Express-Miejski.pl

Rusza nabór wniosków o udzielenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

zdjęcie ilustracyjne fot.: sxc.hu

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór wniosków o pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców.

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje, iż od dnia 2 kwietnia 2020 roku na podstawie art. 15 zzd ustawy o szczególnych rozwiązaniach zawiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, ogłasza nabór wniosków o pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 roku. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 5 tys. zł.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE POŻYCZKI (kto może uzyskać, jakie warunki trzeba spełnić, kto udziela pożyczki, czy istnieje szansa na jej umorzenie) SĄ DOSTĘPNE TUTAJ [KLIK]

Prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w następujący sposób:

 • elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie www.praca.gov.pl
 • elektronicznie przy wykorzystaniu platformy ePUAP (należy wybrać skrzynkę podawczą PUP w Ząbkowicach Śl.)
 • elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres wrza@praca.gov.pl.praca.gov.pl
 • składając w zaadresowanej i zamkniętej kopercie do skrzynki na dokumenty znajdującej się przy wejściu do siedziby PUP w Ząbkowicach Śląskich lub przesyłając tradycyjną pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich, ul. Powstańców Warszawy 7 57-200 Ząbkowice Śląskie.

Żeby złożyć wniosek przez serwis www.praca.gov.pl należy:

 • wejść na portal praca.gov.pl
 • wybrać opcję „Inne pisma do urzędu”,
 • wybrać z listy jako adresata „Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich”,
 • wypełnić udostępniony formularz,
 • zalogować się lub założyć konto w praca.gov.pl
 • dołączyć dokumenty jako załączniki.

lub

 • wejść na portal praca.gov.pl,
 • wybrać opcję Tarcza antykryzysowa”,
 • wybrać opcję „Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy"
 • wybrać z listy jako adresata „Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich",
 • dalej postępuj zgodnie z instrukcjami

Kompletne wnioski, będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu do momentu wyczerpania środków finansowych.

Wszelkie informacje w zakresie przedmiotowego wsparcia dostępne są na TUTAJ [KLIK].

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
 • Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, art. 15 zzd.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

Donata Ignasiak

tel./74/ 8166714

Joanna Juszczak, Klaudia Baryluk
tel. /74/ 8166717

Jolanta Szyfer
tel. /74/ 8166715

Załączniki:

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich

REKLAMA