Express-Miejski.pl

W gminie Złoty Stok zostanie przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Zdjęcie ilustracyjne fot.: sxc.hu

Burmistrz Złotego Stoku informuje, że od 6 lipca rozpocznie się inwentaryzacja wyrobów azbestowych występujących na terenie gminy Złoty Stok.

Inwentaryzację przeprowadzą upoważnieni przez burmistrza Złotego Stoku przedstawiciele firmy EKO-TEAM Sebastian Kulikowski ze Zgorzelca. Pracownicy EKO-TEAM będą posiadać ze sobą oryginał upoważnienia do przeprowadzenia inwentaryzacji, podpisany przez burmistrza. Ponadto posiadają identyfikatory z imieniem i nazwiskiem.

 Przeprowadzenie inwentaryzacji jest niezbędne dla opracowania dokumentu pn.: „Program usuwania wyrobów azbestowych na terenie gminy Złoty Stok” oraz zweryfikowania ilości wyrobów azbestowych.

Jednocześnie zwracamy się do wszystkich mieszkańców z  prośbą o udzielanie pełnych informacji ankieterowi i udostępnienie swoich posesji do spisu z natury. Przypominamy, że zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr. 8, poz. 31) na właścicielu spoczywa obowiązek inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury.

SZKODLIWOŚĆ AZBESTU

Azbest zaliczany jest do najgroźniejszych zanieczyszczeń na ziemi, a jego włókna wdychane z powietrzem do płuc stanowią ryzyko poważnych chorób.

UWAGA!!! Wszystkie wyroby azbestowe muszą być usunięte do 2032 r. Usunięcie azbestu może dokonać tylko wyspecjalizowana firma nie narażając Twoich bliskich i sąsiadów.

Więcej szczegółów można usyskać kontaktując się z ankieterami,
w godz. od 7.30 do 18.00

Kontakt z ankieterami: Kulikowski Sebastian tel. 691 015 026

Prosimy o właściwą współprace z ankieterami, rzetelne przekazywanie informacji oraz pomoc w lokalizacji azbestu.

em24.pl / Gmina Złoty Stok

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA


REKLAMA