Express-Miejski.pl

Będą płacić więcej za wodę i ścieki? ZWiK złożył wniosek o zatwierdzenie nowej taryfy

zdjęcie ilustracyjne fot.: sxc.hu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach zwrócił się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o skrócenie obowiazującej taryfy i zatwierdzenie nowej.

Oznacza to, że mieszkańcy gminy Ciepłowody będą płacić więcej za metr sześcienny wody i ścieków. Od kiedy? To zależy od akceptacji wniosku złożonego już przez ZWiK już kilka miesięcy temu.

Jak tłumaczy Ireneusz Szuszkiewicz, kierownik zakładu, powodem proponowanych podwyżek jest wzrost kosztów o charakterze inflacyjnym m.in. usług, materiałów, oraz kosztów pracy. - Koszty te nie były przewidziane i zaplanowane na etapie składania wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w marcu 2018 roku - mówi Suszkiewicz i wymienia stale rosnące koszta eksploatacji oraz bieżące remonty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

- Sieć kanalizacyjna i oczyszczalnie ścieków oraz przepompownie, które liczą średnio po około kilkanaście lat coraz częściej wymagają wymiany i napraw urządzeń, które były sprawne od nowości jak: pompy, sterowniki oraz dmuchawy. Planowane kwoty na ich naprawy i bieżące remonty w latach 2019-2021 to około 30 tys. zł - argumentuje Suszkiewicz. Wskazuje również m.in. na konieczność remontu budynku hydrofoni znajdującego się w Muszkowicach, którego szacowany koszt wynosi 25 tys. zł, a także na modernizację lub wymianę dwudziestoletniego zestawu pomowego na ujęciu wody w Starym Henrykowie. W drugiej połowie 2018 roku miały miejsce awarie związane z jego pracą, a koszt nowego zestawu to kwota rzędu 55-65 tys. zł

Kierownik zauważa również, że w 2020 roku upływają okresy legalizacji dla około 400 wodomierzy odbiorców usług. Wymiana wodomierzy stosownie do obowiązujących przepisów jest wykonywana na koszt przedsiębiorstwa wodociągowego. Obecne ceny wodomierzy są około 20 proc. wyższe niż w 2018 roku. Wzrosły także ceny za prowadzenie obligatoryjnych badań próbek wody. Dotyczy tzw. próbek A i B, czyli badań bakteriologicznych oraz fizyko-chemicznych, które wykonują certyfikowane laboratoria z którymi współpracuje zakład. W 2019 roku na wszystkich ujęciach muszą być wykonane obligatoryjnie próbki B.

- Dodatkowo skutkiem wejścia w życie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych jest podpisana od czerwca 2018 roku stała miesięczna umowa z inspektorem ochrony danych osobowych. Są to nieprzewidziane uprzednio koszty, które również jako zakład ponosimy. Od 1 stycznia wzrosły też koszty pracy, m.in. odpis na fundusz socjalny na jednego pracownika o około 44 zł - zauważa szef ZWiK w Ciepłowodach.

Przedłożony projekt podwyżek ma na celu zapewnienie prawidłowej realizacji podstawowego przedmiotu działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, tj. dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Wniosek o skrócenie obowiązującej taryfy oraz zatwierdzenie nowej został złożony do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 30 kwietnia 2019 roku.

Na dzień 29 sierpnia nowa taryfa nie została jeszcze zatwierdzona w drodze decyzji i ogłoszona na BIP Wody Polskie.

 AKTUALNE CENY I PROPOZYCJE NOWYCH:

 

Cena wody

netto/brutto

Abonament woda

Cena ścieków

netto/brutto

Abonament ścieki

Dotacja ścieki

Dotacja woda

Stara taryfa (obowiązująca)

5,13 zł / 5,54 zł

4,75zł / 5,13 zł

4,44 zł / 4,80 zł

brak

1,49 zł

0,39 zł

Nowa taryfa
(oczekująca na zatwierdzenie)

5,57 zł / 6,01 zł

5,50 zł / 5,94 zł

4,98 zł / 5,38 zł

brak

1,49 zł

0,39 zł

Podane ceny są cenami do zapłaty (brutto) przez mieszkańca. Do całkowitej ceny wody i ścieków gmina dopłaca Przedsiębiorstwu Wodociągowo-Kanalizacyjnemu odpowiednio: 0,39 zł netto i 1,49 zł netto do metra sześciennego wody i ścieków. Planowana podwyżka za wodę i ścieki wynosi 9 proc., a opłata abonamentowa za wodę miałąby wzrosnąć o 15 proc. 

WKRÓTCE ZESTAWIENIE CEN ZA WODĘ I ŚCIEKI ZE WSZYSTKICH GMINACH POWIATU ZĄBKOWICKIEGO.

ms. / em24.pl

1

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

  • Będą płacić więcej za wodę i ścieki? ZWiK złożył wniosek o zatwierdzenie nowej taryfy

    2019-08-31 09:53:01

    gość: ~OSP Witostowice

    ostatnio dodany post

    Pozdrawiamy pana Irka

REKLAMA