Express-Miejski.pl

I Ty możesz pomóc w opracowaniu „Strategii Euroregionu Glacensis 2020+"

 „Strategia Euroregionu Glacensis 2020+"

„Strategia Euroregionu Glacensis 2020+" fot.: Gmina Złoty Stok

Tylko do 29 listopada oraz do 2 grudnia można wypełnić ankiety, które pozwolą na stworzenie nowego wymiaru działań transgranicznych dla Euroregionu Glacensis.

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, którego gmina Złoty Stok jest członkiem, wraz z Euroregionem Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis rozpoczęło realizację projektu pn. „Strategia Euroregionu Glacensis 2020+” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001803.

Celem projektu jest opracowanie Strategii Euroregionu Glacensis na lata 2020+, która wskaże dalsze kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru euroregionu, przyczyni się do rozwoju stworzonych warunków, by działania transgraniczne uzyskały nowy wymiar (np. nowe obszary współpracy, nowe współpracujące podmioty) i kontynuowane były także po 2020 roku. Jednym z działań projektu jest opracowanie Diagnozy społeczno-gospodarcza i Analiza SWOT dla każdej strony granicy. Każdy z partnerów zleca firmie zewnętrznej opracowanie dokumentów po swojej stronie granicy.

Gmina Złoty Stok zachęca do wypełnienia ankiet, zamieszczonych pod adresami:

1. http://swoteuroregion.badanie.net/ zamieszczona została ankieta SWOT dotycząca powyższego opracowania z terminem wypełnienia do 29 listopada;

2. http://eurogminy.badanie.net/ zamieszczona została ankieta dotycząca powyższego opracowania z terminem wypełnienia do 2 grudnia.

Po upływie ww. terminów system automatycznie zamknie możliwość wypełniania ankiet.

UG Złoty Stok

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA