Express-Miejski.pl

Informacja z III sesji Rady Miejskiej w Złotym Stoku. Sprawdź, jakie uchwały podjęli radni

 III sesji Rady Miejskiej w Złotym Stoku iX kadencji

III sesji Rady Miejskiej w Złotym Stoku iX kadencji fot.: UMiG Złoty Stok

3 lipca podczas III sesji Rady Miejskiej w Złotym Stoku 13 radnych jednogłośnie podjęło uchwały w poniższych sprawach:

1. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Laski w gminie Złoty Stok w granicach działki ewidencyjnej 269. Rada Miejska w Złotym Stoku po zapoznaniu się z zarzutami podniesionymi w skardze postanowiła uznać skargę w całości za zasadną;

2. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Laski w granicach części działki ewidencyjnej nr 493 - zmieniając załącznik graficzny do uchwały II/13/2024 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach działki nr 493;

3. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw znajdujących się na terenie gminy Złoty Stok oraz ze skateparku w Złotym Stoku. W załącznikach uchwały uchylono paragrafy zabraniające wprowadzania psów. Były to zapisy naruszające kompetencję Rady Miejskiej przyznane na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rada może określać konkretne obowiązki (nakazy/zakazy) nakładane na użytkowników gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, celem zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z takich obiektów i urządzeń, jednakże ustawodawca nie upoważnił Rady do sformułowania zakazu wprowadzania psów na określone tereny.

4. zmiany budżetu Gminy Złoty Stok na 2024 r. dokonując następujących zmian po stronie wydatków poprzez:

  • zabezpieczenie środków do przekazania w formie dotacji dla stowarzyszeń Ogrodów Działkowych funkcjonujących na terenie naszej Gminy. Po rozstrzygnięciu konkursu i analizie działań przedstawionych do realizacji przez ogrody działkowe należało dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej. W uchwale nie zmieniono wielkości zaplanowanych na ten cel środków budżetowych,
  • wprowadzenie środków w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji utworzenia Złotostockiej Komunikacji Autobusowej. Gmina Złoty Stok, tak jak inne gminy powiatu ząbkowickiego, jest wykluczona komunikacyjnie, co stanowi potrzebę zorganizowania transportu komunikacji zbiorowej. Zakres i możliwości zorganizowania komunikacji zbiorowej określone będą w koncepcji, która zostanie wykonana przez zewnętrzną firmę.
  • wprowadzenia dodatkowej kwoty 3.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji.

Pod koniec posiedzenia burmistrz przedstawiła sprawozdanie z pracy urzędu i burmistrza w okresie między sesjami.

UMiG Złoty Stok

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA