Express-Miejski.pl

Dodatkowe środki dla ząbkowickiego szpitala

zdjęcie ilustracyjne fot.: sxc.hu

Na funkcjonowanie szpitali powiatowych w regionie przeznaczone zostaną dodatkowe środki w wysokości 24 mln zł. Wsparcie otrzyma też placówka w Ząbkowicach Śląskich.

Najistotniejszym elementem będzie przekazanie dodatkowej puli środków głównie na funkcjonowanie szpitali powiatowych.

Najistotniejszym elementem planowanych zmian będzie przekazanie dodatkowej puli środków przede wszystkim na funkcjonowanie szpitali powiatowych. To już trzecia w tym roku transza pieniędzy przeznaczona na wzrost wyceny świadczeń – łączny wzrost ryczałtu dla podmiotów I i II stopnia zabezpieczenia w ramach sieci szpitali wyniesie 802 mln zł, tj. 9% w skali roku:

Transza

I

II

III

Wejście w życie

1 kwietnia 2019 r.

1 lipca 2019 r.

1 października 2019 r.

Opis

Wzrost wyceny świadczeń z zakresu chirurgii oraz chorób wewnętrznych

Wzrost wyceny wszystkich świadczeń w ramach ryczałtu o 3%

Wzrost wyceny świadczeń:

- o 4% dla szpitali I stopnia

- o 3% dla szpitali II stopnia

Skutki dla szpitali
I oraz II stopnia

458,7 mln zł

343,8 mln zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Oprócz szpitali o znaczeniu regionalnym, dodatkowe środki przeznaczone zostaną także na wzrost wyceny 34 świadczeń wysokospecjalistycznych, które realizowane są przede wszystkim w ośrodkach referencyjnych (szpitalach klinicznych i instytutach badawczych).

Projektowane zmiany będą miały pozytywny wpływ także na szpitale w województwie dolnośląskim. Obecnie w ramach sieci szpitali funkcjonuje tu 21 szpitali I poziomu zabezpieczenia oraz 7 szpitali II poziomu zabezpieczenia. Łączna kwota ryczałtu na rok 2019 wzrośnie dodatkowo o 24 mln zł.

O sposobie podziału dodatkowych środków decyduje każdorazowo dyrektor szpitala. Przekazane w ciągu roku kwoty mogą być przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów podwyżek dla wszystkich grup zawodowych, z którymi zawarte zostały porozumienia płacowe, a także na wzrost kosztów wynikający ze zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne. Należy podkreślić, że dzięki działaniom Ministerstwa Zdrowia sytuacja kadrowa w systemie ochrony zdrowia uległa znaczącej poprawie – w ramach systemu pracuje o 20 tysięcy lekarzy więcej, niż w 2014 roku, a liczba pielęgniarek odbierających prawo wykonywania zawodu przekroczyła liczbę kończących studia, co świadczy o rosnącej liczbie powracających do zawodu. Działaniom tym towarzyszy istotne zwiększenie liczby miejsc na studiach lekarskich, co jeszcze przyczyni się do poprawy sytuacji w kolejnych latach.

Tak istotne wzrosty są możliwe dzięki zwiększającym się nakładom na system ochrony zdrowia. Od 2015 roku zwiększyły się one o 25 miliardów złotych w skali roku, a w 2024 roku wyniosą 6 proc. PKB.

 

Szpital   

Pierwotna wartość ryczałtu na 2019 r. (tys. zł)

Wzrost do 1 lipca (tys. zł)

Wzrost od 1 października (tys. zł)

Łączny wzrost w 2019 (tys. zł)

EMC 
INSTYTUT 
MEDYCZNY 
S.A. - Ząbkowice Śląskie

14 069,35

912,12

599,26

1 511,38

 

 

ms. / em24.pl / DUW.pl

1

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

  • Dodatkowe środki dla ząbkowickiego szpitala

    2019-09-16 10:09:05

    gość: ~GAL A

    ostatnio dodany post

    Szkoda pieniędzy na tą placówkę, i tak tam nikt nie leczy ludzi, wiem to z autopsji, na lekarza dyżurnego można czekać nawet godzinami.

REKLAMA