Express-Miejski.pl

Włodarze Barda, Ciepłowód i Złotego Stoku odebrali promesy na inwestycje wodno-ściekowe

Gmina Bardo, Ciepłowody i Złoty Stok otrzymały promesy na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową fot.: Gmina Złoty Stok

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii

9 lipca wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko wręczył promesy beneficjentom konkursu z subregionu wałbrzyskiego na wodociągi i kanalizację.

Samorząd województwa dolnośląskiego wręczył beneficjentom promesy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

- Dzięki inwestycjom sfinansowanym poprzez promesy znacznie poprawi się standard życia mieszkańców. Poprawi się jakość wody do spożycia, warunki sanitarne, a zanieczyszczenia odprowadzane do środowiska będą znacznie mniejsze. Zlikwidowane zostaną również uciążliwe zapachy, które dziś powstają przy odprowadzaniu ścieków do rowów czy szamb – wyliczał wicemarszałek Grzegorz Macko.

Z powiatu ząbkowickiego promesy odebrali przedstawiciele trzech gmin. Gmina Bardo otrzymała 2 mln zł dotacji do budowy sieci wodociągowej w miejscowości OpolnicaGmina Złoty Stok otrzymała promesę na kwotę 1 mln 743 tys. 720 zł na budowę kanalizacji, oczyszczalni ścieków i remont części sieci wodociągowej w sołectwie Błotnica. Gmina Ciepłowody odebrała dotację w wysokości 1 mln 999 tys. 682 zł na budowę sieci sanitarnej w miejscowości Ciepłowody i Dobrzenice z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach w ramach Programu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody - I Etap”.

em24.pl / UMWD

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA