Express-Miejski.pl

Od 16 kwietnia rusza nabór wniosków na Małe Projekty

Od 16 kwietnia rusza nabór wniosków na Małe Projekty fot.: UM Ząbkowice Śląskie

Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi" w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ogłasza konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje:

1. Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe Projekty - limit dostępnych środków: 165 736,15 zł.

Termin składania wniosków: od 16 kwietnia 2012 r. do dnia 7 maja 2012 r. do godziny 15.30.

Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia LGD „Qwsi", które mieści się w Ziębicach przy ul. Stawowej 2 a.

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku, kryteria wyboru i wykaz dokumentów dostępny jest w siedzibie LGD, na jej stronie internetowej www.qwsi.pl , na  stronie internetowej  Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl oraz na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  www.arimir.gov.pl

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

1. Operacja musi być zgodna z:
- co najmniej jednym celem ogólnym,
- co najmniej jednym celem szczegółowym,
- co najmniej jednym przedsięwzięciem w ramach celu szczegółowego zapisanym w LSR

2. Operacja musi zdobyć w ocenie pod względem lokalnych kryteriów wyboru:
- minimum 5 punktów

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 w biurze LGD mieszczącym się w Ziębicach przy ul. Stawowej 2 a, tel. (074) 8 191 213, email: biuro@qwsi.pl

LGD „Qwsi" zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

 

Informacja o naborze - pobierz

 

 

UMiG Ząbkowice Śl.

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA