Express-Miejski.pl

Wyższy zasiłek dla bezrobotnych

zdjęcie ilustracyjne fot.: sxc.hu

Od września obowiązują nowe kwoty zasiłku dla bezrobotnych. To 1200,00 zł w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku i 942,30 zł w ciągu dalszego okresu.

 Zasiłek dla bezrobotnych otrzymuje pracownik, który zarejestruje się w urzędzie pracy. Warunkiem otrzymania świadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy jest  co najmniej roczny staż pracy i wykazanie, że pracownik przepracował minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy. Dodatkowo wnioskujący musi udowodnić, że za swoja pracę otrzymywał co najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, obecnie jest to kwota 2600 zł brutto.

Od czego zależy wysokość zasiłku dla bezrobotnych?

Wysokość świadczenia dla osób bezrobotnych wypłaca przez PUP uzależniona jest od stażu pracy. I, tak:

  • zasiłek w wymiarze 80 proc. świadczenia otrzymają osoby, których staż pracy nie przekracza 5 lat;
  • zasiłek podstawowy 100 proc. świadczenia przysługuje osobom, których staż pracy mieści się w przedziale od 5 do 20 lat na rynku pracy
  • zasiłek podwyższony w wysokości 120 proc. dostaną z PUP bezrobotni, którzy przepracowali ponad 20 lat;

Kiedy spodziewać się zasiłku na koncie?

Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest z dołu. W przypadku, nabycia prawo do zasiłku w trakcie trwania miesiąca przysługuje on proporcjonalnie za dni kiedy osoba dokonała rejestracji w urzędzie pracy.

Dodatki do zasiłku

Bezrobotni mogą otrzymać dodatki do zasiłku. 423,90 zł brutto otrzyma osoba, która samodzielnie znajdzie pracę. Za kontynuowanie szkolenia na które wysłał bezrobotnego PUP po samodzielnym znalezieniu pracy bezrobotny otrzyma 169,60 zł brutto. 169,90 zł otrzyma także osoba, która wykorzysta czas bezrobocia na studia podyplomowe. Ponadto, za kontynuowanie nauki PUP zapłaci 847,80 zł brutto dodatku. Osoby bezrobotne będące na zasiłku przedemerytalnym otrzymają 1070,99 zł brutto. Osoby, które skorzystają ze stypendiów szkoleniowych, stażowych, lub na przygotowanie zawodowe dorosłych mogą liczyć na 1017,40 zł brutto.

Utrata prawa do zasiłku

Zasiłek zwykle przyznawany jest na okres 6 miesięcy. Jednak są sytuacje, kiedy można go stracić. Utracić prawo do zasiłku można w przypadku odmowy podjęcia zatrudnienia wskazanego przez PUP, odmowy wzięcia udziału w szkoleniu czy stażu. Prawo do zasiłku utraci również osoba, która podejmie zatrudnienie.

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2020 r.) [KLIK]

em24.pl / Powiatowy Urząd Pracy

REKLAMA