Express-Miejski.pl

Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza Miasta i Gminy Bardo

Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrz Miasta i Gminy Bardo

Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrz Miasta i Gminy Bardo fot.: UMiG Bardo

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii

Absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2023, udzielane jest m.in. na podstawie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu.

Choć faktycznie obecna burmistrz nie pełniła tej funkcji w 2023 roku, to zgodnie z prawem absolutorium udziela się Burmistrzowi Miasta i Gminy bez znaczenia kto w danym momencie piastuje tę funkcję.

Ponadto podczas dzisiejszej sesji radni głosowali w sprawie:

  • zmiany uchwały nr LIV/383/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. Rady Miejskiej w Bardzie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo;
  • podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bardo za rok 2023;
  • zmiany uchwały nr LIV/382/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2024;
  • przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy

UMiG Bardo

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA