jego celem jest opracowanie Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla subregionu wałbrzyskiego.

Przewodniczącym zespołu został wybrany Radosław Gawlik, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA.

Do spotkania doszło 20 października w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Stworzenie TPST subregionów, które zostały wskazane przez Parlament Europejski i Radę jako obszary objęte Funduszem Sprawiedliwej Transformacji, jest warunkiem koniecznym do objęcia subregionu wałbrzyskiego wsparciem finansowym z tego funduszu. Plany sprawiedliwej transformacji poszczególnych subregionów złożą się na Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji za którego przygotowanie odpowiada Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Regionalny Plan Sprawiedliwej Transformacji przygotowany dla regionów węglowych, objętych zakresem wsparcia przyszłego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, umożliwi realizację wielu przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z łagodzeniem społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Proces transformacji w subregionie wałbrzyskim, zapoczątkowany ponad 20 lat temu po zamknięciu kopalń dawnego DZW, do tej pory nie został ukończony. Wciąż odczuwamy skutki zapaści społeczno-gospodarczej będącej następstwem likwidacji kopalń.

Wsparcie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla subregionu wałbrzyskiego nie ograniczy się tylko do dekarbonizacji sektorów energochłonnych gospodarki oraz likwidacji niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych, komunalnych, wspólnotach mieszkaniowych, wdrażania zeroemisyjnego transportu publicznego czy wprowadzania rozwiązań w kierunku samowystarczalności energetycznej gmin.

Fundusz będzie wspierał: małe i średnie przedsiębiorstwa w rozwijaniu ich konkurencyjności, rozwój innowacyjnej gospodarki opartej m.in. na inteligentnych specjalizacjach, budowę kompetencji do wykonywania zawodów przyszłości, inwestował  w cyfryzację, łączność cyfrową, mobilność, pomagał w odtwarzaniu terenów cennych przyrodniczo, przywracaniu bioróżnorodności.

- Liczę, że powstanie wyjątkowy, ambitny program budowy oddolnej samowystarczalności energetycznej gmin oparty o koncepcję elektoprosumeryzmu (OZE i efektywność energetyczna), dekarbonizujący region do roku 2030 oraz budujący neutralność klimatyczną do roku 2050 - mówi Radosław Gawlik.

W skład społecznego zespołu ds. opracowania TPST wchodzą przedstawiciele: wyższych uczelni (Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, Politechniki Śląskiej), instytucji otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń pracodawców, fundacji ekologicznych i samorządów z całego obszaru subregionu. Przewodniczącym zespołu został wybrany Radosław Gawlik, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA, wiceprzewodniczącymi: Mirosław Miller - profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Tomasz Kiliński - burmistrz Nowej Rudy, Andrzej Kosiór - Kierownik Biura Zarządzania Strategicznego Urzędu Miasta w Wałbrzychu.
 
Społeczny zespół na zasadach włączenia wszystkich grup interesariuszy, podejmuje pracę nad opracowaniem planu, który następnie zostanie przekazany Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego.

mp

1

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

  • Ruszył społeczny zespół ds. sprawiedliwej transformacji subregionu wałbrzyskiego

    2020-10-30 14:58:13

    gość: ~Spóła

    ostatnio dodany post

    Społeczny, ale nagrody nie będą już społeczne.

REKLAMA